Länk till startsidan

Namnsättning och adresser

Lämna tips på vad våra nya gator och kvarter kan heta. Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret går igenom förslagen och göra ett urval som sedan presenteras för byggnadsnämnden, som fattar det slutgiltiga beslutet i namnärenden.

Ge tips på namn

Bidra med idéer inför namnsättningen av nya gator, kvarter, parker. Kommunen utvecklas och det finns många nya platser som ska namnsättas.Kryssa i den plats där du tycker namnet passar bäst * (obligatorisk)
Kryssa i den plats där du tycker namnet passar bäst

Beslutsprocess

Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret går igenom förslagen och göra ett urval som sedan presenteras för byggnadsnämnden som fattar det slutgiltiga besluten i namnärenden.

Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden.

För namnsättningen beaktas alltid god ortnamnssed och kraven i kulturminneslagen. Förutom dessa krav försöker vi få namnen att passa med karaktären på området, med dess historiska perspektiv men även på framtida aktiviteter i området.

Beslut om vilka namn som används kommer byggnadsnämnden att fatta efterhand som kommunen utvecklas.

Kommunens beslutade namn

I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.

Lunds kommuns namnwiki

Adressättning

Nya adresser, eller belägenhetsadresser som det egentligen heter, upprättas och beslutas av Lunds stadsingenjör på delegation av kommunfullmäktige. En belägenhetsadress består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområdet är oftast ett gatunamn och adressplatsen är alltid ett nummer som ibland kompletterat av en bokstav. Tillsammans identifierar de en unik plats utan att det behövs koordinater.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?