Grundläggande nivå

Grundläggande nivå

Vi erbjuder kurser i olika ämnen på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola. De fristående kurserna går att ofta att kombinera eller att studera på ett sätt som passar dig.

Kursutbud

Introduktionskurs 1

Poäng: 100

Kurskod: GRNNOA2

Undervisningsform: Flexundervisning

Du utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga samband. Du får lära dig om naturvetenskapliga företeelser och att söka svar på naturvetenskapliga frågor.

Introduktionskurs 2

Poäng: 200

Kurskod: GRNNOB2

Undervisningsform: Flexundervisning

Kursen bygger vidare på introduktionskurs 1. Du lär dig

 • om naturvetenskapliga begrepp och teorier
 • att använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information
 • att reflektera och diskutera hur vardagliga handlingar påverkar människa, samhälle och natur
 • att göra naturvetenskapliga undersökningar
 • om NO i ett historiskt perspektiv

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Biologi

Poäng: 150

Kurskod: GRNBIO2
Undervisningsform: Flexundervisning
I kursen får du lära dig att:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi

Fysik

Poäng: 150

Kurskod: GRNFYS2

Undervisningsform: Flexundervisning
I kursen får du lära dig att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen, arbetslivet och samhället
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik

Kemi

Poäng: 150

Kurskod: GRNKEM2

Undervisningsform: Flexundervisning
I kursen får du lära dig att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och i samhället
 • använda kunskaper i kemi för att granska information samt kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 600 (700 poäng med orienteringskurs)

Kurskod: GRNENG2

Undervisningsform: När- och flexundervisning

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser bara de delkurser du behöver. Delkurserna heter A-D.

I kursen får du lära dig att förstå talad engelska, läsa olika slags texter och skriva och tala engelska. Du får även lära dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden där engelska används.

 • A-kurs, närundervisning, 100 poäng, tio veckor
 • B-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • B-kurs, flexundervisning, 100 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 150

Kurskod: GRNSAM2

Undervisningsform: Flexundervisning

I kursen får du lära dig att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka, värdera och argumentera för olika ståndpunkter
 • reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden
 • söka information om samhället från olika källor och värdera innehållet källkritiskt.

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 600 (800 poäng med orienteringskurs)

Kurskod: GRNMAT2

Undervisningsform: När- och flexundervisning

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver. Delkurserna heter A-D.

I undervisningen får du lära dig att använda matematiska begrepp och att göra beräkningar och lösa uppgifter. Du får även öva på att lösa problem med hjälp av matematik och föra matematiska resonemang.

 • A-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • B-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • A- och B-kurs, flexundervisning, vardera 100 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 700

Kurskod: GRNSVE2
Undervisningsform: Flexundervisning

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver.

I kursen får du lära dig att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera faktatexter och skönlitteratur
 • söka information från olika källor och värdera innehållet källkritiskt.

Du har en lektion per vecka i skolan och resten av kursen har ett flexibelt upplägg.

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Svenska som andraspråk

Poäng: 700 (800 poäng med orienteringskurs)

Kurskod: GRNSVA2
Undervisningsform: När- och flexundervisning

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser bara de kurser du behöver. Delkurserna heter A, B, C och D.

I kursen får du lära dig att formulera dig och kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Du får även lära dig att följa språkliga normer och läsa och analysera faktatexter och skönlitteratur. I delkurserna igår även källkritik.

 • A-kurs, när- eller flexundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs i digitalisering, 20 veckor
 • B-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

Om du har frågor eller vill veta mer om kurserna är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Olika sätt att studera

Närundervisning

Närundervisning innebär schemalagd lärarledd undervisning. Kurserna ges dagtid i Komvux lokaler. Du förväntas att närvara vid dessa lärarledda lektioner. Vissa moment är obligatoriska och då ska du vara på plats skolan. Förutom tiden på plats förväntas du studera på egen hand.

Flexundervisning (distansundervisning med lektionstillfällen och obligatoriska moment)

Flexundervisning på grundläggande nivå innebär att du mestadels studerar på egen hand, kan ha lektionstillfällen och kommer till skolan vid obligatoriska moment. De obligatoriska momenten kan vara seminarier, laborationer och prov. Du måste vara med på dem för att kunna bli godkänd. Vid den obligatoriska kursintroduktionen får du ett schema med de bestämda tiderna för lektionstillfällen och obligatoriska moment. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra kursen. Flexundervisning är ett alternativ för dig som kan studera självständigt.

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webbsida.

Kursstarter 2024

 • Kursstart 15 januari: Ansökningstid 1-30 november
 • Kursstart 25 mars: Ansökningstid 1–29 februari
 • Kursstart 3 juni: Ansökningstid 1–30 april
 • Kursstart 12 augusti: Ansökningstid 1–31 maj
 • Kursstart 21 oktober: Ansökningsperiod 1–30 september

Vad är en orienteringskurs?

En orienteringskurs som är kopplad till en grundläggande kurs är individuellt anpassad av din lärare och utgår ifrån dina behov.

Ansökan

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation.

Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Lunds vägledningscentrum under deras telefontider eller skicka ett mejl.

Telefontid: Måndag - torsdag klockan 10-12

Telefon: 046-359 50 00

E-post: vagledningscentrum@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

För dig över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av funktionsnedsättning.

Komvux-vuxenutbildning

Sfi är för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket.