Länk till startsidan

Vårfruskolan

Vårfruskolan är en F-6-skola som ligger mitt i centrala Lund.

Vårfruskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 350

Nära till både kultur och natur

Vårfruskolan ligger mitt i Lunds centrum. Det ger oss rika möjligheter att ta del av Lunds stora utbud av både natur och kultur. Vi springer skollopp i stadsparken, har utedagar i Botaniska trädgården, går stadsvandringar och går på studiebesök på muséer. Vi har eget växthus, odlingslådor på skolgården, en kolonilott i närheten samt egna skolbin. Vårfruskolan arbetar aktivt med hållbarhet och har fått utmärkelsen Grön Flagg av organisationen Håll Sverige Rent.

Skolbibliotek och fritidshem

Skolans skolbibliotek stödjer undervisningen och stärker elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. På fritidshemmet är det eleven som ska få vara med och bestämma innehållet. Fritidspedagogerna uppmärksammar och handleder eleverna i det sociala samspelet, i kamratrelationer och i leken.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vårfruskolan

Adress: Råbygatan 8, 223 61 Lund

Telefon: 046-359 71 88

Karta: Se Vårfruskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Maria Tagesson Holmstedt
Telefon: 046-359 71 56
E-post: maria.tagessonholmstedt@lund.se

Biträdande rektor: Daniel Rooth
Telefon: 046-359 60 29
E-post: daniel.rooth@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Jeanette Frostemark Pålsson
E-post: jeanette.frostemarkpalsson@lund.se

Skolpsykolog: Manuel Buelna
E-post: manuel.buelna@lund.se

Skolkurator: Nilofar Sherinbek
E-post: nilofar.shirinbek@lund.se

Specialpedagog: Tina Källbom
E-post: tina.kallbomandersson@lund.se

Specallärare: Annicka Österdahl
E-post: annicka.osterdahl@lund.se

Bibliotek/IKT

Bibliotekarie: Martina Lind
E-post: martina.lind@lund.se

IKT-pedagog: Thomas Winberg
E-post: thomas.winberg@lund.se

Fritidshem

Aktiviteter som återkommer varje vecka på våra fritidsavdelningar är bland annat utelek, fritidsgympa och skapande samt utedagar i vår närmiljö.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Ugglebo (15a)

046-35 53 46 
0766 - 31 05 54

Pärlugglan (15b)

046-35 54 61
0734 - 15 06 16

Holken (14a)

046-359 42 86
0709 - 43 29 97

Duvhöken (14b)

046-35 71 79
0734-15 07 92

Sparvugglan (13a)

046-35 64 06
0734 - 48 55 72

Tornugglan (13b)

046-35 71 84
0734 - 48 58 99

Kattugglan (12a)

046-35 64 48
0734 - 48 55 57

Gladan (12b)

046-359 98 44
0766 - 31 03 22

Källerian (11a, 11b, 11m)

046 - 359 71 80
0729 - 87 84 01

Morgonfritids (musiksalen)

046-359 71 98

Utvecklingsdagar Vårfruskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022 — även fritids.*

7 mars 2022 — även fritids.*

12 maj 2022

13 juni 2022 — även fritids.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Vid de utvecklingsdagar där även fritidspedagogerna deltar slår vi samman fritidsverksamheten i skolområdet, som då kommer att bemannas av vikarier. Förfrågan om omsorgsbehov för dessa dagar skickas ut via Unikum.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?