Länk till startsidan

Supercykelvägar i Lunds kommun

Ungefär hälften av invånarna i Skåne kan cykla till jobb eller skola på mindre än 30 minuter. Det skapar möjligheter! Men, cykelvägarna är inte alltid bra och finns inte alltid i ett sammanhängande cykelvägnät. Därför arbetar Region Skåne, Trafikverket och Skånes kommuner med att rusta upp cykelvägar enligt en ny, gemensam standard som ska förbättra möjligheterna att cykelpendla. Det är denna standard som vi kallar för supercykelvägar.

Stiliserad karta som visar var det ska byggas supercykelvägar i Skåne.

För ett sammanhängande regionalt cykelvägnät

Intresset för att använda cykeln även på längre sträckor ökar ständigt. Med nya typer av cyklar och ett intresse av att kombinera transportbehovet med motion och hälsa, är det ofta möjligt att se cykeln som ett alternativ till arbetspendling med bil eller buss. Men att cykla från en tätort till en annan kräver ett helt cykelvägnät och en enhetlig standard på cykelvägarna. I arbetet med supercykelvägarna har en översyn utförts och ett antal cykelvägar pekats ut som lämpliga att rusta upp för att bli supercykelvägar.

Supercykelvägar i Lund

I Lund ska åtta cykelvägar göras om till supercykelvägar. Nedan listas de berörda sträckorna och den ungefärliga tidplanen för när upprustningen beräknas att ske. Hardebergaspåret. sträckan mellan Lund och Södra Sandby, är redan en väl använd sträcka för cyklister. Hardebergaspåret håller redan en hög standard och kräver endast mindre justeringar för att uppnå standarden för supercykelvägar.

  • Lund–Södra Sandby, 2023
  • Lund–Dalby, 2024
  • Lund–Lomma, 2024
  • Lund–Stångby, 2025
  • Lund–Kävlinge, 2025
  • Lund–Malmö, 2027
  • Lund–Staffanstorp, 2027
  • Lund–Bjärred, 2030

Vad kännetecknar en supercykelväg?

Supercykelvägarna ska vara cykelvägar av hög kvalitet, med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo, utan att hindras av andra trafikanter. De planeras där potentialen att attrahera många cyklister är hög och därför finns det idag redan cykelvägar där supercykelvägarna planeras. Arbetet kommer därför i praktiken till stor del handla om att förbättra befintliga cykelstråk snarare än att bygga helt nya.

Supercykelvägarna känns igen på sin gula färg och har i cykelvägvisningen ett C och ett vägnummer på skyltarna.

Region Skånes webbplats om supercykelvägar

en stiliserad illustration av en cykel framifrån i färgerna grönt, gult, vitt och svart.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?