Länk till startsidan

Tillgänglighet i vardagen – anmäl enkelt avhjälpta hinder

Om du som har en funktionsnedsättning upplever hinder i den offentliga miljön kan du anmäla det till oss på kommunen. Det kan gälla gator, torg eller entréer till lokaler och butiker.

En publik lokal har många människor tillträde till, exempel är bibliotek, butiker och idrottsanläggningar. Kraven på tillgänglighet är högre i publika lokaler och på allmänna platser. Det gäller det som byggs nytt, men det innebär också att man måste ta bort hinder i befintliga byggnader och på allmänna platser. För detta finns särskilda regler om borttagande av enkelt avhjälpta hinder.

Påpeka eller anmäl hinder

Om du upplever ett hinder mot fysisk tillgänglighet i offentlig miljö och som du tycker verkar enkelt att ta bort, påpeka det för fastighetsägaren eller den som ansvarar för verksamheten.

Om inte hindret tas bort kan du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden.

Enkelt avhjälpta hinder

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder:

  • Höga trösklar.
  • Det saknas ledstänger.
  • Tunga dörrar.
  • Dörröppnare är dåligt placerade eller utformade.
  • Dålig belysning.

Sedan 2003 gäller Boverkets föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön. Det innebär ett särskilt ansvar för fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Föreskrifterna har kommit till för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika lokaler, till exempel i restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler och på allmänna platser, som gator och torg.
Här kan du som är fastighetsägare läsa om ditt ansvar
På Boverkets webbplats kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder

Gångplan för Lunds kommun 2021–2024 Pdf, 3 MB.

Hittar du något som är fel eller trasigt?

Här kan du göra felanmälningar som gäller bland annat gator, cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad. Du kan också felanmäla skadegörelse eller trasig belysning på kommunens fastigheter.

Felanmäl trafik och utemiljö

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?