Öppet hus

Stort tack till dig som besökte vårt Öppet Hus!

Lycka till med ditt gymnasieval, hoppas vi ses i augusti!

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss ifall du har frågor om våra program och skola.

Informationsbroschyrer

FAQ allmänna frågor

Vilka program och inriktningar finns?

Vi erbjuder följande högskoleförberedande program:

Du kan dessutom välja

När startar inriktningarna?

För spetsutbildningarna Fysik och Matematik samt HV Frisör och elever med idrottsval börjar inriktningarna redan i åk 1. För de övriga programmen startar inriktningarna i åk 2.

Kan man byta inriktning när man har börjat?

Kanske. Om inriktningen startar i åk 2, så kan det finnas möjlighet att byta. Om du däremot går ett program där inriktningen redan startat i åk 1, så beror det på om det finns plats på den inriktning som du hellre önskar att gå.

Om jag inte trivs på mitt program, kan jag byta då?

Fram till den 15 september måste du kontakta Antagningen om du vill byta program. Möjligheten att byta beror på olika faktorer och är inget vi kan lova. Finns det plats på ett annat program så kan det gå att byta, t.ex. beroende på hur lång tid in på terminen det har gått och vilka program du vill byta från och till.

Hur många valbara kurser har jag?

Det skiljer sig mellan de olika programmen och de olika inriktningarna. Det bästa är om du tittar på programmets poängplan.
Våra utbildningar, med poängplaner

Hur funkar det med meritpoäng?

Meritpoäng är ett slags bonuspoängssystem där du kan samla på dig extra poäng under din gymnasietid. Meritpoängen adderar du sedan till ditt betygsvärde (jämförelsetal) när/om du sedan ska söka vidare till universitet/högskola.
Läs mer om meritpoäng

Vilka betyg behövs för att komma in på Polhem?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Här hittar du antagningsstatistik

Om jag kommer in på Polhem på den preliminära antagningen, har jag garanterat en plats då?

Nej, tyvärr inte. Du söker med dina slutbetyg som du får på vårterminen i åk 9. Ditt definitiva antagningsbesked får du den 1 juli.

Kan jag läsa modersmål om jag väljer Polhem?

Det går bra. Dock kan det vara så att du får gå till en annan av Lunds kommunala gymnasieskolor för din modersmålslektion. Glöm inte att fylla i modersmål på webben när du söker till gymnasiet.

Om jag har svenska som andraspråk, kan jag fortsätta med det på Polhem?

Javisst kan du det! Det är viktigt att du då fyller i att du önskar svenska som andraspråk på webben när du söker till Polhem.

Varför ska man välja Polhem?

Det vi hör från våra elever är:

 • Det är en stor skola med alla sorters individer så man kan hitta sina likar. ”Alla får plats”.
 • Det är bra lärare.
 • Eftersom vi har många elever kan vi ha ett stort utbud av individuella val och andra valbara kurser. Valmöjligheterna blir fler.
 • Polhem har flera möjligheter att på olika sätt kunna kombinera studier med idrott.
 • Nästan alla våra skolbyggnader och salar ligger på samma område med gemensam skolgård. Bara den praktiska delen av idrott sker utanför skolan. Ofta håller vi till på Bollhuset som är en idrottshall som ligger tvärsöver gatan, så det är nära ändå. Under utesäsongen använder vi också olika gräsplaner i närheten.

Hur är skolmaten? Är matsalen stökig?

Upplevelsen av skolmaten är subjektiv. Efter vår tillbyggnad har det blivit mer plats och mindre köande.

Hur stora klasser brukar det vara?

Vi tar in 32 elever i varje klass.

Har Polhem något skolbibliotek?

Jadå, ett stort bibliotek som flera år i rad fått utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass.
Läs mer på bibliotekets egna sidor!

I informationsfilmen om Polhemskolan nämns det att det finns gym. Är gymmen tillgängliga för alla elever eller endast de med idrottsprofil?

Vi har framför allt ett gym på Bollhuset som alla elever på skolan får använda.

FAQ om stöd och läxhjälp

Vem kan jag prata med om eventuella anpassningar?

Våra specialpedagoger i Växthuset. Det finns mycket stöd att få.

