Länk till startsidan

Uteklassrum Rinnebäcksravinen

Följ den lilla gång- och cykelvägen som börjar en bit från Fågelskolan och går mot Värpinge. På höger sida rinner det vatten i en bäck eller snarare ett dike. Vad är det för vatten? Och vart tar det vägen? Efter en stund ser man ett stängsel och där nedanför ligger Rinnebäcksravinen.

För många av våra skolor är det gång och cykelavstånd till både Nya Värpingeområdet och Gamla Värpinge by.

Det går stadsbuss till nya Värpingeområdet om man vill nalkas ravinen längs Rinnebäcken. Man kan också ta bussen till Värpinge by och starta där.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Med Lundakartan i hand så kan man lätt se möjligheterna att använda sig av stadsbussarna till Klostergården eller Sankt Lars.
Rinnebäcksravinen på kartan.

Naturstudier och upplevelser

Första mötet med ravinen väcker förvåning och förundran. Hur har den bildats? Hur gammal är den? Här ser man att vattnet som rinner i den lilla bäcken kommer ut genom ett stort cementrör. Det är Rinnebäcken som ligger i kulvert både före och efter ravinen men nere på botten kan man följa den där den vackert slingrar sig fram.
Ravinen är bara några hundra meter lång och cirka 50 m bred där den är som bredast. Man klättrar över en övergång i fårstängslet och går ner i botten av ravinen. Fåren betar under vår och sommar. Tidigt på våren kan man få se lamm.

Ravinen har bildats när isen smälte och stora vattenmassor skar ner i marken. På den branta kanten kan man se avlagringar från istiden. Man hittar flinta och urbergsrester. Härifrån ser vi både kraftledningar, vindkraftverk och lite längre bort mot Värpinge borror för geotermi. Man kan alltså även göra besök här när man studerar Lunds olika energikällor.

När man läser om istiden är det ett fantastiskt ställe att besöka. Spåren är tydliga och lätta att greppa men vi behöver kanske inte gå så långt tillbaka i tiden. Hur såg landskapet omkring oss ut i slutet av 1800-talet? Eller sitt på botten av ravinen, fundera och gå sedan upp för slänten och försök komma på vad som fanns och vad som kommit till under de sista 100 eller kanske bara 50 åren.

Man kan studera djurlivet i vattnet, mäta djup och strömningshastighet.

För materiallista och tips på upplägg vid håvning se vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning.

Formationerna är tacksamma att dokumentera med bild och kamera.

Att få en naturupplevelse och stärka naturkänslan kan vara nog motivering för ett besök i ravinen.

Vandring

Det finns flera övergångar till ravinen så man kan välja att vandra i ravinen för att senare klättra över och följa stigen som går på ravinens södra sida mot Värpinge. Här når man Höje å och kan lägga upp vandringen som man tycker är lämpligt för barnens ålder och den tid man har till förfogande. Man kan också starta sin vandring vid Värpinge by och gå i ravinen uppströms mot Fågelskolan och Folkparken.

En bäck rinner genom en ravin.

Fler pedagogiska aktiviteter

Stenar

Naturpoesi

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?