Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Anmäl övergivet fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Felparkerade eller övergivna fordon

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak så kan du detta anmäla till LKP, Lunds kommuns kommunala parkeringsbolag.
E-post: info@lkpab.se.

Kungörelser om flyttade fordon kan begäras ut i receptionen på Kristallen, Brotorget 1.

Vem är ansvarig?

Kommunen kan via LKP AB flytta fordon med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) och miljöbalken. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på om fordonet står på allmän eller privat mark, och för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, polis och försäkringsbolag.

Kommunen/LKP AB ansvarar för bortforsling av fordon på allmän mark, men kan också flytta fordon från privat mark om markägaren begär detta. Trafikverket ansvarar för fordon längs de statliga vägarna, och anmälan görs då via Polisen på 114 14.

Kostnader och ersättning

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning av fordon från privat mark fakturerar kommunen markägaren, som i sin tur söker ersättning från fordonsägaren.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?