Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uteklassrum Nöbbelövs mosse

Ett område i förvandling! Nöbbelövs mosse ligger i den nordvästra delen av Lund. Områdets fuktiga marker har under många hundra år utnyttjats som slåtterängar, betesmark och även som torvtäkt. Mossen var då sank, flack och trädlös.

Promenad för de närmaste skolorna. Med cykel tar du sikte på Nöbbelövs kyrka. Pågatåg till Gunnesbo och vandring norrut till mossen. Stadsbussen hoppar du av på hållplats Gunnesbo Gård.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Under 1800-talet började man dika ut för att få odlingsmark. Området ansågs inte som särskilt värdefullt och delar av det användes under 1960- och 1970-talen för tippning av schaktmassor.

Vid ett besök under 1980- talet var inte platsen särskilt attraktiv. Endast tappra hundägare, fågelskådare och en och annan motionär hade upptäckt området.

Några spännande platser fanns dock kvar. En sådan var Gunnesboängen som ligger nedanför Gunnesbogården. Det var en ogödslad och antagligen aldrig upplöjd mark.

Följde man markvägen öster om järnvägen fann man, och finner fortfarande, en artesisk källa. Grundvattentrycket är så stort att bara genom att föra ner ett rör i marken så får man rinnande vatten.

Arbetet med att förändra området gjordes på 1990-talet. Det var fantastiskt att bara efter några år se den positiva förändring som området genomgick.

Dammar har anlagts. I nästan hela området har betet återupptagits. Viss trädplantering har gjorts. Här finns vandringsstigar som kan utnyttjas både för längre och kortare utflykter. Vid den västra dammen är en kulle anlagd som fungerar utmärkt som utsikts- och rastplats. I närheten finns också ett vindskydd, bord, bänkar och eldplats.

I de centrala delarna av mossen har viss dränering satts ur funktion vilket gör att mer våtmark återskapats. Området är nu ett utmärkt utflyktsmål för både skola och förskola. Nöbbelövs mosse är värd flera besök vid olika årstider.

Vandringar och några exempel på aktiviteter

Gunnesboängen

Vi börjar vår vandring vid Gunnesbogården (4 H-gården) i den västra delen av mossen. Här finns en liten parkering där en hel klass cyklar kan parkeras.

På vänster sida om markvägen ner mot mossen har vi Gunnesboängen som under vår och försommar har en artrik flora. "Se men inte plocka". Genom att vara växtdetektiver kan man upptäcka olika arter av starr, det vackra darrgräset, gökblomster, ängsull, mandelblom med flera arter. Flora och lupp är bra att ha med. Darrgräs och ängsull kan säkert inspirera till teckningar eller fotografering.

Se vår pedagogiska aktivitet Växtdetektiver.

För klasser som har möjlighet att besöka mossen under flera tillfällen under året kan en dokumentation över växt- och fågelliv göras.

Dammen och platsen runt omkring

Börjar man gå ner mot mossen så märker man snart att det är dammen och området kring den som drar. Här finns mycket att upptäcka. Det är stora variationer beroende på årstid och väderlek. Under våren kan det behövas långa stövlar för att över huvud taget ta sig ner till dammen och utsiktskullen. Det är en underlig upplevelse att se änder simma på den försvunna vägen som blivit sjö.

När översvämningen är som störst rekommenderar vi att man tar markvägen som går åt öster (höger) på sträckan ner mot dammen. Ibland är det lättare att nå dammen från den östra sidan.

Vattenmängden är väldigt varierande och kan sjunka undan under några varma vårdagar. Då har området ett fantastiskt fågelliv. En hel klass kan sitta på utsiktskullen, kanske utrustade med kikare och fågelböcker och studera fåglarna. För inspiration se exempelvis våra pedagogiska aktiviteter:

Fåglar året runt

Gräsanden

Om man inte är ute efter en engångsupplevelse utan vill arbeta med mossens fåglar som ett tema så rekommenderar vi en tidig "smygande" vårmorgon. Under de tidiga timmarna är chansen att se många arter större. Hägern står säkert i strandkanten. Tornfalk och brun kärrhök ses ofta. I dammen häckar bland annat knölsvan, gräsand, vigg, sothöna och gråhakedopping. Ute på ängsmarken hörs storspoven, sånglärkan och ängspiplärkan. Många vadare rastar både vår och höst.

Vattendjur

Inte bara fåglarna drar nytta av dammen. En del av ändernas och vadarnas mat finns i den. Undersök förekomsten av småkryp i vattnet. Jämför med djurlivet i diket som rinner ut i dammen.

Se vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning.

Rast- och eldplats

Vid ett vindskydd finns en bra rastplats med stabila bord och bänkar. Bord som inte bara inbjuder till matpaus utan även kan användas som arbetsplats. Här finns en uppbyggd eldstad.

Aktiviteter som är lämpliga här hittar du i vår pedagogiska aktivitet Eld.

Att göra kolkritor som sedan används för att dokumentera något från dagen är ett exempel.

Här finns tillgång till både vatten och eld så platsen kan användas för skapande som tovning och växtfärgning.

Titta på vår pedagogiska aktivitet Färger i naturen.

Matlagning och brödbak är andra lämpliga aktiviteter.

Växter

Under sensommaren är vegetationen runt dammen frodig. Träden domineras av pil och hagtorn. Här finns en mångfald av frön så en lämplig aktivitet kan vara att arbeta med fröspridning.

Se vår pedagogiska aktivitet Undersök jord.

Det kan vara intressant att räkna arter på en bestämd yta, till exempel 1 kvm vid rastplatsen och sedan gå till Gunnesboängen och göra samma sak. Var fanns det flest arter?

Vandringar i området

Man kan vandra mot ett visst mål eller för vandrandets egen skull. Arbetar man med tema vatten så kanske man vill titta på den artesiska källan. Då är det lämpligt att följa markvägen som går öster om järnvägen. Efter några hundra meter växer det pil längs ett dike. Där, till höger om vägen hittar ni "den rinnande kranen". Man kan sedan fortsätta vägen fram och gå under järnvägen och ut på mossen.

Att ange specifika vandringar är inte lätt utan det kan man avgöra allt efter elevernas ålder och ork. Mossen är överskådlig och det är bara att upptäcka de stigar som finns och göra kortare eller längre rundor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?