Länk till startsidan

Starta upp elscooter och elsparkcyklar i Lund

Elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag i våra stadskärnor. Här får du som företag mer information om vad som krävs innan du sätter ut elsparkcyklar och elscootrar.

Tillstånd

Det krävs tillstånd enligt ordningslagen för att få använda allmän plats för att ställa ut elsparkcyklar. Det betyder att du behöver ansöka hos polisen innan du kan ställa ut elsparkcyklar eller elscootrar.

Polisen – sök tillstånd för att använda offentlig plats

Begränsat antal

Du kan som mest ansöka om att ställa ut 300 elsparkcyklar för ditt bolag. Det finns även en gräns för hur många elsparkcyklar som totalt kan finnas en stad. Det innebär att om antalet bolag ökar, minskar antalet elsparkcyklar som varje bolag kan ställa ut.

Uppställning

Det är viktigt att du som bolag följer villkorsbilagan som följer med tillståndsbeviset från Polisen. Inom Lunds stadskärna får elsparkcyklar endast parkeras på platser som:

  • Är särskilt ordnade för uppställning av cykel, det vill säga i cykelställen och inte bredvid.
  • Är angivna av kommunen och särskilt ordnade för elsparkcykel, det vill säga utöver cykelställ.

Om markupplåtelse för uppställning av elsparkcyklar

Karta över område med uppställningsförbud för elsparkcykel utanför cykelställ Pdf, 297 kB.

Avgift

Avgiften är 2 kronor/scooter per dag.

Vill du läsa mer om elsparkcykel och elscooter?

Elsparkcykel och elscooter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?