Länk till startsidan

Bygg fågelholkar

Om du ännu inte insett vikten av och finessen med att bygga fågelholkar i skolan, kommer här ytterligare några tungt vägande skäl för den ekologiskt medvetne läraren och hens nyfikna elever.

Varför behövs fågelholkar?

Det finns i Sverige 30 st hålbyggande fågelarter samt 13 däggdjursarter som har lidit mycket skada av det moderna svenska skogsbrukets framfart. I någon mån kan vi hjälpa dessa och ge "katastrofhjälp" innan tiden har hunnit ifatt skogsbolagen och fått dem att jobba mera naturenligt.

Fågelholkarna tjänar inte bara som häckningsplatser för fåglarna. De utnyttjas också av övernattande fåglar som särskilt på vintern är väldigt beroende av dem.
Fågelholksbygge i skolan kan vara användbart på många sätt. Dels kan det väcka elevernas intresse för djur och natur, dels kan ni genom serieproduktion och "torgförsäljning" tjäna pengar till exempelvis en kanotpaddling eller en klassresa.

Den fågelholksmodell som nedan presenteras ger en vacker och ändamålsenlig holk som dessutom är lätt att rensa från marken. Så varför inte ringa byggbasen, virkesaffären och tippen med det samma?!

Här följer en kortfattad redogörelse för hur ni kan bygga fyra småfågelholkar på en och samma gång, enligt "tunnelmodellen".

En ritning av basen till en fågelholk.

Följande håldiametrar kan användas för att gynna olika hyresgäster

Håldiameter i millimeter som passar olika fågelarter

28 mm

Blåmes

30 mm

Entita

32 mm

Svartvit flugsnappare, Tofsmes, Svartmes

35 mm

Talgoxe, Gråsparv, Pilfink

50 mm

Stare (för att göra en starholk behöver man använda 7 och 8 tums virke samt öka höjden på holken till ca 35 cm)


Materialåtgång till en tunnel

(=4 fågelholkar)

 • 4 st 1140 mm långa 6 x 1 tums brädor (ohyvlad gran)
 • 1 st 400 mm 6 x 1 tums
 • 1 st 1000 mm 7 x 1 tums
 • 1 låda (egentligen c:a 100) varmförzinkade spik (60 x 2,3)
Ritning med mått på delar till en fågelholk.
 • 1 bit takpapp eller motsvarande
 • 12 skruvöglor (c:a 15 mm i diameter)
 • pappspik till takpappen (20 x 2,1 mm)
 • 8 st små läktbitar ( 1/2 tum x 1/2 tum, c:a 145 mm långa) för att hålla uppe bottnen

 Verktyg

 1. Såg (stor bågsåg eller fogsvans)
 2. Hammare
 3. Hovtång (till att dra ut misslyckade spikar)
 4. Dorn (slå)
 5. Borrsväng med borr i lämplig storlek
 6. Rundfil,för att jämna hålet
 7. Vanlig fil (för att bl.a jämna och passa in bottenplattan)
 8. Vinkelhake
 9. Blyertspenna
 10. Borrskaft med 2-3 mm borr (för att förborra sprickbenäget trä)
 11. Tumstock
Illustration över elva olika verktyg.

Arbetsbeskrivning

 1. Borra hålen i de två 1140 mm bitarna (se måttangivelserna på skissen). Tänk på att jämna hålen med fil eller sandpapper efter borrningen.
 2. Spika ihop tunneln. Se till att hålbitarna kommer mitt emot varandra och att holken blir ³ mera djup än bred² dvs. fram och bakstyckena skall monteras utanpå sidostyckena. OBS! Rita på tunneln var sågningarna skall göras och spika inte för nära dessa linjer!
 3. Såga upp tunneln i fyra holkämnen.
 4. Spika fast små läktbitar för bottenplattan. Kolla också att det inte blivit en "fakirholk" (dvs. spikar går rakt in i holken).
 5. Såga till bottnar av 400 mm brädan. Det blir alltså 4 bottnar som är c:a 100mm x150 mm. Passa till dem så att de löper lätt. Om du lämnar en 1mm bred springa runt om är det bara bra eftersom träet sväller med tiden och gör den svårrensad om det sitter för tätt. Fåglarna fyller däremot snart botten på holken med bomaterial, så något "draghål" blir det inte.
 6. Såga till fyra tak av 7tums brädan (c:a175x250 mm). Spika sedan fast taket men låt det skjuta över en centimeter i bakkanten. Överskjutningen sågas sedan bort så att holken blir alldeles jämn i bakkanten. Se skiss!
 7. Klipp till takpappsbitar som är stora nog att kunna vikas ned kring takbiten. Fäst takpappen med pappspik på undersidan av takbiten och på bakstycket. Man vill undvika hål genom takpappen uppifrån så att regnvatten kan sippra in.
 8. Skruva fast skruvöglor på sidorna samt en i bottenplattan.

De två största fördelarna med den lösa bottnen är:

 • Man kan rensa holken från marken med hjälp av en lång pinne med någon slags krok.
 • Man kommer inte i närkontakt med bomaterialet och dess fågelloppor.

Extra tips

 • Den svartvita flugsnapparen kommer sent på våren så om man vill reservera boplats till den kan man sätta en kork i hålet på någon av holkarna. Ta bort korken kring första maj eller när du får syn på en flugsnappare.
 • Spika inte i levande träd! Använd istället till exempel grov ståltråd som spänns runt små träbitar som skyddar trädets bark. Byt tråd efter något år ifall trädet växer fort.
 • Österut och söderut är de bästa väderstrecken att sätta upp holken mot. Väst kan i nödfall duga, och norr är sämst!
 • Forskning visar att det är viktigare att holken sitter skyddad och dold i vegetation än att den sitter jättehögt upp.

Idén, skissen och texten är skapad av Åke Jonsson och Birger Emanuelsson under deras tid som lärare på Gunnesboskolan.

Pedagogisk film om holkbygge med Birger Emanuelsson

Luta er tillbaka och titta. Sätt sedan igång med det viktiga vårarbetet!

Verktygslåda att låna

För att ni enkelt ska kunna underlätta för djur i er närmiljö har Naturskolan tillsammans med projektet ”Insektsvänliga gräsytor” plockat ihop en verktygslåda för utlåning.

Här kan du se vilka verktyg som finns i samt boka lådan

Viktigt nu är att fler bostäder byggs så att djuren får plats i vårt samhälle.

Tveka inte, börja bygg!

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?