Olycksfallsförsäkring för elever

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkringar för elever i Lunds kommun.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Avtalstid: 2020-01-01 - 2020-12-31

Försäkringen gäller för:

  • elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet)
  • personer placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj samt enligt LSS med mera(hela året, hela dygnet)
  • elever i kommunal vuxenutbildning samt vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik (endast skol/verksamhetstid)

Försäkringen gäller för både kommunala skolor och friskolor, samt för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun. Observera att det är målsman som ansvarar för att en personskada anmäls till försäkringsbolaget!

Skadeanmälan

Skadeanmälan sker via Protectors hemsida:

www.protectorforsakring.se

Tryck Anmäl skada,Person och Kommunolycksfall

Avtalsnummer

1651682-1.1

Självrisk

Ingen självrisk

Mer information

Namn: Håkan Nilsson, säkerhetschef
E-post: hakan.p.nilsson@lund.se 

Namn: Anders Isaksson, barn- och skolförvaltningen
E-post: anders.isaksson@lund.se

Namn: Sirpa Tomasson, barn- och skolförvaltningen
E-post: sirpa.tomasson@lund.se

Namn: Annica Danielsson, utbildningsförvaltningen
E-post: annica.danielsson@lund.se

Du hittar mer information om försäkringen på länkarna nedan.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.