Gymnasial nivå, fristående kurser

Gymnasial nivå, fristående kurser

De fristående kurserna på gymnasial nivå är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Behörighet

För att vara behörig att söka fristående gymnasiekurser ska du ha fyllt 20 år eller ha en avslutad gymnasieutbildning och vara folkbokförd i Lunds kommun. Om du inte bor i Lund vänder du dig till vägledare i din kommun.

Kursutbud

Engelska 5

Poäng: 100
Förkunskaper: Engelska grundläggande åk 9 eller motsvarande
Studieform: Närundervisning och flexundervisning

Kursbeskrivning

I kursen engelska 5 utvecklar du din engelska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får läsa skönlitteratur och andra typer av texter och analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter, både berättelser och mer formella texter. Du får träna dina strategier för att kunna delta aktivt i olika diskussioner.

Engelska 6

Poäng: 100
Förkunskaper: Engelska 5 eller motsvarande
Studieform: Närundervisning och flexundervisning

Kursbeskrivning

I kursen engelska 6 utvecklar du din engelska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får läsa texter av olika slag och från olika tider och delar av den engelsktalande världen, analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal.

Biologi 1 [BIOBIO01]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning. Närundervisning rekommenderas. Om du väljer flexundervisning rekommenderar vi att du studerar i studietakten 20 veckor.

Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i NO-ämnen från grundskolan. Kunskaper som motsvarar biologi, kemi och fysik på grundskolenivå. För att förstå vissa moment i kursen krävs dessutom den kemi som finns i gymnasiekursen kemi 1.
Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Josef Berger.

Biologi 2 [BIOBIO02]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning. Närundervisning rekommenderas. Om du väljer flexundervisning rekommenderar vi att du studerar i studietakten 20 veckor.
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i biologi 1 och kunskaper som motsvarar den kemi som finns i gymnasiekurserna kemi 1 och kemi 2.
Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Josef Berger.

Fysik 1a [FYSFYS 01a]

Poäng:150
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Närundervisning rekommenderas. Om du väljer flexundervisning rekommenderar vi att du studerar i 20 veckor eftersom kursen är på 150 p.
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan och kunskaper som motsvarar fysik på grundskolenivå, samt den matematik som finns i gymnasiekurserna matematik 1c samt matematik 2b eller 2c.
Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Ingemar Carlsson

Fysik 2 [FYSFYS 02]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning. Studietakten 20 veckor rekommenderas.
Förkunskaper: Fysik 1a och matematik 3c (om du läst B-spåret, 1b/2b/3b så behövs matematik 4).

Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Ingemar Carlsson

Kemi 1 [KEMKEM 01]

Poäng:100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Kursbeskrivning: kemi 1 är en grundläggande kurs som syftar till att utveckla kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Laborationer är viktiga moment i kursen.

Kemi 2 [KEMKEM 02]

Poäng:100
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Kemi 1

I kemi 2 fördjupar du kunskaperna från kemi 1. Du får bland annat stifta bekantskap med några analysmetoder tillämpbara inom sjukvård och miljöarbete. Biokemi och livets kemi är en viktig del av kursen.

Gemensamt för kemi

  • Examination: Aktivitet på lektioner, redovisning av laborationer samt skriftliga prov utgör grunderna för bedömning av kursen.
  • Material: Laborationshäfte, producerat av skolan.

Naturkunskap 1a:1 [NAKNAK 01a1]

Poäng: 50

Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i NO-ämnen från grundskolan. Kunskaper som motsvarar biologi, kemi och fysik på grundskolenivå.
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Vi arbetar med frågor kring hälsa och livsstil samt naturvetenskapliga aspekter på samlevnad och sexualitet.

Naturkunskap 1a:2 [NAKNAK 01a2]

Poäng: 50
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i NO-ämnen från grundskolan. Kunskaper som motsvarar biologi, kemi och fysik på grundskolenivå.
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I denna kurs arbetar du med frågor kring hälsa och livsstil. Du får fördjupa dig i den moderna genetiken och dess möjligheter och begränsningar.

Naturkunskap 1b [NAKNAK 01b]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning. Kursen rekommenderas på 20 veckors studietakt.
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i NO-ämnen från grundskolan. Kunskaper som motsvarar biologi, kemi och fysik på grundskolenivå.
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Vi arbetar med frågor kring hälsa och livsstil samt naturvetenskapliga aspekter på samlevnad och sexualitet.

