Fågel Blå

Välkommen till Fågel Blå – en förskola med hållbar utveckling som profil.

Förskolan Fågel Blå består av sju avdelningar, varav en avdelning har en utomhusprofil. Förskolan är belägen på Väster i Lund. Vi har en helhetssyn på barns utveckling och lärande och utgår alltid från det enskilda barnets behov.

Vi har egen kökspersonal som tillagar näringsrik och i stor utsträckning ekologisk mat. Vår matpolicy är utarbetad enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Så här jobbar vi

Vi dokumenterar vårt arbete genom barnens portfolio, analogt och digitalt.

Leken är viktig i vår verksamhet och så även att utveckla barnens känslomässiga mognad då vi ser emotionell kompetens som grund för lusten att lära. Barnen på Fågel Blå vistas i regel utomhus flera timmar varje dag i en pedagogisk, vackert grönskande och säker miljö.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fagelbla

Kontakt

Fågel blå

Besöksadress: Gråsparvsvägen 7, 227 31 Lund
Karta: Se Fågel Blå förskola på en karta
Telefon: 046-359 56 46
Frånvaroanmälan:

  •   Gladan: 046-359 83 86
  •   Kycklingen: 046-359 83 84 
  •   Papegojan: 046-359 83 87
  •   Rödhaken: 0709-43 29 92 
  •   Storken: 046-359 83 82 
  •   Svalan: 046-359 97 05 
  •   Ugglan: 046-359 83 85

Rektor: Bo G Persson
Telefon: 046-359 92 21
E-post: bo.persson2@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se