Elev på Komvux Lund

Hos oss kan du studera sfi, yrkesutbildningar och utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå.

Olika sätt att studera

Du kan läsa närundervisning och flexundervisning. Flexundervisning är en kombination av distansstudier med obligatoriska moment. I kursbeskrivningarna på vår ansökningswebb kan du se vilken studieform som erbjuds på de olika kurserna.

Har du behov av extra anpassningar rekommenderar vi att du studerar närundervisning på 20 veckor.

Närundervisning

Närundervisning innebär schemalagd lärarledd undervisning. Kurserna ges dagtid i Komvux lokaler. Du förväntas att närvara vid dessa lärarledda lektioner. Vissa moment är obligatoriska och då ska du vara på plats skolan. Förutom tiden på plats förväntas du studera på egen hand.

Flexundervisning (distansundervisning med obligatoriska moment)

Flexundervisning innebär att du mestadels studerar på egen hand och kommer till skolan vid obligatoriska moment. De obligatoriska momenten kan vara seminarier, laborationer och prov och du måste vara med på dem för att kunna bli godkänd. Vid den obligatoriska kursintroduktionen får du ett schema med de bestämda tiderna för dessa obligatoriska moment. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra kursen.

Flexundervisning är ett alternativ för dig som är van vid att studera självständigt.

Vklass, vår lärplattform

Du hittar all information om din kurs i vår lärplattform, Vklass. Du når Vklass via vår Skolportal där du loggar in med din e-legitimation.

Du som är ny elev på Komvux

Du som har fått ett antagningsbesked beställer ditt lösenord med Bank-id via e-tjänsten nedan: Inloggning för vuxenelever till våra digitala skolsystem.

Du som läst på Komvux tidigare

använder samma inloggningsuppgifter som du hade då.

Du som är eller har varit anställd i Lunds kommun

Då använder du användarnamnet du har fått från ditt jobb.
Om du har glömt ditt lösenord, beställer du ett nytt lösenord med Bank-id via e-tjänsten: Beställ nytt lösenord (lund.se).

Service och stöd

Hos oss kan du få stöd och vägledning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. För att du ska få den hjälp du är i behov av är det viktigt att du kontaktar studievägledare och kurator i början av din studietid.

Vi erbjuder

  • Motiverande och stödjande samtal.
  • Extra anpassningar.
  • Hjälp med studieteknik och strukturering av studier.
  • Handledning i Lärcentrum Kompassen.
  • Inlästa läroböcker.                 

Studie- och yrkesvägledare

Du är välkommen till skolans studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal och för att göra ändringar i din individuella studieplan, få information om CSN eller diskutera framtida studier och yrkesval.
Kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare

Kurator

Kuratorn finns till för dig som studerar på Komvux om du vill samtala, få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid. Vid behov kan du få hjälp att kontakta andra som kan hjälpa dig. Kuratorn har tystnadsplikt. Det betyder att allt du berättar stannar mellan er.
Kontaktuppgifter till vår kurator

Kursombud

Ta chansen och var med och påverka din utbildning och studietid! En elev från varje klass kan utses som kursombud. Tre gånger per termin ordnas kursombudsmöten med rektor. Under dessa möten kan du som kursombud ta upp de tankar och önskemål som finns i klassen angående studierna och miljön på Komvux.

Betyg på Komvux

Betygsskalan omfattar sex betygssteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A är det högsta betyget.

Du kan få gymnasieexamen som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Studerar du för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga gymnasieexamen alternativt slutbetyg, då bör du i god tid kontakta Lunds vägledningscentrum för planering av aktuella kurser.

För mer information om betygsfrågor, kontakta Lunds vägledningscentrum.

Du som vill ha en utskrift av ditt betyg kontaktar oss via e-post. Du behöver ange ditt namn, adress och fullständigt personnummer.

E-post: komvux@lund.se

Klagomålshantering

Du som elev har alltid möjlighet att framföra klagomål och synpunkter.

Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, klasskamrater, kränkning eller särbehandling. Vi lyssnar alltid på dig som elev och vill att du ska ha en bra tid på Komvux i Lund. Alla har rätt att bli respekterade och tagna på allvar i enlighet med skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling.

Hur gör du då om du vill klaga på något?

Prata med din lärare och försök lösa problemet.
Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till din biträdande rektor.

Lärvux: Cornelia Levin Tolvhed

Sfi 1 och 2: Veronica Lutas

Sfi 3: Susanna Almqvist, Irina Gutu Al Kurdi

Grundläggande kurser: Cornelia Levin Tolvhed

Gymnasiala kurser: Cornelia Levin Tolvhed

Vård och omsorgsutbildning: Ulrika Leijon-Hoff

Barn och fritidsutbildning: Ulrika Leijon-Hoff

Yrkeshögskolan: Cornelia Levin Tolvhed

Om du och din rektor inte heller kan lösa problemet, kontaktar du Lunds kommun.

Lunds kommuns synpunktshantering.

Uppdaterad:

Dela sidan: