Grundläggande nivå

Grundläggande nivå

Vi erbjuder kurser i olika ämnen på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Kursstarter 2024

  • Kursstart 15 januari: Ansökningstid 1-30 november
  • Kursstart 25 mars: Ansökningstid 1–29 februari
  • Kursstart 3 juni: Ansökningstid 1–30 april
  • Kursstart 12 augusti: Ansökningstid 1–31 maj
  • Kursstart 21 oktober: Ansökningsperiod 1–30 september

Kursutbud

Undervisningsform: Flexundervisning

Kurserna som erbjuds inom naturvetenskapliga ämnen är biologi, fysik, kemi och naturkunskap. Läser du alla kurser studerar du totalt 750 poäng.

 

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Engelska [GRNENG 2]

Poäng: 600

Undervisningsform: Närundervisning

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser bara de delkurser du behöver. Delurserna heter A-D. A-kursen finns enbart som närundervisning. De övriga kurserna finns i flex och närundervisning.

 

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Undervisningsform: Flexundervisning

Kurserna som erbjuds inom samhällsvetenskapliga ämnen är historia, geografi, samhällskunskap och religion. Läser du samtliga kurser studerar du totalt 900 poäng.

 

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Matematik [GRNMAT 2]

Poäng: 600

Undervisningsform: Närundervisning

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver.

 

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Svenska [GRNSVE 2]

Poäng: 700
Undervisningsform: Flexundervisning

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver. Alla kurser i svenska bedrivs som flexundervisning. Du har en lektion per vecka i skolan och resten av kursen har ett flexibelt upplägg.

 

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Svenska som andraspråk [GRNSVA 2]

Poäng: 800
Undervisningsform: Närundervisning och flexundervisning

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på den delkurs som motsvarar din aktuella kunskapsnivå utifrån ett test och läser bara de delkurser du behöver beroende på vilken studieplan du har. Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

 

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Olika sätt att studera

På Komvux erbjuder vi studieformerna närundervisning och flexundervisning. I kursbeskrivningarna på vår ansökningswebb kan du se vilken studieform som erbjuds på de olika kurserna.

Har du behov av extra anpassningar rekommenderar vi att du studerar närundervisning på 20 veckor.

Närundervisning

Närundervisning innebär schemalagd lärarledd undervisning. Kurserna ges dagtid i Komvux lokaler. Du förväntas att närvara vid dessa lärarledda lektioner. Vissa moment är obligatoriska och då ska du vara på plats skolan. Förutom tiden på plats förväntas du studera på egen hand.

Flexundervisning (distansundervisning med obligatoriska moment)

Flexundervisning innebär att du mestadels studerar på egen hand och kommer till skolan vid obligatoriska moment. De obligatoriska momenten kan vara seminarier, laborationer och prov och du måste vara med på dem för att kunna bli godkänd. Vid den obligatoriska kursintroduktionen får du ett schema med de bestämda tiderna för dessa obligatoriska moment. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra kursen.

Flexundervisning är ett alternativ för dig som är van vid att studera självständigt.

Studieupplägg

De fristående kurserna går att ofta att kombinera eller att studera på ett sätt som passar dig. Om du ska läsa flera kurser och behöver hjälp att planera din studiegång är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webbsida.

Ansökan

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation.

Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Lunds vägledningscentrum under deras telefontider eller skicka ett mejl.

Telefontid: Måndag - torsdag klockan 10-12

Telefon: 046-359 50 00

E-post: vagledningscentrum@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

För dig över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av funktionsnedsättning.

Komvux-vuxenutbildning

Sfi är för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket.