Länk till startsidan

Fler avfallstjänster för dig som bor i villa

Är det dags att storrensa? Då kan det underlätta att hyra en container. Eller ta hjälp av oss för att hämta upp dina grovsopor. Vill du så rengör vi dina avfallskärl. Vi kan också hålla gångbanan utanför din fastighet ren.

Hyra container?

Behöver du hyra en container för en större mängd avfalls- och återvinningsmaterial? Det kan du göra hos oss på Lunds Renhållningsverk. Kostnaden varierar beroende på vad som ska samlas i den och om det behöver sorteras. De olika materialen behandlas olika, till exempel återvinning eller förbränning.

Du uppger vad du tänkt slänga i containern när du gör din beställning.

Boka container här

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag. Containerns tyngd och temperaturen ute kan påverka val av underlag. Prata gärna med oss innan containern placeras ut.

Vägen dit containern ska placeras behöver vara anpassad för fordon av lastbilsstorlek, körbanan behöver vara minst 3 meter bred. Det behöver vara minst 4,5 meter fri höjd för att garantera framkomlighet för fordonen. Fri höjd där containern ska placeras behöver vara minst 6,5 meter.

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polisen. När du fått ditt tillstånd från polisen ska detta skickas till oss per post eller e-post. Tillståndet behöver vara hos oss senast dagen innan containern ställs ut.
Adress: Lunds renhållningsverk, Box 5, 221 00 Lund
E-post: renhallningsverket@lund.se

Vilken container du behöver beror på mängden avfall som ska samlas in och vilken plats som den ska ställas på. Vi har flera olika typer av containrar med volym, bredd och längd inom följande spann. Prata med oss på kundtjänst om dina behov.

 • Volym 5–36 m³
 • Bredd 2–2,6 m
 • Längd 3–6,5 m

Huvuddelen av avfallet transporteras till Sysavs omlastningsstation i Lund för att sedan köras vidare till avfallsförbränningen i Malmö. Avfall som inte är brännbart transporteras direkt till Malmö.

Vid beställning av container ska du uppge vad som ska slängas i den, då avfallet sorteras och behandlas på olika sätt.

Exempel på material som kan slängas i en container är trädgårdsavfall, till exempel häckklipp, brännbart avfall eller ej brännbart avfall så som betong, sten och metallskrot. Containern kan också samla blandat grovavfall, trä med mera.

 

För vissa material krävs en speciell behandling. Detta gäller till exempel farligt avfall som kemikalier, asbest och förorenad jord, men också elektronik. Det är viktigt att tänka på att om containern ska samla in ett specifikt material så ska avfallet vara så ”rent” som möjligt. Då ska inte metall blandas samman med trä till exempel.

Vi kan hämta dina grovsopor

Du som bor i villa eller radhus och har ett abonnemang för avfall hos oss, kan beställa hämtning av större saker, till exempel vitvaror och grovsopor, i stället för att du själv transporterar dem till återvinningscentralen.

För den här tjänsten tar vi en avgift på 238 kronor för upp till tre kollin (större saker). För ytterligare kollin debiteras 60 kronor/styck. Priset är inklusive moms.

Grovsoporna hämtar vi vid trottoar eller väg enligt överenskommelse. Vi hämtar på onsdagar jämna veckor.

Vill du beställa hämtning eller har frågor? Kontakta vår kundtjänst.
Telefon: 046-359 53 90

Bor du i lägenhet?

Vi hämtar inte grovsopor för dig som bor i lägenhet. Då behöver du ta kontakt med din hyresvärd eller förening. Då kan du till exempel föreslå en container för alla som bor i huset.

Det här kan vi till exempel hämta:

 • Möbler och mattor.
 • Hemelektronik så som kyl, frys, spis, tvättmaskin och dammsugare.
 • TV och dator.
 • Barnvagn.
 • Cykel.
 • Trädgårdsmöbler.

Vilka grovsopor hämtas inte?

 • Byggavfall.
 • Renoveringsavfall såsom köksinredningar, badkar, tvättställ, vaskar, heltäckningsmatta med mera.
 • Värmepump och varmvattenberedare.
 • Piano.
 • Bildelar.

Kärltvätt

Har du inte möjlighet att tvätta avfallskärlen själv? Då kan du beställa tvätt av oss. Vi erbjuder tvätt av kärl i samtliga storlekar och kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör. En tvättbil kommer och rengör kärlen på plats. Tvätten sker med högtryckstvätt där smutsvattnet samlas upp. Tvätten sker i samband med tömning, vilket kan innebära en väntetid på ca 4–6 veckor för att passa med tömningsdagen.

Jag vill ha rena kärl – beställ kärltvätt

Vad kostar kärltvätt?

Rengöring av 1–3 kärl: 183 kr/kärl
Rengöring av 4 eller fler kärl: 164 kr/kärl
Rengöring flerfackskärl: 274 kr/kärl

Priserna är inklusive moms.

Slamsugning och spolning av tank

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar och regnvattenbrunnar. Vi hämtar slam från slamavskiljare (trekammarbrunnar med mera) minst en gång per år, oftare om det behövs. Du får ett meddelande via vanlig post när det är dags. Inför att vi kommer ser du ser till att säkerställa att vi kan komma fram.

Vi tömmer sluten tank efter beställning av dig som kund.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund.

Beställ slamsugning eller spolning

Kom även ihåg att anmäla nya brunnar till oss.

Regler och riktlinjer kring anläggningens utformning och krav på framkomlighet

Renhållning av gångbanor

Vår tjänst gångbanerenhållning ger dig som fastighetsägare hjälp med snöröjning och att hålla gångbanan framkomlig.

Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan framför fastigheten. Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan ska hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand ska tas bort. Vintertid ska gångbanan hållas snöröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Beställ tjänsten gångbanerenhållning

Du tecknar ett årskontrakt och då ingår följande:

 • Barmarkssopning.
 • Snöröjning som sker inom 24 timmar från det att snöfallet slutat.
 • Halkbekämpning.
 • Ogräsbekämpning tre gånger per år.

Gångbanan måste vara minst 150 cm bred. Gångbana utan markerad gräns, det vill säga kantsten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

Kostnad för tjänsten gångbanerenhållning beräknas per fastighet beroende på bland annat sopningsfrekvens och gångbanans yta.

Kontakta Lunds renhållningsverk

För frågor om avfall, våra tjänster och beställningar är du välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst.

Telefon 046-359 53 90
E-post renhallningsverket@lund.se

Om du vill anmäla utebliven tömning av dina kärl gör du enklast här:
Anmäl utebliven tömning av sopkärl

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?