Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Belysning

Lunds kommun ansvarar för belysningen på kommunal mark. Det innebär drygt 22 000 ljuskällor på gator, gång- och cykelbanor. Gör gärna en felanmälan om du ser en lampa som inte fungerar, så att vi kan laga belysningen.

Felanmäl trasig eller slocknad belysning

Du kan när som helst på dygnet göra en felanmälan på slocknad eller trasig belysning på allmän mark eller kommunal fastighetsmark här:

Gör en felanmälan

Du kan också använda vår app "Felanmälan Lunds kommun".

Under kontorstid är du även välkommen att ringa medborgarcenter för att göra din felanmälan.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Hjälp oss gärna att hitta rätt när du gör din felanmälan

  • Gatuadress med nummer.
  • Gärna en fast punkt som gör det enkelt att lokalisera rätt lampa.
  • Koordinater är toppen.

Vad händer efter felanmälan?

Vår entreprenör felsöker och åtgärdar belysning under ordinarie arbetstid, och måste därför veta exakt vilken lampa som är trasig för att kunna hitta felet.

Vi lämnar ärendet vidare till en entreprenör som åtgärdar fel på gatubelysningen på vardagar och under ordinarie arbetstid. Platser med flera lampor som inte fungerar åtgärdas först.

Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet. Belysningen kan komma och gå under tiden och även drabba enbart vissa belysningsstolpar i området. Kabelfel sker oftare under vintern på grund av rörelser i marken, men kan också uppstå efter exempelvis grävningar.

Vi inspekterar belysningen regelbundet

Vi inspekterar belysningen två gånger varje år i hela kommunen, förutom i Lunds centrum där vi gör fyra inspektioner. När vi inspekterar åtgärdar vi den belysning som inte fungerar och som inte har felanmälts. Vi gör inspektionerna under dagtid och tänder och kontrollerar då alla lampor i ett visst område.

Närbild på led-lampa längs med spårvägen. Den ena är släckt och den andra lyser.
Spårvägsprojektet i Lund är ett av de nya områdena i kommunen som fått LED-belysning. Sedan hösten 2019 pågår arbetet med att byta ut belysningen i äldre bebyggelse till modern teknik.

Nytt ljus i Lund

Vi arbetar med belysning ur flera perspektiv; trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, underhåll, ekonomi och klimat. I nya områden bygger vi in ny teknik och arbetar med att byta ut belysningen i existerande bebyggelse till LED-lampor.

De nya LED-lamporna kan upplevas som starkare jämfört de äldre ljuskällorna. Ytorna som ljuset faller på framträder tydligare, vilket är en fördel i trafiken. Tekniken gör det också möjligt att bättre rikta ljuskäglan mot gata och trottoar och mindre mot till exempel trädgårdar.

Fastighetsägare ansvarar för att röja undan skymmande växtlighet

Som fastighetsägare ska du klippa träd och annan växtlighet som skymmer gatubelysningen. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja för att släppa fram ljuset på vägen eller gång- och cykelbanan.

Tips och råd om att beskära buskage och häckar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?