Länk till startsidan

För dig som har en koloniträdgård

Förutom att odla blommor och grönsaker, ligga i hängmattan med en god bok eller rensa ogräs, finns det flera andra saker att tänka på för dig som har en koloniträdgård. Vad får du bygga? När stängs vattnet av och vad händer i framtiden? Här får du svaren.

Vattnet på området

Vattnet på alla koloniområden är påslaget under odlingssäsongen. Vi slår på vattnet runt påskhelgen och påbörjar vattenavstängningen under vecka 43. Senast den 31 oktober är allt vatten avstängt för vintern.

Vill du bygga om eller bygga nytt på din koloni?

Det finns flera steg och saker du behöver ta hänsyn till. Du behöver kontrollera både koloniområdets ordningsregler och byggregler, för att sedan se om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Bygga på din kolonilott

Ordningsregler, miljöpolicy och felanmälan

En koloniträdgård är en riktig oas och den ska vila på ekologisk grund enligt vår miljöpolicy. Upptäcker du att något är fel eller inte fungerar som det ska tar du upp det i första hand med koloniområdets styrelse.

Ordningsregler och miljöpolicy för kolonilotter i Lunds kommun Pdf, 414 kB.

Arrendeavgift och vad som ingår

Arrendeavgiften för en kolonilott i Lunds kommun 2023 är 11,69 kr per kvadratmeter och år. Avgiften betalas en gång per år.

Alla koloniområden har vattentoaletter och kompostanläggningar. I avgiften ingår även vatten under odlingssäsongen, sophämtning, komposthantering, latrintömning, underhåll av gemensamma grindar och staket samt beskärning och skötsel av träd och delar av läplanteringar runt områdena. På vissa koloniområden finns tillgång till el, vilket kolonisten själv bekostar.

Invasiva arter

Som odlare behöver du känna till hur du bekämpar eller tar bort olika invasiva arter.

Till invasiva arter hör parkslide, jättebjörnloka och gudaträd, Alianthus aslissima.

Invasiva arter är främmande arter som sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

Sälja din koloniträdgård

Du som säljer en koloniträdgård ska överlåta ditt arrendeavtal till köparen. Tänk på att köparen behöver vara folkbokförd i Lunds kommun för att vi ska godkänna överlåtelsen.

Försäljningen av stugan och eventuella lösa inventarier löser du tillsammans med köparen på egen hand. Om affären görs upp innan överlåtelsen av arrendeavtalet har godkänts bör ni i köpekontraktet skriva in att affären gäller under förutsättning att överlåtelsen godkänns av Lunds kommun.

Du som säljare skickar tillbaka ditt arrendekontrakt till:
Lunds kommun, Tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Kom ihåg att markera uppsägningsdatum längst ner på kontraktet

Du behöver även uppge:

  • Vilken koloni det gäller, nummer samt område.
  • Köparens eller köparnas personnummer. Arrendeavtalet kan gälla för två personer, fakturan skickas till den som står överst.
  • Kontaktuppgifter till köparen: postadress, telefon och e-postadress.
  • Tillträdesdag (normalt dagen efter uppsägningsdatum).

Uppgifterna skickas till:
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se.
Vanlig post till: Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund.

Förändringar som kan komma att påverka

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och vi arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni- och odlingsområden. Koloni- och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark. Den här marken kan komma att användas för andra ändamål i framtiden. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid.

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i vår översiktsplan, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner för enskilda områden.

Översiktsplan och detaljplaner

Brevduvor

Utöver trädgårdskolonierna finns ett område för Brevduveverksamhet vid Folkparksvägen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?