Får man läxhjälp? Hur fungerar det, ge exempel

På våra PLUS-aktiviteter kan du få matte/fysik-stöd två gånger i veckan och kemistöd en gång i veckan. Vi har också en öppen Study Hall två eftermiddagar i veckan.

Dessa tillfällen är frivilliga och drop-in.


Våra duktiga specialpedagoger erbjuder också workshops varje vecka (ibland även på loven). Vad workshopen handlar om läggs ut i god tid så man vet vad man ska anmäla sig till.

FAQ på EK

Vad är det för antagningspoäng till EK?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos Skånegy

Hur många klasser tar ni in?

Vi tar in fem klasser på Ekonomiprogrammet.

Hur stora är klasserna?

Det är 32 elever per klass.

Vad är intressant? Är matematiken svår?

Många elever är intresserade av de ekonomiska och juridiska kurserna och det är därför man har valt programmet. Det ingår inte lika många matematikkurser på ekonomiprogrammet och om du går juridikinriktningen behöver du inte läsa matematik i åk 3 om du inte vill. Om du tycker att det är svårt beror på dina förkunskaper, men ett intresse för siffror är en fördel.

Hur jobbar ni med ämnena? Praktiskt? Använder ni datorerna mycket?

Datorn finns med på lektionerna och används ofta. En teoretisk grund läggs och med teorin arbetar lärarna varierande. Du får arbeta enskilt, i par eller i grupp. Varje klass får ett kontaktföretag och eleverna gör studiebesök och föreläsare kommer till skolan. I åk 3 startar du ett eget företag och då har du en bra kunskapsbas för att lyckas bra.

Gör ni studiebesök och studieresor?

Ja och det kan vara olika från år till år men inga resor görs i nuläget på grund av pandemin. Vi brukar bland annat besöka IKEA i Älmhult och studieresor har gjorts till riksdagen i Stockholm. Om du fortsätter läsa språk finns möjlighet att åka på studieresa till olika länder och platser.

Hur är era lärare? Relationen med lärarna?

Lärarna är duktiga på att skapa goda relationer. Det är grunden till att eleverna ska känna sig trygga och trivas.

Hur trivs eleverna på skolan/EK? Är det en trygg miljö?

Utvärderingar visar att elever trivs på Polhemskolans Ekonomiprogram. Eleverna som går hos oss har en hög ambitionsnivå och det är studiero på lektionerna. Skolan är stor, men varje program har sin hemvist och ekonomieleverna är oftast i byggnad 3.

Är det bra gemenskap i klasserna?

Vi satsar mycket på introduktionen i början av åk 1 och har lektionspass med studiestrategier, studieteknik och lära känna-övningar.

Hur är arbetsbelastningen? Mycket läxor och prov?

Att läsa på ett högskoleförberedande program innebär att du behöver lägga ner tid efter skolan för att repetera, lära och förbereda dig för olika kunskapsredovisningar. Det är viktigt att använda tiden i skolan på ett bra sätt för att vara effektiv. Att bli duktig på studieteknik samt att planera tränar vi redan från start i åk 1.

Vad är skillnaden mellan att läsa ekonomi på Polhem jämfört med andra kommunala gymnasieskolor i Lund?

Det som skiljer är att vi har profiler med ett urval av kurser som hänger ihop. När du väljer inriktning, väljer du också profil. Förutom idrottsprofil, finns det tre profiler på inriktning ekonomi (ekonomistyrning, marknad och ledning, Europa) och två profiler på inriktning juridik (kriminologi och företagande). Vi läser UF (ung företagsamhet) i åk 3 och du har då goda förutsättningar att starta ett företag utifrån det du har lärt dig i åk 1 och 2.

Vad kan man bli när man läst EK?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Man får en bred behörighet med sig för vidare studier på högskola och universitet. En del elever arbetar direkt efter gymnasiet med redovisning eller enklare uppgifter inom ekonomi och handel.

Har ni praktik?

Nej, men de flesta eleverna på Ekonomiprogrammet driver ett eget UF företag i åk 3. Det är endast de elever som läser juridik/kriminologi som inte har UF.

FAQ på Europaprofilen

Om du väljer Europaprofil i 9:an och ångrar dig?

Valet av profil i åk 9 är en intresseanmälan, det riktiga valet av både inriktning och profil (även Europaprofil) gör du i början av vårterminen i åk 1.