Naturkunskap 2 [NAKNAK 02]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning. Kursen rekommenderas på 20 veckors studietakt
Förkunskaper: Naturkunskap 1b eller naturkunskap 1a2
Du får en god överblick över teorier kring universums uppkomst, materians byggnad samt livets uppkomst och utveckling. Du fördjupar dig i människokroppens utveckling och funktion. En del av kursen ägnas också åt hur människan med sin kunskap om naturen också kunnat utnyttja den och de konsekvenser som då uppstår. Kursen ger dig en bred behörighet för fortsatta högskolestudier.

Matematik 1a [MATMAT 01a]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 1b [MATMAT 01b]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 1c [MATMAT 01c]

Poäng:100
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 2a [MATMAT 02a]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Matematik 1a, 1b eller 1c.

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning. Kursen är även yrkesanpassad.

Matematik 2b [MATMAT 02b]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Matematik 1b eller 1c.

Kursen betonas följande centrala matematiska områden: taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 2c [MATMAT 02c]

Poäng: 100

Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning

Förkunskaper: Matematik 1b eller 1c.

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 3b [MATMAT 03b]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Matematik 2b eller 2c.

I kursen betonas, bland annat, följande centrala matematiska områden: algebra, olika typer av samband och förändring, gränsvärden, derivata, integraler, linjär optimering och matematisk problemlösning.

Matematik 3c [MATMAT 03c]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning
Förkunskaper: Matematik 2b eller 2c.

I kursen betonas, bland annat, följande centrala matematiska områden: algebra, olika typer av samband och förändring, gränsvärden, derivata, integraler, trigonometriska samband och matematisk problemlösning.

Matematik 4 [MATMAT 04]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning. Närundervisning och 20 veckors studietakt rekommenderas.
Förkunskaper: Matematik 3b eller 3c. 3c ger en bättre förberedelse eftersom trigonometri ingår i 3c, men inte i 3b. Om du läst 3b kräver kursen därför mer tid än om du läst 3c.

Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Ingemar Carlsson

Matematik 5 [MATMAT 05]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning. 20 veckors studietakt rekommenderas.
Förkunskaper: Matematik 4

Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Ingemar Carlsson

Samhällskunskap 1a1 [SAMSAM 01a1]

Poäng: 50
Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.

Detta är en översiktskurs i samhällskunskap för dig som har ett allmänt medborgarintresse och inte tänker studera vidare på högskola eller universitet.

Samhällskunskap 1a2 [SAMSAM 01a2]

Poäng: 50
Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Samhällskunskap 1a1

För dig som har läst kursen 1a1 men vill komplettera för att kunna läsa vidare. Kurserna 1a1 och 1a2 har tillsammans samma innehåll som kursen 1b.

Samhällskunskap 1b [SAMSAM 01b]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Du får lära dig mer om de samhällsförändringar som sker i Sverige och jämföra dessa med vad som sker i andra länder. Du studerar statsvetenskapliga och nationalekonomiska grundbegrepp och aktuella samhällsfrågor får och analysera inom områden som politik, opinionsbildning, samhällsekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden. Möjligheterna till fördjupningar och diskussioner om aktuella samhällsfrågor är stora.

Svenska 1 [SVESVE01]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

I kursen svenska 1 bygger du vidare på dina färdigheter i svenska från grundskolan - läsa, skriva och tala. Du får lära dig vad som utmärker texter ur olika genrer och inom momentet språksociologi får du studera svenskans språkliga variation. Du får läsa texter av olika slag, analysera och diskutera dem. Du får skriva texter, bland annat berättande texter, referat och utredande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal. I kursen ingår ett nationellt prov med delarna läsa, skriva och tala.

Svenska 2 [SVESVE02]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Svenska 1

I kursen svenska 2 är grunden att du ska utveckla ditt språk genom att läsa, skriva och tala. Du får läsa texter av olika slag, analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter, bland annat referat, textanalyser och utredande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal. Litteraturens historia studeras och du får bekanta dig med olika författare. Det svenska språkets uppbyggnad, liksom språkförhållandena i Sverige och dess grannländer studeras.

