Länk till startsidan

Så här mycket avfall slänger vi

Hur mycket avfall ger vi upphov till i Lunds kommun? Här har vi samlat statistik för insamlade mängder förpackningar, till exempel glas, plast och metall.

Varje svensk ger upphov till 449 kilo avfall per person, totalt 4,7 miljoner ton avfall (2022).

En stor utmaning för vårt miljöarbete är att minska mängden avfall. Vi behöver alla hjälpas åt i detta arbete.

Siffrorna för 2021, 2022 och 2023 är för hela året. Siffrorna för 2024 presenteras per kvartal.

Glasförpackningar

Sett till hela Sverige samlas det in totalt 237 630 ton glasförpackningar.

Färgade glasförpackningar

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2021", "2022", "2023", "2024"],datasets : [{"label": "Färgade glasförpackningar","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1072"," 1195"," 1141"],"borderColor": "#1daf8e","backgroundColor": "#1daf8e"}]}

Ofärgade glasförpackningar

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2021", "2022", "2023", "2024"],datasets : [{"label": "Ofärgade glasförpackningar","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["697"," 946"," 770"],"borderColor": "#1daf8e","backgroundColor": "#1daf8e"}]}

Metallförpackningar

Sett till hela Sverige samlas det in totalt 20 990 ton metallförpackningar.

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2021", "2022", "2023", "2024"],datasets : [{"label": "Metallförpackningar","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["161"," 160"," 197"],"borderColor": "#5a6e78","backgroundColor": "#5a6e78"}]}

Pappersförpackningar

Sett till hela Sverige samlas det in totalt 204 390 ton pappersförpackningar.

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2021", "2022", "2023", "2024"],datasets : [{"label": "Pappersförpackning","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1951"," 1937"," 1949"],"borderColor": "#bea064","backgroundColor": "#bea064"}]}

Plastförpackningar

Sett till hela Sverige samlas det in totalt 104 780 ton plastförpackningar.

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["2021", "2022", "2023", "2024"],datasets : [{"label": "Plastförpackningar","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1016"," 901"," 874"],"borderColor": "#961e82","backgroundColor": "#961e82"}]}

Uppgifterna

Uppgifterna för Sverige avser det som samlats in från hushåll via återvinningsstationer och i de kärl som finns vid bostaden. De här siffrorna är från 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?