Länk till startsidan

Här asfalterar vi

Ett asfalteringsarbete är oftast mindre än ett vägarbete, men kan skapa störningar ändå. Här kan du se vilka gator och gång- och cykelbanor som planeras att asfalteras under året. Årets lista är vanligtvis klar i början av maj och asfalteringsarbetet brukar pågå till mitten av december, om vädret så tillåter.

Närbild på asfalteringsmaskin som pressar ut asfalt.
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten till bra tider för asfaltering.

Tidplanen kan ändras

Många faktorer spelar in när man ska asfaltera, ihållande regn eller stark kyla kan göra att vi inte kan hålla schemat. Den tidplan du ser i tabellen längre ner på sidan kan därför komma att ändras. Vi uppdaterar allteftersom.

Asfalteringsarbetet kan ske i omgångar

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara en del av gatan. Fler gator kan komma att påverkas eftersom vi tillfälligt kan behöva ställa upp maskiner och lägga uppbrutna asfaltmassor på en annan gata än den som asfalteras. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna.

Störningar under asfalteringsarbetet

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker därför att arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik utförs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Karta över årets asfalteringsarbeten

På kartan visas planerade asfalteringsarbeten. Mängden gator respektive gång- och cykelbanor minskar i kartan alltefter gatorna får ny beläggning. Detta innebär att det är flest linjer på våren.

Karta över asfalteringsarbeten

Beläggningsprogram 2021

Asfalteringsarbeten Lund

Väg

Aktuell sträcka

Vägtyp

Tidplan


Albogatan


hela

lokalgata

v 33-35


Arkivgatan


Brunnsgatan - Gylleholmsgatan

uppsamlingsgata

v 18-20


Boställsvägen


Inbromsning mot Norra ringen

Huvudgata

vecka 40-41


Dalbyvägen


Östra Vallgatan - Brunnsgatan

huvudgata

v 18-20


Dalbyvägen


Brunnsgatan - Östervångsvägen

gång- och cykelbana

v 20-21


Filippavägen


Hela

gång- och cykelbana

v 24-26


Fjelievägen


Doppingvägen - Bondevägen

gång- och cykelbana

v 2o-21


Gamla Getingevägen


hela

Lokalgata

vecka 22-24


Gässlingavägen


Huvudcykelstråk

Gång- och cykelbana

v 17-18


Göingegatan


hela

lokalgata

vecka 33-35


Kaprifolievägen


Timjanvägen-Vallmovägen, Vallmovägen-Rosenvägen

gång- och cykelbana

vecka 35-36


Klosterängsvägen


Borgareparken - Kämnarsvägen

Gång- och cykelbana

vecka 15-17


Lärarinnevägen


Sommarlovsvägen - Mårtenslovsvägen

lokalgata

v 22-23


Magistratsvägen


Gupp vid busstationen

Huvudgata

vecka 40-41


Magistratsvägen


Svenshögsvägen - Busstation

gång- och cykelbana

v 15-17


Nöbbelövs mossaväg


Traktorvägen - Vårbruksvägen

uppsamlingsgata

v 22-23


Olshögsvägen


Östervångsvägen - Nationsgatan

Gång- och cykelbana

vecka 15-17


Onsjögatan


hela

lokalgata

vecka 33-35


Sankt Jörgens park


Se karta för sträckan

Gång- och cykelbana

vecka 17-18


Scheelevägen


Getingevägen-Ideongatan

huvudgata

vecka 24-26


Skiffervägen


Kalkstensvägen - Porfyrvägen

uppsamlingsgata

vecka 22-23


Sofiavägen


Sofiaparken - Filippavägen

Lokalgata

Vecka 23-25


Södra Esplanaden


Bankgatan - Östra Vallgatan

huvudgata

v 18-20


Tornavägen


Systervägen - Baravägen

huvudgata

v 24-26


Tornavägen


Dalbyvägen - Schlyters väg

huvudgata

v 24-26


Trollebergsvägen


Fasanvägen - Lärkvägen

gång- och cykelbana

v 20-21


Västgötavägen


Ringvägen-Hallandsvägen

lokalgata, gång- och cykelbana

vecka 33-34


Änggatan


Arkivgatan - vändplats

Lokalgata

vecka 18-20


Östervångsvägen


Studentvägen-baravägen

Uppsamlingsgata

vecka 24-26


Asfalteringsarbeten Dalby

Väg

Aktuell sträcka

Vägtyp

Tidplan
 

Asfalteringsprogram Genarp

Väg

Aktuell sträcka

Vägtyp

Tidplan

Kumminvägen

hela

Lokalgata, gång- och cykelbana

vecka 38-40

Nylyckevägen

Gödeslövsvägen - Kumminvägen

Lokalgata

vecka 38-40

Östra Ellesbäcksvägen

Tagholmsvägen-vändplats i söder

lokalgata

vecka 38-40


Asfalteringsprogram Södra Sandby

Väg

Aktuell sträcka

Vägtyp

Tidplan


Fågelsångsvägen


Dalbyvägen - Revingevägen

lokalgata

vecka 36-38


Per Jöns väg


Fågelsångsvägen - Per Jöns väg

lokalgata

vecka 36-38


Ringvägen


Flyingevägen - 100 meter österut

uppsamlingsgata

vecka 36-38


Sofielundsvägen


hela

likalgata

vecka 36-38


Östervång


Revingevägen-Svängen

lokalgata

vecka 36-38


Asfalteringsarbeten Veberöd

Väg

Aktuell sträcka

Vägtyp

Tidplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?