Länk till startsidan

Rådgivning och information kring avfall

Tycker du att det är svårt att få till en bra lösning för de boendes avfall? Ska ni bygga nytt miljöhus och vill ha råd? Eller vill du ha tips på hur ni kan förebygga avfall? Ta kontakt med oss, vi ger kostnadsfri personlig rådgivning!

Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Det ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och når upp till en miljöriktig behandling. Detta tycker vi är så viktigt att vår rådgivning är helt kostnadsfri för dig.

Vad menar vi med rådgivning?

Med vår rådgivning vill vi ge dig en bra lösning efter dina behov. Det kan gälla hur det ska sorteras, vilka material vi ska hämta, hur många kärl som behövs och hur ofta dessa töms. Vi informerar också om hur lagstiftningen ser ut.

Ombyggnad och nybyggnad

Vi är gärna med redan i planeringsstadiet och ger råd om hur avfallsutrymme ska se ut så att det blir praktiskt både för boende, er personal och för de som hämtar. Det kan gälla storleken på utrymmet, dragväg, hur dörrposter ska utformas och låsanordningar. Det finns också krav på avfallsutrymmet utifrån arbetsmiljöaspekter för våra chaufförer.

Information och utbildning

För att göra rätt behöver man veta hur man ska göra och varför. Information, som t.ex. en sorteringsguide, till de som ska använda avfallssystemet är viktigt. Att veta vad som händer efter att vi hämtat materialet gör att man förstår vilken roll återvinning har i ett hållbart samhälle.
På vår webbplats finns information och broschyrer. Givetvis kan du även beställa dem från oss.
Informationsmaterial och broschyrer

Få e-postaviseringar vid avvikelser

Vi erbjuder nu e-postaviseringar vid avvikelser så som felsorterade eller överfulla kärl. För att få aviseringarna behöver du lägga kontaktuppgifter. Om detta är första gången du loggar in behöver du kontakta kundtjänst på 046-359 53 28 för att få åtkomst.

Anläggningskontaktuppgifter

Kontakta en rådgivare

Skicka ett mejl eller ring till oss, så ser vi över era behov.

E-post: renhallningsverket@lund.se
Telefon: 046-359 53 28
Telefon: 046-359 57 23

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?