Almbacken förskola

Välkommen till Almbackens förskola i Södra Sandby

Så här jobbar vi

På Almbackens förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i verksamheten. Vi skiljer inte på lek och lärande, och lägger upp verksamhetens innehåll utifrån barnens erfarenheter och förståelse samt personalens pedagogiska relationer.

Personalen är delaktig i barnens vardag och väcker deras intressen och nyfikenhet genom exempelvis frågor som ger barnen möjlighet att skapa hypoteser och uttrycka sina egna tankar och funderingar. Personalen deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på den förmåga som barnen håller på att utveckla.

Vi är ofta utomhus och har en stor del av verksamheten utomhus på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Vår värdegrund

Vi arbetar utifrån visionen att "förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning". Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det som vi ser som värdefullt. Visionen är vägledande för hur vi ska hantera olika vardagssituationer och för hur vi ska nå våra uppsatta mål.

Vi arbetar utifrån:

  • Inkludering –alla är värdefulla och mångfald är en tillgång.
  • Hållbarhet –ett varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet.
  • Ansvar –ett eget ansvar som sträcker sig lite längre.
  • Nyfikenhet –utmana barnen med frågor som utgår från barnens erfarenheter.
  • Delaktighet – t.ex. i det kollegiala lärandet, mellan barn, mellan barn och vuxna, eller mellan vuxna.

Vi arbetar dessutom för ett hållbart lärande i utemiljö, för utemiljö och om utemiljö.Vi är certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/almbacken

Kontakt

Almbacken

Besöksadress: Bokvägen 40, 247 36, Södra Sandby
Karta: Se Almbacken på karta
Telefon: 046-359 77 38
E-post: almbackenfsk@lund.se
Frånvaroanmälan:

  • Blå 046-359 84 21
  • Blåklint 046-359 80 26
  • Gulsippan 046-359 65 90
  • Snödroppen 046-359 84 32
  • Vitsipporna 046-359 79 39

Rektor: Eva Grandelius
Telefon: 046-359 65 94
E-post: eva.grandelius@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se