Länk till startsidan

Egenkontroll djurhållning och lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller exempelvis om man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. I förordningen finns tydligare krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Det gäller bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning och för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Riskbedömning av verksamheten ska ske regelbundet ur miljö- och hälsosynpunkt. Om något händer som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller för miljön ska tillsynsmyndigheten kontaktas.

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)

Rutiner

När man tar fram en egenkontroll för sin verksamhet bör man se till att ha rutiner för bland annat följande:

  • Gödsellagring
  • Gödselspridning
  • Bekämpningsmedelslagring och hantering
  • Spridning av kemiska bekämpningsmedel
  • Cisterner med olja, diesel eller annat
  • Övrig kemikaliehantering
  • Förvaring, hantering och omhändertagande av farligt avfall och övrigt avfall
  • Köldmedierutiner

Behöver du stöd eller hjälp?

Som stöd för arbetet med egenkontroll finns LRF:s miljöhusesyn. Även Greppa Näringen har mycket information och hjälpmedel för arbetet med egenkontroll kring gödsel.

LRF:s miljöhusesyn

Kostnadsfri rådgivning hos Greppa Näringen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?