Länk till startsidan

Köpa koloniträdgård med stuga

En koloniträdgård är en bit mark, där stadsbor får möjligheter att odla blommor, grönsaker och andra växter. En bit av oas mitt i staden helt enkelt.

Tillfälligt stopp för ledningsdragning för el och vatten

Vi har beslutat om tillfälligt stopp att utföra installationer och ledningsdragningar för el- och vattenanläggningar inom kolonilotter och koloniområden i Lunds kommun.

Det innebär att inga åtgärder för installation eller ledningsdragning får genomföras eller beställas av enskilda kolonister eller koloniföreningar. Både enskilda kolonilotter och gemensamma ytor inom koloniområdet omfattas.

Solceller

Anläggning av solceller på enskilda kolonistugor berörs inte i sammanhanget.

Solceller och solfångare

Koloniträdgårdar har funnits i över 100 år i Sverige och har blivit en del av det svenska kulturarvet. Vi förstår att du är sugen på att skaffa en egen koloni!

Att köpa en koloniträdgård

Alla koloniträdgårdar med stuga säljs privat och marken arrenderas av Lunds kommun. Du som vill köpa en koloniträdgård kan hitta säljesannonser på respektive områdes anslagstavla, på webben där bostäder och sommarstugor säljs eller bland annonser i lokaltidningar.

I köpet överlåter säljaren sitt arrendeavtal till dig som köpare, och Lunds kommun behöver godkänna dig som ny arrendator. Om köpet av koloniträdgården görs innan överlåtelsen av arrendeavtalet har godkänts bör ni i köpekontraktet skriva in att affären gäller under förutsättning att överlåtelsen godkänns av Lunds kommun. 

Karta över koloniområden i Lunds Pdf, 1 MB.

Avtal för arrende

När säljaren meddelat oss att du önskar att ta över arrendeavtalet kommer vi att godkänna dig, förutsatt att du är folkbokförd i Lunds kommun.

Vi skickar arrendeavtalet till dig med e-post och du signerar med bank-id. Om du inte har bank-id meddelar du oss, så skickar vi avtalet med vanlig post istället.

När avtalet är signerat meddelar vi områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefonnummer samt tillträdesdatum.

För arrendet betalar du en avgift till oss på Lunds kommun. Avgiften är 10,10kr per kvadratmeter och år. Avgiften betalas en gång per år. Storleken på koloniträdgårdarna varierar mellan 200 och 400 m2.

På avtalet framgår att arrendeavtalet gäller 2010-01-01 till 2019-12-31. Även om vi passerat år 2019 är detta korrekt. Under raden med datum står det att arrendetiden förlängs med tio år om avtalet inte sägs upp ett år före arrendetidens utgång. Eftersom jordägaren, det vill säga Lunds kommun, inte sagt upp avtalet måste det ursprungliga datumet stå kvar.

Grattis till en egen koloni

Om allt gått vägen och du nu har din koloni är det flera saker du behöver tänka på. Vatten, byggbestämmelser, felanmälan. Vi har samlat allt på ett ställe!

För dig som har en koloniträdgård

Tips!

Även om du inte har en koloniträdgård är du välkommen att besöka områdena.
Besök koloniområdena och visningskolonin Radisley

Förändringar som kan komma att påverka

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och vi arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni- och odlingsområden. Koloni- och odlingslottsområden i Lunds kommun är som regel placerade på kvartersmark planlagd för koloni och/eller odling. Den här marken kan komma att användas för andra ändamål i framtiden. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid.

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i vår översiktsplan, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner för enskilda områden.

Översiktsplan och detaljplaner

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?