Avlopp

Här finns information om kommunalt avlopp och eget avlopp.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras avVA SYD som är ett kommunalförbund där Lunds kommun samarbetar med andra kommuner. VA SYD renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.Har du synpunkter eller har problem avseende det kommunala avloppssystemet skadu kontakta VA SYD. Se länk längst ned på sidan.

Eget avlopp (=enskilt avlopp)

De fastigheter i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten avses i detta sammanhang vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Planera din avloppsanläggning

Att inrätta en egen avloppsanläggning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anläggning som kan vara lämplig sett ur ditt perspektiv med bakgrund av förhållandena på fastigheten, din egen motivation, ekonomiska ramar med mera. Miljönämnden kan inte tala om vilken anläggning du ska göra eller vilken entreprenör som bör väljas. Det är dock lämpligt att på ett tidigt stadium kontakta miljöförvaltningen för att diskutera idéer och hur miljöförvaltningen ställer sig till olika lösningar och för att få information.

Avloppsguiden

Lunds kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avlopp som heter Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar avlopp med mera.

Ansökan om tillstånd eller anmälan till miljönämnden

  • Om du avser att inrätta en enskild avloppsanordning dit vattentoalett kommer att anslutas behövs tillstånd från miljönämnden.
  • Vid ändring av en sådan anordning eller vid inrättande av avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten ska man anmäla detta till miljönämnden.
  • Större ändringar, till exempel ny markbädd till en befintlig avloppsanordning, anses som inrättande och kräver därför tillstånd.

Vad kostar det?

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökningar eller anmälningar om enskilda avloppsanordningar. Avgiften varierar beroende på hur anläggningen ska inrättas. Om du till exempel vill installera en vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten är avgiften för närvarande 3800 kronor. Läs mer om våra taxor och avgifter.

Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund

Relaterad information

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se