Länk till startsidan

Elsparkcykel och elscooter

Med allt fler nya transportslag i våra städer är det viktigt att komma ihåg vilka regler som gäller, och att vara rädd om sina medtrafikanter. Har du frågor och synpunkter på själva elsparkcykeln måste du ta kontakt med uthyraren. Lunds kommun ansvarar inte för dessa fordon.

Person på elscooter

Hur klassas en elsparkcykel?

De sparkcyklar som placerats ut i Lund är eldrivna med en maximal hastighet på 20 km/h, vilket gör att de klassas som cyklar. Elsparkcyklar finns i många modeller och har olika prestanda och utrustning:

  • Elsparkcyklar som körs i max 20 km/h likställs med cyklar. Det är denna variant som finns i Lund. Därmed gäller samma regler som för cykel, inklusive krav på utrustning som ringklocka, broms och lampor vid mörker.
  • De modeller som kan köras över 20 km/h klassas som klass I- respektive klass II-mopeder, och lyder följaktligen under samma regler som dessa mopedklasser.

Vad säger lagen?

Eldrivna enpersonsfordon (EPF) klassas i dag som cykel enligt lagen om vägdefinitioner (2001:559), under förutsättning att de uppfyller följande definition:

”Ett eldrivet fordon utan tramp- och vevanordning som är inrättat huvudsakligen för befordran av en person, inrättat för att föras av den åkande och konstruerat för en hastighet av högst 20 km/h och som antingen har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt eller som är självbalanserande.”

Hos Transportstyrelsen kan du läsa om vilka regler som gäller för cykel

Vanliga frågor

Samma regler som för cykel gäller. Använd cykelbana, annars måste du köra på gatan. Det är inte tillåtet att köra på trottoar eller gångbana.

I Lund följer elsparkcyklar samma regler som cyklar, det vill säga att elsparkcykeln ska parkeras i ett cykelställ. Tänk på framkomlighet och säkerhet för gående som ska passera.

På samma sätt som felparkerade cyklar, vilket innebär att de tas med när vi gör planerade insamlingar i ett specifikt område. Felparkerade elsparkcyklar måste då lösas ut av ägaren, det vill säga företaget som äger dem, mot en avgift.

Ser du en elsparkcykel som står olämpligt, till exempel blockerar en utfart eller står mitt i en gångbana, rulla gärna bort den en bit – om en liten stund kan den vara uthyrd igen.

Vad händer med en felparkerad cykel?

Personer under 15 år ska ha hjälm, men för personer som fyllt 15 är det valfritt.

Vill du starta upp eller etablera elsparkscykelföretag?

Starta elscooter eller elsparkcykel i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?