Om du inte väljer Europaprofil i 9:an och kommer på att du vill göra det?

Se svar ovan.

Kan eleven välja vilken som helst av alla 3 städer? (London, Madrid, Paris)

Det beror på vilket språk du har. Du kan läsa alla språken i London, spanska i Madrid och franska i Paris. Om man är nybörjare i ett språk ska man vara medveten om att man kommer att bo i en värdfamilj som inte kan tala svenska alls och oftast inte heller engelska. Vi rekommenderar därför att man har läst franska och spanska när man söker till Paris och Madrid.

Vad är kriterierna för att välja plats? Ang. språknivå steg?

Steg 3 är att rekommendera men ibland görs undantag. Du läser då steg 4 när du är iväg.

Hur fungerar det för de som läser tyska eller annat språk än spanska eller franska?

De som läser tyska åker till London.

Vad händer om man inte kvalificerar för utbyte? Hur ser 2:an ut för eleven då?

Du gör alltid ett andrahandsval.

Är alla kurser på svenska? Information om kurserna man pluggar utomlands under terminen?

Du fortsätter att läsa de kurser som du läser på Polhem under hösten, du får med dig omdömen till skolan i Europa på vad som är gjort i respektive kurs. Alla kurser som är på svenska på Polhem, fortsätter på svenska på respektive skola i Europa. Information om alla nationella kurser på gymnasiet hittar du på skolverkets hemsida, vill du se vilka kurser du läser i Europaprofilen kan du titta på vår poängplan.

Hur påverkas den ursprungliga Europaklassen när åk 2 börjar? Om det blir typ 40 eller 50 elever?

Vi har begränsat antal platser och vilka som får åka avgörs via en samlad bedömning av studieresultat, närvaro samt hur bra det går för eleverna under intervjuerna.

Kan alla som anmäler sig till Europaprofilen få en garanterad utbytesplats på första eller andra val (om intervjuerna och lärarnas utvärderingar kommer fram till att eleven är lämpad?)?

Nej detta beror på antalet sökande.

Beskriv processen för att kvalificera för antagning av utbyte. Brev, intervjuer, uppsatser? Av vem? Vilka?

Man väljer Europaprofilen inför åk 2. Alla som söker, kallas till intervju under februari/mars. Man söker i januari i åk 1, man skickar då också en presentation av sig själv. Denna intervju sköts av lärare och biträdande rektorer som jobbar på Polhemskolan. De som gör bäst ifrån sig blir erbjudna en plats. I april kommer rektorerna från Europaskolorna hit och genomför en andra intervju. Därefter fattas ett definitivt beslut.

Vad händer om man inte kvalificerar för utbyte? Hur ser 2:an ut för eleven då?

Man blir erbjuden en plats i en annan klass på sitt program.

Var kan man hitta information om de olika skolorna i varje land?

Man googlar på svenska skolan i London, Paris eller Madrid och kommer då att hitta deras hemsidor där all information finns.

Hur är skolans dynamik?

Man går ihop med andra elever från Sverige, en del som är gästelever på helår och en del som av andra anledningar bor utomlands.

Går alla elever från Lund i samma klass?

Man går ihop med andra lundaelever som läser samma inriktning som en själv.

Finns det andra elever i klassen som pluggar där hela året?

Ja

Andra svenskar som kommer från andra skolor i Sverige?

Ja

Är alla kurser på svenska?
Ja, men det kan variera i undantagsfall.

Vilka kurser läser man på utlandsskolan under terminen?

Man läser samma kurser som man skulle ha valt om man gått sin utbildning i Sverige förutom att man också läser en kurs som heter Kultur- och idéhistoria.

Är det någon representant från Polhem på plats under terminen utomlands?

Nej, men någon från Polhem brukar komma och ha utvecklingssamtal med eleverna under våren.

Hur väljs familjevärdarna? Vad är deras roll? Kan man byta familj om det inte funkar?

Kurator från Polhemskolan intervjuar alla elever och överlämnar önskemål till kuratorn på utlandsskolorna. Om man inte trivs så går det att byta men de flesta trivs väldigt bra.

När får eleverna veta vilken familj de fått? Adress etc. för inackorderingsbidrag.

