Länk till startsidan

Vårfruskolan

Vårfruskolan är en F-6-skola som ligger mitt i centrala Lund.

Vårfruskolan

Välkomna till ett nytt läsår!

Terminen startar 17 augusti
Kl 9.30 för förskoleklass.
Kl 8.30 för årskurs 1-6.

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 350

Nära till både kultur och natur

Vårfruskolan ligger mitt i Lunds centrum. Det ger oss rika möjligheter att ta del av Lunds stora utbud av både natur och kultur. Vi springer skollopp i stadsparken, har utedagar i Botaniska trädgården, går stadsvandringar och går på studiebesök på muséer. Vi har eget växthus, odlingslådor på skolgården, en kolonilott i närheten samt egna skolbin. Vårfruskolan arbetar aktivt med hållbarhet och har fått utmärkelsen Grön Flagg av organisationen Håll Sverige Rent.

Skolbibliotek och fritidshem

Skolans skolbibliotek stödjer undervisningen och stärker elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. På fritidshemmet är det eleven som ska få vara med och bestämma innehållet. Fritidspedagogerna uppmärksammar och handleder eleverna i det sociala samspelet, i kamratrelationer och i leken.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vårfruskolan

Adress: Råbygatan 8, 223 61 Lund

Expedition/skoladministratör: Maria Thisted
E-post: maria.thisted@lund.se
Telefon: 046-359 71 88

Karta: Se Vårfruskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Maria Tagesson Holmstedt
Telefon: 046-359 71 56
E-post: maria.tagessonholmstedt@lund.se

Biträdande rektor: Daniel Rooth
Telefon: 046-359 60 29
E-post: daniel.rooth@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Anna Yllner
E-post: anna.yllner@lund.se

Skolpsykolog: Manuel Buelna
E-post: manuel.buelna@lund.se

Skolkurator: Nilofar Sherinbek
E-post: nilofar.shirinbek@lund.se

Specialpedagog: Tina Källbom
E-post: tina.kallbomandersson@lund.se

Speciallärare: Annicka Österdahl
E-post: annicka.osterdahl@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Bibliotek/IKT

Bibliotekarie: Martina Lind
E-post: martina.lind@lund.se

IKT-pedagog: Thomas Winberg
E-post: thomas.winberg@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Aktiviteter som återkommer varje vecka på våra fritidsavdelningar är bland annat utelek, fritidsgympa och skapande samt utedagar i vår närmiljö.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Ugglebo (15a)

046-35 53 46 
0766-31 05 54

Pärlugglan (15b)

046-35 54 61
0734-15 06 16

Holken (14a)

046-359 42 86
0709-43 29 97

Duvhöken (14b)

046-35 71 79
0734-15 07 92

Sparvugglan (13a)

046-35 64 06
0734-48 55 72

Tornugglan (13b)

046-35 71 84
0734-48 58 99

Kattugglan (12a)

046-35 64 48
0734-48 55 57

Gladan (12b)

046-359 98 44
0766-31 03 22

Källerian (11a, 11b, 11m)

046-359 71 80
0729-87 84 01

Morgonfritids (musiksalen)

046-359 71 98

Studiedagar Vårfruskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022-2023

Fredag 12 augusti 2022 - skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 - skola
Måndag 21 november 2022* - skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* - skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* - skola och fritidshem
Torsdag 11 maj 2023 - skola
Fredag 16 juni - skola och fritidshem

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Fritidshemsomsorg på lov och utvecklingsdagar

Anmälan av omsorgsbehov på lov och utvecklingsdagar görs i Skola24 i det lovschema som skickas ut inför ett lov eller utvecklingsdag. Där anger du om ert barn behöver omsorg och i så fall vilka tider, eller ska vara ledigt. Det är viktigt att svara inom angiven tidsperiod då vi efter detta datum måste beställa mat, planera bemanning och lokaler. Vid inkommen anmälan efter angivet datum har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot ert barn i verksamheten.

Tänk på att huvudregeln är att om du som vårdnadshavare har semester eller annan ledighet skall ert barn också vara ledigt från fritidshemmet.

Gemensamma utvecklingsdagar med fritidshemmet

Vid 5 av årets utvecklingsdagar deltar även pedagogerna på skolområdets fritidshem. Dessa dagar är väldigt viktiga för oss eftersom vi då har möjlighet att samla alla personal för kompetensutveckling och planering. Ett jouröppet fritidshem i skolområdet är då bemannat av vikarier.

Förfrågan om omsorgsbehov för dessa dagar skickas ut separat via Unikum och ska mejlas till daniel.rooth@lund.se.

Det gäller följande dagar:
12 augusti | 21 november | 9 januari | 8 mars | 16 juni

Vi hoppas dock att ni gör ert bästa för att hitta alternativa omsorgslösningar under dessa 5 dagar.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?