Länk till startsidan

För dig som har en koloniträdgård

Förutom att odla blommor och grönsaker, ligga i hängmattan med en god bok eller rensa ogräs, finns det flera andra saker att tänka på för dig som har en koloniträdgård. Vad får du bygga? När stängs vattnet av och vad händer i framtiden? Här får du svaren.

Avgift och vad som ingår

Arrendeavgiften 2021 är 10,26 kr per kvadratmeter och år. Avgiften betalas en gång per år.

Alla koloniområden har vattentoaletter och kompostanläggningar. De flesta har el. I avgiften ingår vatten under odlingssäsongen, sophämtning, flis- och komposthantering, latrinhämtning, underhåll av gemensamma träd, grindar och staket samt skyddsplanteringar.

Vattnet på området

Vattnet på alla koloniområden är påslaget under odlingssäsongen. Vi slår på vattnet runt påskhelgen och påbörjar vattenavstängningen under vecka 43. Senast den 31 oktober är allt vatten avstängt för vintern.

Tips!

Även om du inte har en koloniträdgård är du välkommen att besöka områdena. Mellan 1 april och 30 september är grindarna öppna dagligen mellan kl. 8.00-20.00.

Byggregler för koloniområde

Generellt behöver du bygglov och startbesked för att bygga till en kolonistuga, skärmtak eller växthus. Det kan dock finnas ett undantag i detaljplanen för koloniområdet som gör att du endast behöver göra en bygganmälan och få startbesked.

Krav på bygglov regleras av plan- och bygglagen och går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen. Tänk på att det du planerar att bygga även ska tillåtas av arrendeavtalet.

Här hittar du vilka byggregler som gäller för just ditt område. De flesta koloniområden har liknande byggregler men det finns undantag.

Brevduvefarmen

Gläntan

Haga

Högbo

Oskarshem

S:t Månslyckan

Sankt Hans

Solhallen

Täppan

Viktoria

Västhagen

Västra sommarstaden

Örjan

Öster

I de flesta avtal hänvisas det till dokumentet "Regler bebyggelse på koloniområden i Lunds kommun (bilaga A)", vilket är en sammanställning av de uppdelade byggreglerna.

Regler bebyggelse på koloniområden i Lunds kommun (bilaga A). Pdf, 209 kB.

Invasiva arter

Som odlare behöver du känna till hur du bekämpar eller tar bort olika invasiva arter.

Till invasiva arter hör parkslide, jättebjörnloka och gudaträd, Alianthus aslissima.

Invasiva arter är främmande arter som sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

Ordningsregler, miljöpolicy och felanmälan

En koloniträdgård är en riktig oas och den ska vila på ekologisk grund enligt vår miljöpolicy. Upptäcker du att något är fel eller inte fungerar som det ska tar du upp det i första hand med koloniområdets styrelse.

Ordningsregler och miljöpolicy för kolonilotter i Lunds kommun Pdf, 414 kB.

Brevduvor

Utöver trädgårdskolonierna finns ett område för Brevduveverksamhet vid Folkparksvägen.

När du säljer din koloniträdgård

Du som säljer en koloniträdgård ska överlåta ditt arrendeavtal till köparen. Tänk på att köparen behöver vara folkbokförd i Lunds kommun för att vi ska godkänna överlåtelsen..

Försäljningen av stugan och eventuella lösa inventarier löser du tillsammans med köparen på egen hand. Om affären görs upp innan överlåtelsen av arrendeavtalet har godkänts bör ni i köpekontraktet skriva in att affären gäller under förutsättning att överlåtelsen godkänns av Lunds kommun.

Du som säljare skickar tillbaka ditt arrendekontrakt till:
Lunds kommun, Tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Kom ihåg att markera uppsägningsdatum längst ner på kontraktet

Du behöver även uppge:

  • Vilken koloni det gäller, nummer samt område.
  • Köparens eller köparnas personnummer. Arrendeavtalet kan gälla för två personer, fakturan skickas till den som står överst. Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna överlåta avtalet.
    Mer om kommunens hantering av personuppgifter.
  • Kontaktuppgifter till köparen: postadress, telefon och e-postadress.
  • Tillträdesdag (normalt dagen efter uppsägningsdatum).

Uppgifterna skickas till:
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se.
Vanlig post till: Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund.

Förändringar som kan komma att påverka

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och vi arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni-och odlingsområden. Koloni-och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark. Den här marken kan komma att användas för andra ändamål i framtiden. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid.

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i vår översiktsplan, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner för enskilda områden.

Översiktsplan och detaljplaner

Visningskolonin Radisely

Radisely är en koloniträdgård på Öster I. Den är skapad som inspiration samt för öka intresset och höja kunskapen om våra kulturväxter och kulturmiljöer samt bevara biologisk mångfald.

Radisely är öppen för allmänheten och visas på särskilda dagar under säsongen av vår trädgårdspersonal.

Du hittar öppettiderna i vår evenemangskalender.

Ingång till koloniområdet sker från Östra Fäladsvägen. Stugan är den sista i raden av kolonier som gränsar mot Östra Fäladsvägen.

Hitta till Radisely via karta

En ljusgrön kolonistuga med snickareglädje, blommande rabatter och en svensk vimpel.

Det lilla lusthuset Radisely byggdes 1915. Stugan har renoverats och målats i tidstypiska linoljefärger. Trädgården har förvandlats efter gammalt mönster till en blomsterträdgård med växter som kunde ha odlats här då kolonin var ny. Inne i stugan erbjuds en upplevelse av 1900-talets första årtionden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?