Länk till startsidan

Våra abonnemang för privatpersoner

Du som bor i villa eller radhus har flera olika abonnemang för avfall att välja mellan. Allt för att passa dig och dina behov. Oavsett vilket abonnemang du väljer har du tillgång till miljöstationerna och återvinningscentraler.

Ska du flytta? Gör ett ägarbyte på ditt abonnemang

Ska du flytta behöver du meddela oss, så att abonnemanget kan flyttas över på rätt ägare.

Anmäl ägarbyte

Våra olika abonnemang

Vill du göra förändringar i ditt avfallsabonnemang? Kanske byta till fyrfackskärl för att kunna sortera mera hemma? Ska du flytta till ett nybyggt hus och behöver anmäla ett abonnemang?
Vill du ändra hur du blir fakturerad? Alla ändringar kan du göra här!

Vi har olika abonnemang att välja mellan för dig som bor i villa eller radhus. För att du ska hitta en lösning som passar dig och dina behov. Enklast beställer du eller gör ändringar via vår e-tjänst.

Anmäl eller ändra i villaabonnemang

Se dina nuvarande abonnemang

Vårt absolut vanligaste abonnemang, som består av två stycken 370 liters kärl. Båda kärlen är indelade i fyra fack som ger dig möjlighet att sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall.


Så här är kärlen uppdelade:

Kärl 1

Kärl 2

Matavfall 114 liter

Plastförpackningar 150 liter

Restavfall 156 liter

Kartongförpackningar 135 liter

Färgat glas 30 liter

Ofärgat glas 30 liter

Returpapper 60 liter

Metallförpackningar 45 liter


Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka.

Grundpris 3 192 kronor per år.

Mått per kärl:

Bredd 75 cm

Djup 95 cm

Höjd 110 cm

För att kunna samla matavfall ger vi dig en hållare och papperspåsar.
Mått hållare för matavfall:
Bredd 24,7 cm
Djup 19,7 cm
Höjd 28 cm

Hållare för matavfallspåsar

Det här abonnemanget består av ett kärl 370 liter med två fack. Ett fack för matavfall och ett för restavfall. Väljer du det här abonnemanget transporterar du själv de återvinningsbara förpackningarna och tidningarna till närmaste återvinningsstation.


Så här är kärlet uppdelat:

Kärl 1

Matavfall 185 liter

Restavfall 185 liter


Kärlet töms varannan vecka.

Grundpris 3 192 kronor per år.

Mått på kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

För att kunna samla matavfall ger vi dig en hållare och papperspåsar.
Mått hållare för matavfall:
Bredd 24,7 cm
Djup 19,7 cm
Höjd 28 cm

Hållare för matavfallspåsar

Det här abonnemanget består av två fyrfackskärl på 360 liter vardera samt ett kärl på 190 liter.

Så här är kärlen uppdelade:

Uppdelning av kärl:

Kärl 1

Kärl 2

Kärl 3

Matavfall 114 liter

Plastförpackningar 150 liter

Restavfall 190 liter

Restavfall 156 liter

Kartongförpackningar 135 liter


Färgat glas 30 liter

Ofärgat glas 30 liter


Tidningar, returpapper 60 liter

Metallförpackningar 45 literKärl 1och 3 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Grundpris 4 981 kronor per år.


Mått per fyrfackskärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm


Mått kärl 190 liter:
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

För att kunna samla matavfall ger vi dig en hållare och papperspåsar.
Mått hållare för matavfall:
Bredd 24,7 cm
Djup 19,7 cm
Höjd 28 cm

Hållare för matavfallspåsar

Det här abonnemanget består av ett större kärl på 370 liter för restavfall och ett mindre kärl på 190 liter för matavfall. Väljer du det här abonnemanget transporterar du själv de återvinningsbara förpackningarna och tidningarna till närmaste återvinningsstation. 


Så här är kärlen uppdelade:

Kärl 1

Kärl 2

Restavfall 370 liter

Matavfall 190 liter


Kärlen töms varann vecka.

Grundpris 5 487 kronor per år.


Mått 370 liters kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm


Mått 190 liters kärl:
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

För att kunna samla matavfall ger vi dig en hållare och papperspåsar.
Mått hållare för matavfall:
Bredd 24,7 cm
Djup 19,7 cm
Höjd 28 cm

Hållare för matavfallspåsar

För dig som inte har utrymme eller möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall, kan ett abonnemang på hämtning vara lösningen. Under trädgårdssäsongen, mars till november, kan vi hämta ditt trädgårdsavfall i ett kärl vid din tomtgräns.

Beställ trädgårdskärl

Kärl för trädgårdsavfall kostar 944 kr per år.

Kärlet är 190 liter och töms varannan vecka. Tömning sker jämn eller ojämn vecka. Besked om vilken vecka det blir tömning för dig, får du veta efter du beställt tjänsten.

