Länk till startsidan

Företag- och fastighetstjänster för avfall

Lunds renhållningsverk erbjuder anpassade lösningar, allt från full källsortering med fastighetsnära insamling eller hämtning av olika materialfraktioner. För att utforma lösningen ger vi gratis rådgivning och går igenom de behov och önskemål som finns.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. I Lund är det Lunds renhållningsverk som ansvarar för detta.

Det ansvar som kommunen fått är ett insamlingsansvar för förpackningar. Producenterna för förpackningar ska stå för kostnaden för en basservice för fastighetsnära insamling. Tidigare har kravet endast varit att producenterna samlat in via återvinningsstationer därför har man som fastighetsägare behövt betala mellanskillnaden för fastighetsnära insamling. Från 2024 kommer Lunds kommun att få ersättning av producenterna för fastighetsnära insamling vilket innebär att kommunen kan sänka taxan för flerfamiljsfastigheter.
Ersättningen utgår dock från en basservice vilket gör att det inte blir helt kostnadsfritt för Lunds fastigheter.

För dig om är fastighetsägare av en eller flera flerfamiljsfastigheter

De flerfamiljsfastigheter som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar från Lunds renhållningsverk kommer inte märka någon skillnad. För flerfamiljsfastigheter som anlitar en annan entreprenör kommer ansvaret och insamlingen gå över till Lunds renhållningsverk. Du som ägare av flerfamiljsfastighet behöver säga upp ditt avtal med din entreprenör och kontakta oss för att få ett förslag på lösning.

Saknar du fastighetsnära insamling i dag?

De fastigheter som saknar fastighetsnära insamling behöver se över hur de kan bygga till eller om för att kunna erbjuda sina boende full sortering, eller frigöra plats utomhus. Detta måste vara klart senast 2027. Lunds Renhållningsverk kan bidra med råd och hjälp. Kostnader för eventuella förändringar måste dock fastighetsägaren själv stå för.

Matavfallspåsar flerbostadshus, restauranger

Avfallspåsar till de boende körs ut till överenskommen plats.

Beställ matavfallspåsar flerbostadshus

Beställ matavfallspåsar 45 liter - för restauranger och andra verksamheter

Företag och övriga verksamheter

Vi erbjuder dig anpassade lösningar för ditt avfall. Med hjälp av våra rådgivare kan du få en anpassad lösning som ser till utrymmet för kärl, vilket avfall som uppstår och hur ofta det behöver tömmas.
Restavfall och matavfall får enbart hämtas av Lunds renhållningsverk.

Behöver du slänga mer?

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler på Gunnesbo och Gastelyckan. Du behöver betala för att lämna avfall och du behöver följa särskilda regler.
Sortera och lämna ditt avfall

Priser och fakturering

Företag faktureras varje månad om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat.

Avfallstaxa 2024 Pdf, 381 kB.

Serviceavgifter avfall 2024 Pdf, 545 kB.

Rådgivning och information

Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Det ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och når upp till en miljöriktig behandling. Detta tycker vi är så viktigt att vår rådgivning är helt kostnadsfri för dig.

Rådgivning och information kring avfall

Få e-postaviseringar vid avvikelser

Vi erbjuder nu e-postaviseringar vid avvikelser så som felsorterade eller överfulla kärl. För att få aviseringarna behöver du lägga kontaktuppgifter. Om detta är första gången du loggar in behöver du kontakta kundtjänst på 046-359 53 28 för att få åtkomst.

Anläggningskontaktuppgifter

Kontakta en rådgivare

Ta kontakt med våra rådgivare, så går vi igenom sortering och hantering. Samtidigt får du information om vilka regler som gäller för ditt avfall.

E-post: renhallningsverket@lund.se
Telefon: 046-359 53 28
Telefon: 046-359 57 23

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?