Länk till startsidan

Bygga på din kolonilott

Du behöver uppfylla alla tre delar. Kontrollera punkterna i rätt ordning. Även om du får bygglov, får du inte bygga om det bryter mot bygg- eller ordningsregler på ditt område.

Steg 1: Bygg så att det passar in

Det du vill bygga eller ändra behöva passa i en koloniträdgård. Exempel på passande byggnader är kolonistuga, växthus eller skärmtak. Pool är inte tillåtet på en kolonilott.

Steg 2: Koloniområdets ordning- och byggregler

I ditt arrendeavtal hänvisas till ordnings- och byggregler.

Ordningsregler

Här finns exempelvis regler kring material, höjd på staket och hur stor yta av din kolonilott som måste vara gräs och rabatt. Kontakta tekniska förvaltningen om du är osäker.

Mejl: tekniska.forvaltningen@lund.se.
Telefon: 046-359 50 00.

Byggregler

Byggreglerna styr hur stort och på vilket sätt du får bygga. De flesta koloniområden har liknande byggregler men det finns undantag. Tryck på plusset och läs om vad som gäller på ditt område.

Här hittar du vilka byggregler som gäller för just ditt område.

Brevduvefarmen

Gläntan

Haga

Högbo

Oskarshem

S:t Månslyckan

Sankt Hans

Solhällan

Täppan

Viktoria

Västhagen

Västra sommarstaden

Örjan

Öster

Regler för bebyggelse – bilaga A

I de flesta avtal hänvisas det till dokumentet "Regler bebyggelse på koloniområden i Lunds kommun (bilaga A)", vilket är en sammanställning av de uppdelade byggreglerna ovan.

Regler bebyggelse på koloniområden i Lunds kommun (bilaga A). Pdf, 209 kB.

Kontakta tekniska förvaltningen om du är osäker.

Mejl: tekniska.forvaltningen@lund.se.
Telefon: 046-359 50 00.

Steg 3: Bygglov eller anmälan

När du vet att det du planerar göra är godkänt enligt ordnings- och byggregler är det dags att söka bygglov. Alla byggnader oavsett storlek, inklusive skärmtak, kräver bygglov. Några koloniområden har undantag från bygglovsplikt, men där krävs istället alltid en anmälan och startbesked innan du får påbörja ditt projekt.

Tänk på att din kolonistuga inte räknas som ett en- eller två bostadshus. Det betyder till exempel att friggebodar inte är bygglovsbefriade och att reglerna för attefallsbyggnader inte gäller här.

Oavsett om det du planerar att göra kräver bygglov eller anmälan behöver du först få ett startbesked innan du påbörjar ditt projekt.

För att få veta vad som gäller i just ditt ärende är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Guide för lovansökan eller anmälan för projekt på koloni

Innan du ansöker behöver du ha koll på vad som är tillåtet enligt områdets ordningsregler och områdets byggregler. Bryter ditt planerade byggprojekt mot dessa regler kommer du inte få bygga även om det är tillåtet enligt plan- och bygglagen.

Tillsammans med din ansökan eller anmälan behöver du skicka in handlingar som visar ditt planerade projekt.

  • Fasadritningar – skala 1:100. På fasadritningen ska du visa hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Planritning – skala 1:100. På planritningen ska du visa rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Sektionsritning – skala 1:100 som visar en genomskärning av byggnaden från sidan.
  • Situationsplan - Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på lotten genom mått till lottgränser. Skala 1:400.
  • Riskbedömning
  • Kontrollplan

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan och exempelritningar.

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?