Under året startar tömningen i vecka 10 eller 11. Tömningen upphör i vecka 46 eller 47.

Kärlets storlek är anpassat utifrån våra renhållares arbetsmiljö, så att kärlet inte ska bli för tungt att dra. Om kärlets storlek inte räcker till, kan du teckna abonnemang på två kärl.


Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall menas sådant som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats.

Trädgårdsavfallet som samlas in, ska kunna gå direkt till kompostering utan behandling. Det betyder att det inte går att slänga sten, jord, trädstubbar, trädrötter.

För att tjockare trä ska kunna komposteras i samma takt som annat trädgårdsavfall, till exempel löv, krävs det att det flisas eller att större grenar bryts ner till mindre delar. Trädgårdsavfallet får inte innehålla annat material som till exempel plast.


Fallfrukt

Fallfrukt kan betraktas som matavfall. Men stora mängder av fallfrukt kan du inte lägga i matavfallet. Stora mängder blir tungt och därmed inte lämpliga för trädgårdsavfallskärlet. Det bästa är att lämna fallfrukt på återvinningscentralerna.


Placera kärlet vid tomtgräns

Kärlet ska stå vid tomtgränsen eller max tre meter från tomtgräns vid tömning. Draghandtaget behöver vara vänt ut mot hämtaren. Du får inte fylla kärlet så fullt att locket inte kan stängas. Tänk på våra renhållare och fyll därför inte kärlet så tungt att det blir svårt att hantera. Maxvikten är 38 kilo, inklusive kärlets vikt som är 12 kilo.

Du kan också lämna trädgårdsavfall på Sysavs och kommunens återvinningscentraler.


Större mängder trädgårdsavfall

Om du har så mycket trädgårdsavfall att det inte ryms i ett kärl, kan du beställa två tunnor.

Gör du en större trädgårdsröjning kan du med fördel beställa en container för det tillfället.

Det är också möjligt att lämna trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan. Trädgårdsavfallet komposteras på Spillepengen i Malmö och den jord som kommer ut av detta säljs sedan som kvalitetscertifierad kompost vid återvinningscentralerna Gastelyckan och Gunnesbo.

Tilläggstjänster till abonnemanget

Vi erbjuder dig flera tilläggstjänster, för att passa dig och dina behov. Några av tjänsterna är beroende på var ditt kärl är placerat. För att beställa tilläggstjänster vill vi att du tar kontakt med oss, via telefon eller e-post.

Extra hämtning

Om du, som redan har ett abonnemang, har behov av extra hämtning är taxan följande:

Prislista extra hämtning

Vad

Dag

Pris

Säckar

ordinarie dag

144 kr/styck

Säckar

icke ordinarie dag

216 kr/styck

Kärl 190 liter

icke ordinarie dag

360 kr

Fyrfackskärl

icke ordinarie dag

504 kr

Kärl 370 liter

icke ordinarie dag

504 kr

Extra hämtning kan beställas upp till tre gånger per år.

Dragväg/transportväg

Årsavgift per meter dragväg och kärl:

Prislista dragväg

Kärlets storlek

Varannan vecka

Varje vecka

Kärl 190 liter

43 kr

85 kr

Kärl 370-660 liter

51 kr

103 kr

Med dragväg avses sträckan mellan platsen där kärlen står och din tomtgräns mot gatan. För att kunna beställa dragväg krävs att vårt fordon kan ställas i anslutning till tomtgränsen. Upp till tre meter är avgiftsfritt, men är avståndet längre tas en avgift ut per meter. Avståndet mäts från där bilen kan stanna till avfallsutrymmets mitt. Längsta tillåtna sträcka är 50 meter. Avgiften debiteras per kärl. Dragväg med branta lutningar är inte tillåtet.

Backning inom fastighet

Årsavgift per meter:

Antal meter

Varannan vecka

Varje vecka

Per meter

43 kr

85 kr


Då det är en olycksrisk att backa med renhållningsbilarna vill vi helst undvika backning.

Dörrar, grindar eller bommar

Årsavgift för att hämta avfall innanför dörr, grind eller bom.

Årsavgifter

Typ

Varannan vecka

Varje vecka

Dörr, årsavgift låsta

56 kr

113 kr

Bommar/grindar, årsavgift per bom

305 kr

610 kr

Dörrar och grindar måste gå att ställas upp med en hasp eller fjäderben i öppet läge.

Regler, riktlinjer och villkor för tjänsterna

Fullständiga regler, riktlinjer och villkor har vi samlat på en sida. Där berättar vi allt vad som gäller kring din tömning och hur kärlen ska placeras. Det är viktigt att du tar del av detta.

Regler och riktlinjer

Behöver du nya matavfallspåsar?

Fäst en tom påse i locket i samband med tömning, för att meddela att du vill ha nya påsar. En ny hög lämnas på din tunna. Du kan även hämta nya påsar på våra återvinningscentraler, Hemköp i Brunnshög samt på medborgarcenter i Dalby, Genarp och Veberöd.

