Länk till startsidan

Parkeringsplats och infart

Om du vill ändra eller anlägga en ny infart till din fastighet måste du göra en ansökan.

Skicka ditt förslag på ny eller ändrad infart till din fastighet till tekniska.forvaltningen@lund.se

Uppge fastighetsbeteckning, beskriv kortfattat i text vilka förändringar du önskar, bifoga också en enkel skiss som visar på mått och placering.

Vi handlägger ditt ärende och gör bedömningar av hur förslaget bland annat påverkar trafiksäkerheten på gatan. Du får besked om vilka åtgärder du behöver vidta. Det kan vara att stänga en gammal infart, anpassa gatan till de förändringar du föreslår med mera. Anpassningarna bekostas alltid av dig som fastighetsägare.

Tänk på detta inför din ansökan

  • Du får ha max en infart per fastighet.
  • Infartens bredd får vara 3-5 meter där den ansluter till stadens mark. Möjlig bredd avgörs av plats och trafikmiljö.
  • Utrymmet för infarten på din tomt bör vara minst 6 meter, så att parkerade fordon inte står på kommunens mark.
  • För att inte störa sikten får murar, staket och häckar inte vara högre än 80 cm om de ligger inom 2,5 meter från infarten.
  • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage/cykelöverfart eller korsning bör vara kortare än 10 meter.
  • Vi är återhållsamma med att tillåta infarter där bilen måste backa över gångbana.
  • Vi tillåter inte infarter där bilen måste backa över cykelbana för att komma ut.
  • Vi är återhållsamma med att tillåta infarter där bilen måste backa på en huvudgata för att komma ut.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?