Till dig som skolledare

Rektor ansvarar för att berörda elever informeras om rätten till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Vårdnadshavare eller myndig elev lämnar in en ansökan om modersmål till rektor för den skola som eleven går på. Om rektor beviljar modersmålsundervisning, skickas en beställning till Modersmålscentrum. För elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan behöver ingen ny beställning skickas in för varje läsår utan eleverna är inskrivna i modersmålsundervisning tills dess att eleven byter skolform eller avanmälan sker. Blanketter för detta ändamål återfinner under rubriken Anmälan och avanmälan.

Organisation av modersmålsundervisning i grundskolan
I Skollagen regleras på vilka sätt modersmålsundervisning kan organiseras. Det vanligaste sättet att organisera modersmålsundervisning är utanför timplansbunden tid.

Skolan kan även anordna modersmålsundervisning som:

  • språkval
  • elevens val
  • inom ramen för skolans val

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se