Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Undersök jord

Vad består jord av?

Lämplig årstid: året runt

Undersök med lupp

Gå ut och hämta lite jord och undersök den med lupp. Eleverna kommer att hitta små "stenar" (mineralkorn) som glimmar, rötter och andra växtdelar (förna), "något kletigt mojs" (humus = till oigenkännlighet nerbrutet material) och kanske några små levande djur.

Finns det luft i jord?

Hur kan man visa det? Påminn om vad som händer när man sänker en luftfylld flaska i vatten.

Är det bra med luft i jorden?

(Det är ju vatten som växterna vill ha!)

Så krasse, gräs eller ärtor i små krukor. Vattendränk hälften av dom. Växternas rötter kan inte själv producera syre utan måste få det genom luften - såvida det inte är en vattenväxt som ordnat med kanaler för syretransport inuti växten. Även djur, svampar och bakterier behöver syre för att kunna leva.

Vilken sorts jord kan hålla kvar mest vatten?

Fyll avskurna pet-flaskor med korken på till 2/3 med olika sorters torr jord (torvmull, lövskogsjord, rabattjord och sandjord). Häll på lika mycket vatten, men så att jorden täcks, i de olika flaskorna. Låt stå en stund, så att jorden hinner suga åt sig vattnet. Skruva av korkarna lite och se efter hur mycket som rinner av.

I vilken sorts jord växer det bäst?

Plantera skott av ampellilja eller annan växt i olika sorters jord. Vattna med rent vatten.

Lämplig årstid: tidig vår

Hur många frön göms i jorden?

Lämplig årstid: våren

Alla som någon gång har rensat ett grönsaksland vet att det finns en mängd fröer som vilar i jorden för att gro när rätt tillfälle ges. Märk ut en kvadratmeter mark och ta bort all synlig vegetation och så många rötter som möjligt. Vattna och vänta någon vecka. Räkna hur många hjärtblad som kommer upp. De hjärtblad som syns är ett tecken på att frön har grott och genom att räkna dessa undviker man sammanblandning med skott från jordstammar, rötter eller liknande som undgått rensningen.

Utvecklas alla dessa hjärtblad till fullvuxna plantor? Hur många plantor finns kvar efter en månad?

Följ växternas utveckling under våren. Hur ser det ut efter sommarlovet?

Hur effektiva fröspridare är vi människor?

Låt eleverna samla in jorden som fastnat på deras skor efter ett utepass. Lägg den i krukor med blomsterjord, vattna och se efter hur många frön som transporterats på detta sätt.

Hur kan vi veta att inte fröna kommer från blomsterjorden? Lita inte blint på påsens innehållsdeklaration utan gör ett kontrollförsök.

En liknande undersökning kan man göra genom att samla in jord från däck och stänkskärmar på bilar och cyklar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?