Länk till startsidan

Uteklassrum Reningsverksdammarna – Höjeådalen

Längs Höje å från Källby till Värpinge.

Beroende på hur ni väljer att lägga upp ert besök efter tid, längd och syfte finns det olika sätt att ta stadsbuss dit. Om man stiger av stadsbussen vid hållplatsen efter Källbybadet, vandrar grusvägen ner mot Höje å, följer stigen längs ån under järnvägsbron, så befinner man sig snart vid reningsverksdammarna. Härifrån till Värpinge tar det ca 1 h att vandra. Från grillplatsen i väster till bussen i Värpinge är det ca 10 minuter att vandra samma tid från rastplatsen vid Lommavägen. Buss går in till stan från Värpinge skola som ligger ca 200 m från bron mot Lund.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Utfärderna kan varieras efter tid, längd och syfte. Ett alternativ kan vara vandring och fågelskådning runt dammarna och tillbaka till stan med buss från Källbybadet. Vill man ha en längre vandring så kan starten vara i Sankt Larsparken. Man kan också åka till Värpinge med buss för ett besök i uteklassrummet Rinnebäcksravinen.

Reningsverksdammarna – Höjeådalen på kartan.

Nedströms Höje å från Källby, efter järnvägsbron, ligger reningsverksdammarna. Dammarna ingår i Höjeådalens naturreservat som bildades 2021.

Vill du läsa mer om Höjeådalens Naturreservat kan du besöka Naturområden i Lund.

Ån anas bara, då den försvinner i vegetationen och dammarna tar all uppmärksamhet. Naturen runt dammarna har ett rikt djur- och växtliv. Området är ett uppskattat rekreationsområde.

En lättgången stig går utmed vattnet där vegetationen är hög på båda sidor. Höjer man blicken och tittar över första dammen syns Källby avloppsreningsverk.

Källby avloppsreningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Lunds tätort samt orterna Dalby, Genarp, Björnstorp, Veberöd, Vallkärra, Stångby, Stångby kyrkby och Vombs by samt ett par områden i västra Sjöbo som ansluter till Veberöd. Till verket är ca 110 000 personer anslutna.

Verket tar emot och behandlar avloppsvatten i flera steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. När avloppsvatten renas bildas slam. Även slammet renas på verket, det sker i rötkammare i vår biogasanläggning. I den processen bildas biogas som används både i vår avloppsrening och som fordonsgas.

Det renade avloppsvattnet hamnar till slut i de sex dammarna innan vattnet släpps vidare ut i Höje å. Från åk 4 finns det möjlighet att göra studiebesök på reningsverket.

Fågelskådning

Dammarna är mycket lämpliga för fågelstudier. Här hittar vi de vanligaste sjöfåglarna. Det finns ett fågeltorn på norra sidan av andra dammen räknat från reningsverket. Här har man en fin utsikt över dammarna. Här finns även bord och bänkar om man vill fika eller bara vila benen en stund.

Reningsdamm och en person som promenerar.

Fågellivet är spännande att följa under alla årstider. Tidig vår med revirmarkering, parbildning och bobyggande. Sista veckorna innan vårterminen slutar har dammarna förvandlats till barnkammare. Hur många ungar fick de olika svanparen?

I början av hösten kan man återvända för att se om samma fåglar finns kvar. Svanungarna känns lätt igen på den ännu gråa färgen. Från november till mars gästspelar många olika arter som vi annars inte träffar på i vår omgivning. Regelbundna besök med dokumentation av olika slag rekommenderas.

Det är lätt att glömma bort omgivningen och bara titta på livet i dammarna, men även å-sidan har ett rikt småfågelliv som är värt att studera.

Mer aktiviteter kring fågelstudier hittar du i den pedagogiska aktiviteten Fåglar året runt.

Olika vägar

När man har passerat första dammen kan man välja att antingen ta till höger för att komma till fågeltornet och sedan följa dammarna på norra sidan eller gå rakt fram och följa dammarna på södra sidan. Båda valen gör att du så småningom kommer fram till en grillplats nära ån, se nedan, och sedan vidare till Värpinge by. Väljer du att fortsätta rakt fram kan du även, efter ca 70 meter, ta till vänster och gå över bron som tar dig över Höje å. I direkt anslutning till bron tar du den ganska branta trappan som leder upp till åkerkanten. Nu kan du vandra tillbaka mot St Larsparken på en smal gräsremsa som markägarna längs med ån har gjort i ordning för besökare i området.

Klimatleken

Om du blir sugen på att leka kan du besöka Klimatskogens lekplats som ligger nära fågeltornet en bit in i skogen. Lekplatsen har kul utrustning för stora som små, utformat i naturmaterial. Heta och blåsiga dagar ger platsen skugga och vindskydd från det annars öppna landskapet. Intill lekplatsen finns även en grillplats med några bord och en toalett.

Djur i trä på lekplats.

Uppifrån kanten av fälten blir vyn över landskapet en helt annan än när man går längs med dammarna. På vinter och vår kan ån ses nedanför stigen medan den bara kan anas under tider på året då buskar och träd har löv. Stigen går långs ån ända bort till grusvägen med bro vid betesmarken. Det kan vara bra att veta att slänterna längs med stigen blir hala när de tär vått i markerna.

Grillplats i väster

När man passerat sista dammen skymtar den gamla fina byn Värpinge. Om man går ner till ån strax före första huset i byn finner man förts en glänta med grillplats och sedan ett ställe som man kan håva vid. Här mynnar ett stort cementrör som det oftast bara sipprar vatten ur men vid kraftigt regn kan det forsa ut avsevärda mängder. Detta är dagvatten från bland annat Lunds gator och torg. Påverkar detta mängden av vattendjur?

Man kan göra intressanta jämförelser genom att håva upp-och nerströms denna plats.

Vinterståndare

Längs dammarna är det lämpligt att arbeta med fröspridning och under sen höst och vinter med vinterståndare.

För inspiration besök den pedagogiska aktiviteten Vinterns blommor.

Det går en väg på andra sidan dammarna närmast byn och där kan man se några urgamla pilar och längs hela vägen nyplanterade pilar. Här är ett utmärkt tillfälle att följa pilarnas tillväxt från år till år. Man kan nu välja två vägar för att gå vidare: följa grusvägen ner till bilvägen mot Lomma eller använda övergången till den lilla betesmarken vid grillplatsen och följa ån till Lommavägen. När det är betesdjur i hagen så får man vara försiktig så inte djuren störs. På andra sidan vägen vid bron kan man gå över stängslet. Där öppnar sig en betesmark nästan som en halvö, några stora träd finns, sköna att söka skugga eller skydd under. Detta är en bra rastplats eller basplats, som man kan besöka flera gånger och göra olika aktiviteter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?