Svenska 3 [SVESVE03]

Undervisningsform: Flexundervisning

Förkunskaper: Svenska 2

Kursen svenska 3 förbereder dig för arbetsliv och högskolestudier. Du får lära dig att strukturera och skriva vetenskapliga texter med praktisk inriktning. Du får också god övning i att förbereda och hålla föredrag. Skönlitteratur i olika genrer studeras utifrån litteraturvetenskapliga analysmetoder. Svenska språkets utveckling och släktförhållanden studeras. I kursen ingår ett nationellt prov med skriftlig och muntlig del.

Svenska som andraspråk 1 [SVASVA01]

Poäng: 100
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning

Kursen svenska som andraspråk 1 syftar till att du utvecklar din kommunikativa förmåga muntligt och skriftligt. Kursen ger träning i att tala och skriva för olika syften, situationer och mottagare. Du får utveckla din förmåga att hålla muntliga framföranden. Du får läsa olika sorters texter, reflektera över dessa och träna på att kritiskt granska innehållet. I kursen får du använda digitala verktyg för både skriftlig och muntlig produktion. I kursen utvecklar du dina kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och ordförråd. Du får använda olika strategier för förståelse och produktion av text och tal.

Svenska som andraspråk 2 [SVASVA02]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande

Kursen svenska som andraspråk 2 syftar till att du utvecklar strategier för att skriva, läsa och samtala om olika typer av texter på svenska språket. Du får träna dig i att skriva texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. I kursens muntliga del ingår samtal, diskussioner och muntliga presentationer. I kursen ingår även läsning och samtal om skönlitteratur och om hur berättande texter är uppbyggda.

Svenska som andraspråk 3 [SVASVA03]

Poäng: 100
Undervisningsform: Flexundervisning
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Kursen svenska som andraspråk 3 syftar till att du utvecklar strategier för att skriva, läsa och samtala om olika typer av texter på svenska språket. Du får träna dig i att skriva texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. I kursens muntliga del ingår samtal, diskussioner och muntliga presentationer. I kursen ingår även läsning och samtal om skönlitteratur, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.

Olika sätt att studera

På Komvux erbjuder vi studieformerna närundervisning och flexundervisning. I kursbeskrivningarna på vår ansökningswebb kan du se vilken studieform som erbjuds på de olika kurserna.

Har du behov av extra anpassningar rekommenderar vi att du studerar närundervisning på 20 veckor.

Närundervisning

Närundervisning innebär schemalagd lärarledd undervisning. Kurserna ges dagtid i Komvux lokaler. Du förväntas att närvara vid dessa lärarledda lektioner. Vissa moment är obligatoriska och då ska du vara på plats skolan. Förutom tiden på plats förväntas du studera på egen hand.

Flexundervisning (distansundervisning i hybridform)

Flexundervisning är en hybrid av distans- och närundervisning. Flex innebär att du har möjligheten att mestadels studera på egen hand men även en omfattande möjlighet till att få stöd av din lärare på plats. När du läser flex har du även möjlighet till att få stöd av Komvux Lunds specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.
Undervisningen i en flexkurs har obligatoriska moment (t.ex. gruppdiskussioner, laborationer, prov och nationella prov) och för att kunna uppnå ett godkänt betyg på kursen behöver du delta i alla dessa obligatoriska moment. För att underlätta din planering av dina studier får du ett schema med alla viktiga tider och tillfällen som omfattar de obligatoriska momenten vid kursintroduktionen.
När du studerar på flex behöver du ha tillgång till dator, internetuppkoppling och ha datorvana för att kunna genomföra kursen på bästa sätt. Flexundervisning är ett alternativ för dig som kan studera självständigt.

Studieupplägg

De fristående gymnasiekurserna går att ofta att kombinera eller att studera på olika sätt som passar dig. Om du ska läsa flera kurser och behöver hjälp att planera din studiegång är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74


Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webbsida.

Kursstarter 2024

  • Kursstart 15 januari: Ansökningstid 1-30 november
  • Kursstart 25 mars - Ansökningstid 1-29 februari
  • Kursstart 3 juni - Ansökningstid 1-30 april
  • Kursstart 12 augusti - Ansökningstid 1-31 maj
  • Kursstart 21 oktober - Ansökningstid 1-30 september

Ansökan

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation.

Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Lunds vägledningscentrum under deras telefontider eller skicka ett mejl.

Telefontid: Måndag - torsdag klockan 10-12

Telefon: 046-359 50 00

E-post: vagledningscentrum@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

För dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux-vuxenutbildning

För dig över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av funktionsnedsättning.

Komvux-vuxenutbildning

Sfi är för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket