Länk till startsidan

Akut hjälp, akut felhantering

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom ska du ringa SOS Alarm: 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Nödsituation eller livshotande tillstånd – ring 112

Akuta sociala problem, akut skyddat boende

Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd.

Vardagar, dagtid: Kontakta mottagningsenheten, telefon 046-359 70 10.
Övrig tid: Kontakta sociala jouren, telefon 046-12 12 99.
Sociala jourens uppdrag och öppettider

Orolig för en medmänniska? Kontakta uppsökande socialarbetare

Gator, vägar och park

Journummer till markentreprenad: 046-359 59 00

När medborgarcenter är stängt har markentreprenad, en del av serviceförvaltningen, beredskap dygnet runt, året runt, för akuta ärenden som gäller vägar, gator samt gång- och cykelbanor. Det kan till exempel vara träd eller stora grenar som fallit över en väg, översvämningar eller liknande som gör det svårt att komma fram.

Så här prioriteras snöröjning i kommunen

Vardagar, dagtid: medborgarcenter tar emot akuta felanmälningar kontorstid.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00.

Trygghetslarm, hemtjänst och hemsjukvård

Om du har akuta frågor angående trygghetslarm, hemtjänst eller hemsjukvård och behöver komma i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen efter kontorstid ringer du till vård- och omsorgsjourens larmcentral.

Telefon: 046-359 57 90

Vatten och avlopp

VA Syd har beredskap för akuta händelser för vatten och avlopp. Hit kan du höra av dig dygnet runt för akuta ärenden om vattenläckor eller stopp i avlopp.

Telefon: 040-635 10 00

När det är mindre akut

Felanmälan som inte är akut

Här kan du göra felanmälan som inte är akut, till exempel rapportera trasig gatubelysning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?