Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygg bon för vilda djur

Fundera på hur det skulle vara att vara en dammfladdermus, en blåmes eller en nässelfjäril på er skolgård. Har ni en utemiljö som gynnar den biologiska mångfalden bland växter, däggdjur, fåglar och insekter? Vad behöver växter och djur för att trivas?

Ett insektshotell med många våningar i olika färger.

Lämplig årstid: året runt.

Låt eleverna få fundera en stund på frågorna ovan. Rätt snabbt kommer ni fram till att det är tre viktiga förutsättningar som behövs: mat, möjligheter att hitta en partner och skydd för sig själv och sin avkomma.

När ni diskuterat klart kring frågorna ovan kanske ni får lust att röra på er. Då passar den fartfyllda aktiviteten Starleken fint som just gestaltar detta.

Leken finns beskriven i den pedagogiska aktiviteten Lära genom lek.

Upptäck och förändra närmiljön

Vi behöver hitta sätt att låta eleverna upptäcka hur de genom ett aktivt agerande kan förändra sin närmiljö. Låt elever lära sig om vilda djurs livsvillkor och sedan arbeta vidare med att skapa bättre platser för dem. Detta kan bidra till en framtidsoptimism bland våra barn och elever, ge dem handlingskompetens och en känsla av att kunna förändra.

Många av våra utemiljöer som vi använder dagligen är för välordnade och sterila för att djur och växter ska trivas. Människans iver att städa bort allt löst och gammalt naturmaterial gör det svårt för fåglar, däggdjur och insekter att hitta bra bostäder. Att låta delar av sin utemiljö vara vild och orensad gynnar djurlivet. Exempelvis har det väl inte undgått någon att vildbin, humlor och solitärbin är starkt hotade. Det är lätt att fixa olika passande bon där steklarna kan samla pollen, lägga ägg och skydda sina larver. Några arter föredrar sandsluttningar, en del håligheter som ihåliga stjälkar eller gamla musbon.

Om du vill lära dig mer om solitärbin och andra insekterna har det och hur du kan hjälpa dem så läs gärna Odla för insekter av Liselotte Roll som är faktagranskad av flera experter inom området. Även fåglar och däggdjur har stort behov av att få hjälp med att hitta bostäder. Nedan har vi länkat till några av de beskrivningar av bobyggen som du kan hitta på nätet.

Beskrivningar och ritningar av bobyggen

Insekter

Fjärilsholk

Humlebo

Däggdjur

Fladdermusholk

Fåglar

Fågelholk

Fågelholkar (4 stycken i en tunnel)

Verktygslåda att låna

För att ni enkelt ska kunna underlätta för djur i er närmiljö har Naturskolan tillsammans med projektet ”Insektsvänliga gräsytor” plockat ihop en verktygslåda för utlåning.

Här kan du se vilka verktyg som finns i samt boka lådan

Viktigt nu är att fler bostäder byggs så att djuren får plats i vårt samhälle.

Tveka inte, börja bygg!

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?