Länk till startsidan

Lunds renhållningsverk

Lunds renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Vi erbjuder dig miljöanpassade helhetslösningar inom avfall och återvinning. Miljö och kvalité är ledstjärnor i arbetet och ledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001, ISO 9001 och ISO 45001. Ta gärna kontakt med oss, vi finns för dig!

Lunds renhållningsverks kundtjänst

Vi hjälper dig med alla typer av frågor som rör avfall, allt från att att förebygga, hantera och samla upp.

Kundtjänst

Telefon: 046-359 53 90

E-post: renhallningsverket@lund.se

Kundtjänst, inklusive fakturafrågor
Telefontid: klockan 08.00 -15.00

För företag och fastighetsägare flerbostadshus

Helhetsgrepp på avfallshanteringen - genomgång och rådgivning

Telefon: 046-359 53 28
Telefon: 046-359 57 23
E-post: renhallningsverket@lund.se

Personal och fordon

Idag är vi ca 100 anställda och har en utbyggd fordonspark på ca 76 fordon av varierande slag. Våra fordon kör idag helt fossilfritt. Drivmedel är biogas och biodiesel. Bland fordonen märks de som vi på Lunds Renhållningsverk tog initiativet till att utveckla för att kunna göra insamlingen effektivare och mer resurssnål, de så kallade fyrfacksfordonen. Övriga insamlingsfordon har minst två fack för material.

För oss på Lunds Renhållningsverk är det viktigt att leva som vi lär. Därför har vi kontinuerligt utbildning inom verksamhetsområdet. Studiebesök och kurser, bland annat ECO-driving, är självklart för att kunna köra så resurssnålt som möjligt.

Projekt

Vi genomför olika projekt för att kunna öka mängden insamlat material. Specialbyggda fordon är en del, kärl en annan. Försök med insamling av åtta fraktioner återvinningsmaterial och sopor från villahushåll, så kallade fyrfackskärlen, är ett projekt som senare blev en permanent tjänst. Fyrfackskärlen har senare spridit sig inom landet. Att förebygga avfall är en högt prioriterad fråga för oss där bland annat projektet 'Fixa Till', vilket var en återbruksverkstad, drivits.

ISO certifiering

Miljötänkande genomsyrar alla delar av verksamheten och miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001. Det fortsatta arbetet enligt miljöledningssystemet är i linje med verksamheten naturliga mål, som att minimera utsläpp. Vi kör idag helt fossilfritt med biogas och biodiesel.

Sigill för ackreditering och bevis för isocertifiering från Bmg trada certifiering för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Våra ISO-certifieringar.

Miljöpåverkan finns även via det avfall som hanteras. Vi fortsätter att arbeta med att utveckla metoder för insamling och återvinning. Försöks- och utvecklingsverksamhet spelar en avgörande roll för att få till stånd en sänkt miljöpåverkan på sikt. Till detta kommer att aktivt arbeta med att sprida kunskap om avfallshantering och kretsloppstänkande.

Kvalitet

Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001. Kvalitet bygger på kunskap vilket gör att utbildning har en viktig roll att fylla samtidigt som att vi ständigt arbetar för att förbättra verksamheten. I detta ingår att leverera en miljöanpassad tjänst som fyller kundernas behov och vara lyhörd för deras önskemål.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är viktiga då personalen har tunga dragmoment och ständigt är i rörelse ut och in från fordonet. Ett strategiskt arbete med detta kan förebygga att olyckor sker. Därför har vi även certifierat oss enligt ISO 45001.

Våra ledstjärnor i detta arbete är

  • Minimera miljöpåverkan
  • God resurshushållning
  • Bedriva utvecklingsarbete
  • Utbildning och information
  • Prioritera hälsa och säkerhet
  • Gott bemötande

Kontakta Lunds renhållningsverk

För frågor om avfall, våra tjänster och beställningar är du välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst. Du kan även logga in på Mina renhållningstjänster för att hantera dina abonnemang, felanmäla med mera.

Mina renhållningstjänster

Telefon 046-359 53 90
E-post renhallningsverket@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?