Påminnelse inför tömning?

Du som villakund kan ansluta dig till vår sms-tjänst. Då skickar vi ett sms till dig dagen före vi kommer för att tömma ditt kärl.

SMS-påminnelse

Dela kärl med granne

Närliggande fastigheter kan ha gemensam behållare för avfall. Ni kan vara upp till tre hushåll som delar på ett abonnemang.

Förutsättningen för detta är att avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek och locket ska kunna stängas. Olägenheter för människors hälsa och miljö ska inte uppstå som till exempel att avfallet blir nåbart av råttor.

Vid gemensamt abonnemang får fastigheterna reducerad kostnad för den del som rör insamling och behandling av hushållsavfall. Grundavgift enligt renhållningstaxan delas inte, utan betalas alltid av respektive fastighetsinnehavare. Denna avgift omfattar bland annat tillgång till miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast service. Faktura skickas till samtliga som delar på abonnemanget, på sin respektive del av kostnaden.

Kom överens

Ni som väljer att dela på avfallskärl behöver vara överens om:

  • Vilket abonnemang som matchar ert gemensamma behov.
  • Hur ni fördelar kostnader utöver abonnemanget, så som extra tömning eller kostnader som uppstår om avfallet är felsorterat.
  • Var kärlen ska placeras och hur dragvägen för kärlen hålls framkomlig; komma överens om snöröjning, sandning och att dragvägen är hårdgjord.
  • Skötseln av kärlen så som tvättning eller städning runt omkring vid behov, samt anmäla om kärlen går sänder.

Bristande skötsel och andra missförhållanden kan leda till att eventuellt tillstånd återkallas.

Om du vill upphöra med gemensamt abonnemang behöver du anmäla det till oss senast en månad före önskad tidpunkt för upphörandet.

Förlängt hämtningsintervall

Du som fastighetsinnehavare kan ansöka om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall under vissa förutsättningar:

  • Det ska vara uppenbart att tätare hämtning ej behövs.
  • Matavfallet komposteras enligt föreskrifter och görs med en skadedjurssäker varmkompost.

Anmäl kompostering

Komposten ska vara isolerad och säker mot möss, råttor och fåglar. För att minska risken av spridning av Afrikansk svinpest är det även viktigt att komposten säkras mot vildsvin. Kompostlösningen ska anmälas till miljöförvaltningen.
Anmälan kompostering av hushållsavfall

Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansök om förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall efter att miljöförvaltningen godkänt din ansökan om kompostering. Hämtning av avfallet sker då var fjärde vecka, istället för varannan.

Ansök om förlängt hämtningsintervall

Vid förlängt hämtningsintervall byter vi ut ditt kärl till ett 190 liters kärl. Det är inte möjligt att ha ett fyrfackskärl med förlängt hämtningsintervall. Ditt återvinningsmaterial behöver du själv ta till en återvinningsstation.

Beslutet gäller i högst fem år efter beslutsdatum. Önskar du förlänga behöver du skicka in en ny ansökan.

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten är obebodd under minst tre månader eller om det är en fritidsfastighet, som inte används under säsongen.

Ansökan behöver skickas senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja gälla. Dispens om uppehåll beviljas för maximalt ett år i taget. Önskar du förlänga behöver du skicka in en ny ansökan.

Vid uppehåll i hämtning reduceras kostnaden för den del som gäller insamling och behandling. Grundavgift enligt renhållningstaxan kvarstår, då den omfattar bland annat miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast service.

Priser och fakturering

Här ser du alla de tjänster vi erbjuder och prissättningen på dessa. Givetvis är du varmt välkommen att ta kontakt med oss, så hjälper vi dig!

Avfallstaxa för 2024 Pdf, 381 kB.

Serviceavgifter 2024 Pdf, 545 kB.

Vi skickar fakturan för renhållningstjänster två gånger per år. Första fakturan skickas ut i februari, med förfallodatum 31 mars. Andra fakturan skickas ut i augusti, med förfallodatum 30 september. Önskar du få fakturorna oftare är det möjligt, mot en avgift:

  • Månadsfakturering kostar 155 kronor per år.
  • Kvartalsfakturering kostar 44 kronor per år.

Ta kontakt med oss för att ändra faktureringsintervallen.

Här kan du se dina fakturor

Autogiro och e-faktura

Om du är ansluten till en internetbank kan du betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura. Detta anmäler du hos din bank. Du kan också välja att betala via autogiro, då dras betalningen dras automatiskt på rätt dag.

Anmäl autogiro

Kontakta Lunds renhållningsverk

För frågor om avfall, våra tjänster och beställningar är du välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst. Du kan även logga in på Mina renhållningstjänster för att hantera dina abonnemang, felanmäla med mera.

Mina renhållningstjänster

Telefon 046-359 53 90
E-post renhallningsverket@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?