Anpassad utbildning, Lärvux

Anpassad utbildning, Lärvux

Våra kurser finns på anpassad grundläggande nivå och gymnasial nivå. I alla kurser utgår vi ifrån ditt sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Anpassad utbildning är för dig som

 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Har lust att gå i skolan igen.
 • Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.
 • Har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.
 • Har fyllt 20 år.

Om utbildningen

 • Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.
 • Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.
 • Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner. Om du får löneavdrag, har du rätt till timersättning.

Vårt kursutbud

Engelska

Kurskod: ENGSENG51/52/53

I kursen får du:

 • utveckla förståelsen av talad och skriven engelska.
 • tolka innehåll i engelsk text.
 • kommunicera på engelska i tal och skrift.

Religion

Kurskod: RREIREL51/52/53

I kursen får du

 • lära om de stora världsreligionerna.
 • prata om hur vi påverkas av vår kultur.
 • diskutera etiska frågor (rätt eller fel).

Historia

Kurskod: HITHIS51/52/53

Du får lära dig om:

 • Vad som utmärker olika tidsperioder.
 • Levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.

Geografi, lär känna Sverige

Kurskod: GEGGEO51/52/53

I kursen får du

 • Jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden.
 • reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer.
 • reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling.

Svenska med dator

Kurskod: SGRSVEU

 • Vi lär oss om datorns delar och dess funktioner.
 • Enkel ordbehandling.
 • Vi lär oss om internet och e-post.

Svenska med dator, sant eller falskt

Kurskod: SGRSVEU

 • Vi lär oss om internet.
 • Vi lär oss vara källkritiska.
 • Vi lär oss hur man hittar på webben.
 • Vi arbetar med att skriva egna texter
 • Vi arbetar med samspel mellan text och bild

Matematik

Kurskod: SGRMATV/X

 • Vi tränar de fyra räknesätten.
 • Vi talar om pengar.
 • Vi talar om tid och klockan.

Engelska

Kurskod: SGRENGU/V/X/Y

 • Vi lär oss glosor.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi tränar på att förstå.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.
 • Vi gör studiebesök.
 • Vi följer aktuella händelser.

Biologi, kropp och hälsa

Kurskod: SGRBIOV

 • Vi lär oss om människokroppen och dess organ.
 • Vi lär oss om virus och bakterier, smittspridning och infektioner.
 • Vi talar om hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer, och förebyggande hälsovård.
 • Vi talar om människan: identitet, jämställdhet och relationer

Individ och samhälle

Laga mat och baka

Kurskod: SGRINDZ

 • Laga mat och baka.
 • Lära sig om livsmedel.
 • Mat och Hälsa.
 • Hygien och städ.

Natur och miljö

Årstider

Kurskod: SGRNATU

 • Vi följer växlingar i naturen.
 • Växter och djur under årstiderna.
 • Vi går ut i naturen.

Språk och kommunikation

Böcker och Musik

Kurskod: SGRSPRV

 • Vi läser böcker och ser filmer om olika ämnen.
 • Vi sjunger sånger.

Bild

Kurskod: SGRSPRX

 • Vi lär om material och färger.
 • Vi tolkar bilder.
 • Vi skapar i bild och form.

Läs och skrivutveckling

Kurskod: SGRSPRZ

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi pratar om böcker och författare.

Ansökan

Du kan komma in med din ansökan när som helst under året. Du ansöker genom att skicka e-post till Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare.

E-post: anya.palsson@lund.se

Vi meddelar så snart vi har plats i en lämplig grupp.

Namn

E-post

Telefon

Camilla Ekberg, biträdande rektor

camilla.ekberg@lund.se


Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare

anya.palsson@lund.se

046-359 70 91

Louise Finck, speciallärare

louise.finck@lund.se


Gunilla Thunander, lärare

gunilla.thunander@lund.se


Carin Hamn, specialpedagog

carin.hamn@lund.se

046-359 33 72

Marie Björup, utbildningssamordnare

marie.bjorup@lund.se

046-359 42 77

 

Intervju med Anya, studievägledare på Komvux

Anya, syv på Komvux, sitter vid ett bord och skriver på ett papper.

Vem passar anpassad utbildning för?

Den anpassade utbildningen är till för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som vill ha personlig utveckling.

Varför ska du gå på anpassad utbildning?

Utbildning hjälper dig att utveckla dina förmågor så att du kan klara av att bli en mer självständig individ. Lärarna på Lärvux kan anpassa på en individnivå som gör kurserna roliga och lärorika.

Varför ska jag gå lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningen är för dig som har som mål att få en anställning. Om du vill kunna gå upp varje morgon och gå till en arbetsplats.

Vad kan du hjälpa elever med?

Jag kan hjälpa elever att komma vidare i sin personliga utveckling genom studieplanering. Jag tar emot nya elever och de kan träffa mig på studiebesök. Jag kan även hjälpa till att svara på frågor.

Beskriv anpassad utbildning – Lärvux med tre ord?

Utveckling, gemenskap, nya vänner.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar