Länk till startsidan

Starta hygienisk verksamhet eller kosmetiskt solarium

Planerar du att starta hygienisk verksamhet? Hygieniska verksamheter där stickande eller skärande verktyg används måste anmälas till miljöförvaltningen. Kosmetiska solarium för allmänheten räknas också till anmälningspliktig verksamhet, även om det i den typ av hygienisk verksamhet inte används stickande och skärande verktyg. Solarium måste anmälas på grund av strålskyddet.

En anmälan behöver komma in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan din verksamhet startar. Exempel på stickande och skärande hygieniska verksamheter som måste anmälas:

 • Fotvård
 • Tatuering
 • Akupunktur
 • Hudvård med bland annat lansetter
 • Nagelvårdsverksamhet
 • Håltagning
 • Frisering med rakkniv

Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om just din verksamhet är anmälningspliktig.

Anmäl hygienisk verksamhet

Det här händer efter anmälan

Efter att din anmälan har kommit in till miljöförvaltningen kommer vi att kontakta dig inom sex veckor för att boka in en tid för inspektion av din verksamhet. Du får inte påbörja din verksamhet inom sex veckor om vi inte meddelar annat. Om du startar verksamheten innan dess får du betala en miljösanktionsavgift.

Inför vårt besök behöver du se över att din verksamhet följer lagstiftningen och Socialstyrelsens allmänna råd för hygieniska verksamheter. Det är bland annat viktigt att du har kontrollerat:

 • Har din lokal de förutsättningar som krävs för att du ska kunna upprätthålla en god hygien vid behandling av kunder? Exempelvis finns det ett handtvättställ i lokalen med fri väg till behandlingsplats? Möjliggör lokalens förutsättningar att du kan separera på rena och smutsiga moment?
 • Vid besöket ska du vara redo att starta din verksamhet. Detta innebär att lokalen ska vara inredd och utrustning, verktyg, kemikalier och annat som du kommer att använda i din verksamhet ska kunna presenteras.
 • Som anmälningspliktig verksamhet ställs krav på att du tar fram en skriftlig egenkontroll över verksamhetens rutiner.
 • Du ska kunna redovisa att ventilationen i lokalen är fullgod och din verksamhet inte medför att ventilationskapaciteten i lokalen överbelastas. Ventilationsuppgifter kan utläsas i bland annat luftflödesprotokoll eller OVK-protokoll. Fråga gärna din fastighetsägare om det har gjorts en ventilationskontroll i lokalen och om det finns ett underlag du kan få ta del av.

Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Egenkontroll

Miljöförvaltningen bedriver regelbunden tillsyn av yrkesmässiga hygieniska verksamheter där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta genom att stickande och skärande verktyg. Vi gör även regelbunden tillsyn av kosmetiska solarier, som är anmälningspliktiga enligt strålskyddslagstiftningen. Vi gör tillsynen av verksamheterna vartannat eller vart tredje år beroende på vilken typ av behandling som du utför.

Driver du hygienisk verksamhet?

Då behöver du regelbundet göra egenkontroll.

Driva hygienverksamhet

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?