Länk till startsidan

Starta fristående grund- eller gymnasieskola

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman, så kallade friskolor. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående grund- eller gymnasieskola i Lund.

Här är steg för steg vad du behöver tänka på när du vill starta en fristående grund- eller gymnasieskola. Tänk på att det finns flera lagar och regler från stat och kommun som du behöver känna till. Det kan till exempel vara bygglov, anmälan om livsmedelsverksamhet, miljöfarlig verksamhet, buller, tillstånd att använda offentlig plats, brandskydd och avfallshantering.

Det första du ska göra är att starta företag. Behöver du affärsrådgivning eller råd kring att starta eget företag kan du få kostnadsfri rådgivning bland annat via Lunds NyföretagarCentrum eller Almi Företagspartner. På webbplatsen Verksamt.se finns också bra tips och råd. Här finns även mallar för till exempel affärsplan, som du kan använda dig av innan du kontaktar organisationerna.

Kontakta företagslotsen och näringslivsenheten

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för fristående grund- och gymnasieskolor. På Skolinspektionens webbplats kan du läsa om krav på juridisk person för att kunna starta en fristående verksamhet samt hur det går till.

Läs mer och ansök på Skolinspektionens webbplats

Lunds kommun har däremot insynsrätt och använder den för planerade besök.

Det kan krävas bygglov från byggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov.

Kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret så snart du hittat en lokal du är intresserad av för att stämma av förutsättningarna för din verksamhet i den tänkta lokalen. De behöver adress eller fastighetsbeteckning från dig samt en beskrivning av verksamheten.

Läs mer om bygglov

Du som vill bedriva grund- eller gymnasieskola måste anmäla detta till kommunens miljönämnd minst sex veckor i förväg. Gärna tidigare än så om det är möjligt.

Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få information nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Anmäl lokal för barnomsorg och undervisning Pdf, 1 MB.

Vilka verksamheter behöver anmäla att de ska starta?

Grund- och gymnasieskolor omfattas av anmälningsplikten, men även förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet är verksamheter som omfattas av anmälningsplikten.

Läs här vad som gäller för förskola och barnomsorg

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 046-359 52 61 eller via e-post miljoforvaltningen@lund.se.

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljönämnd senast två veckor innan verksamheten öppnar.

Läs mer om tillstånd för livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?