Länk till startsidan

Ansök om prövning

Behöver du höja ett befintligt betyg för att få meritpoäng? Eller behöver du betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat? Lunds vuxenutbildning erbjuder fyra ordinarie prövningsperioder och en sommarperiod per år. Det är Hermods som genomför prövningar.

Vad innebär en prövning?

Så kallade prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt godkänt betyg eller behöver meritpoäng/betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat.

När du gör en prövning studerar du kursen helt på egen hand utifrån givna instruktioner om kurslitteratur. Du följer ingen undervisning och får inget stöd från handledare. Du har också uppgifter som ska förberedas inför prövningstillfället. Vid själva prövningstillfället genomför du ett prov. Provet kan innebära både skriftliga och muntliga delar samt nationellt prov (svenska, engelska och matematik). Vissa prövningar innehåller även hemuppgifter eller laborationer som ska göras i anslutning till prövningstillfället.

Vem kan söka prövning?

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20. Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla kurser som det sätts betyg på och i komvuxarbete. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare.

Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Kurser och prövningsperioder

Lunds vuxenutbildning erbjuder fyra ordinarie prövningsperioder och en sommarperiod per år. En ordinarie prövningsperiod består av tre veckor och sommarperioden av en vecka. Under perioden erbjuds prövningar i olika kurser under olika dagar.

Du hittar information om vilka kurser som finns och datum för de olika prövningsperioderna på ansökningssidan.

Hur ansöker jag?

Ansökan om prövning görs digitalt. Du loggar in med BankID eller Foreign eID. Du kan maximalt söka två olika kurser under en och samma prövningsperiod. Det går enbart att välja en kurs per prövningsdatum/dag.

Du är garanterad att få genomföra prövning för den eller de kurser du ansökt till förutsatt att ansökan är komplett och inskickad i rätt tid. Inget urval görs.

Vad händer efter min prövning?

Du får ett meddelande med ditt resultat och ditt betyg senast två veckor efter att prövningens samtliga moment är genomförda. Betyget rapporteras vidare så att det kommer in på antagning.se och du kan även få det skickat till dig.

E-tjänsten för att ansöka till vuxenutbildning och prövning är stängd för underhåll 2–3 oktober

Det betyder att du under den här perioden inte kan ansöka till vuxenutbildning eller prövning.

E-tjänst för vuxenutbildning och barnomsorg är stängd 2–3 oktober

Ansök om prövning med blankett Pdf, 2 MB.

En ansökan är bindande. Den eventuella avgiften återbetalas inte vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Vad kostar det?

En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. Om du har betyg IG/F i kursen eller har gått ett yrkesprogram (GY11) och saknar grundläggande behörighet är prövningen kostnadsfri.

Innan du gör en ansökan behöver du ta reda på om du ska betala för prövningen eller inte.

I de fall en betalning är nödvändig, behöver du göra din inbetalning senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska vara komplett.

Vi kontrollerar att betalningen är gjord. Du behöver alltså inte längre skicka en kvittens på din inbetalning.

Alternativt kan du bifoga betyg som påvisar IG/F i kursen till din ansökan.

I dessa fall är en prövning gratis

  • Om du har betyg IG/F i kursen.
  • Om du har gått ett yrkesprogram (GY11) och saknar grundläggande behörighet, det vill säga att du saknar kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

I dessa fall kostar det 500 kronor per kurs

  • Om du inte har läst kursen tidigare.
  • Om du har ett streck (-) i kursen.
  • Om du har ett godkänt betyg i kursen.

Hur gör jag inbetalningen?

Inbetalningen gör du via din bank till Bankgiro 991-1355. I meddelandefältet på inbetalningen skriver du 3582.3399.4716 samt kurs, namn och personnummer på den som ska genomföra prövningen.

Var och när sker prövningar?

Lunds vuxenutbildning har avtal med Hermods när det gäller de flesta prövningar. Prövningar genomförs på plats i Lund och Hermods meddelar adress cirka tre veckor innan prövningstillfälle.

Tider för prövningsperioder

Får du förhinder?

Får du förhinder måste du senast en vecka innan prövningstillfället kontakta Hemods via mejl: distanslund@hermods.se 

  • En ansökan till en prövning är bindande. Prövningsavgift återbetalas inte vid återbud eller förhinder.
  • Anmälningsavgiften kan inte nyttjas till ett senare tillfälle om återbud eller uteblivande från ordinarie prövningstillfället sker.
  • En ansökan till en prövning och/eller betalning kan inte bytas till en annan kurs eller till ett annat prövningsdatum än ansökan anger.
  • Om du vid tre tillfällen inte kommer till ett sökt prövningstillfälle och inte meddelar förhinder i tid har antagningschefen beslutat att du inte beviljas prövning i kursen under tre månader framöver.

Kontakta Vuxenantagningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47

Postadress: Antagningen vux, Box 41, 221 00 Lund

E-postadress: antagningenvux@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?