Ca 1 månad före avfärd får man info om sin värdfamilj. När man söker inackorderingsbidrag kan man uppge skolans adress.

Estimerade kostnader för respektive område? Skola, boende hos familj, biljetter. Vad ingår? Måltider? Vad måste eleven bekosta själv? När betalar man?

Det brukar kosta mellan 45-60.000 SEK som täcker boende och mat i värdfamiljen. Man betalar ev. busskort eller tunnelbanekort och mat i skolan men dessa kostnader varierar mellan länderna. Polhemskolan betalar för själva skolgången och flygresa tur och retur. Man betalar en gång i månaden eller allt på samma gång, det är olika mellan skolorna.

Kort info om vad man ska tänka på när man flyttar utomlands en termin:

Lokaltrafik, telefoni och surfabonnemang, försäkringar, fick pengar, andra viktiga saker att tänka på eller ta hänsyn till?
Elevernas vanliga försäkring täcker inte resor som varar längre än 45 dagar. Man måste därför utöka sin vanliga hemförsäkring. Man kan använda sin vanliga mobiltelefon. De flesta värdfamiljer har wifi. Extra fickpengar behövs för fritidsaktiviteter.

FAQ på NA Fysik och Matematik spets

Vad är det för antagningspoäng till spetsutbildningarna?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Länk till Antagningsstatistik

Gör man något antagningsprov när man söker till spetsutbildningarna?

Söker du till NA Fysikspets hos oss kallas du till antagningsprov. Kallelse skickas ut efter den 15 februari och provet brukar ges i slutet av mars.
När vi har testen har vi
- ett fysiktest för fysikspets
- ett mattetest för båda programmen
- lunch
- föreläsning
- ett mattetest för mattespets

Maxpoängen på alla proven år 40 p. detta ger max 80 p att lägga till dina meritpoäng. Normalt är ca 40 p.

Vilka blir kallade till test?

De elever som har sökt till spetsprogrammen som ett tidigt alternativ blir kallade.

Kan man få se exempel på antagningsprov?

Exempelprov till NA Fysikspets Pdf, 142 kB.

Exempelprov i matematik till NA Fysik och Matematik spets Pdf, 339 kB.

Exempelprov till NA Matematikspets Pdf, 219 kB.

Ungefär hur viktigt är intagningsproven? Kan man komma in enbart baserat på sin merit om provet inte går så bra?

Om provet inte går så bra kan man komma in enbart på sina meritpoäng om dessa är tillräckligt bra.

Är spetsprogrammen högskoleförberedande? Eller måste man lägga till kemi och biologi?

Vi plockar bort Ke 2 och Bi 2 och stoppar in fysik/mattekurser. För full behörighet erbjuder vi att ta tillbaka Ke 2 och Bi 2. Det är dessutom vanligt att våra elever väljer extra utöver detta, d.v.s. de läser mer än 2500 poäng.

Hur fungerar betygsättning på kurser som man läser på universitetet, är det som för studenter eller annorlunda? Hur påverkar det mina möjligheter att komma in på universitetet?

Några kurser på spetsutbildningen är i princip samma som på universitetet. Man följer kursen på skolan i vanlig ordning (inklusive ”vanliga” prov) och erbjuds vid kursens slut att (frivilligt) tentera på universitetet. Resultatet på tentamen tar vi hänsyn till vid betygsättning av gymnasiekursen, ifall det gick bra.

Ett godkänt tentamensresultat ger högskolepoäng om man påbörjar en universitetsutbildning där kursen ingår. I så fall får man betyg enligt universitetets betygsskala. Tentamensresultatet påverkar inte ens möjligheter att komma in på någon universitetsutbildning.

Hur stora är klasserna på spets?

Det finns två spetsprogram, matematik och fysik. På skolan går man i samma klass, en klass på cirka 30 elever i varje årskurs. Man läser de flesta kurser tillsammans, med några undantag.

Vad är skillnaden mot det vanliga NA-programmet?

På spets läser du i ett lite högre tempo. Du läser några specialiseringskurser inom matematik/fysik. Du har även möjlighet att söka fler fördjupningskurser.

Finns det en koppling till Lunds universitet?

Skolan har bra kontakter med Lunds universitet. Spetsprogrammen brukar göra studiebesök på t.ex. fysikinstitutionen. Vi gör även en del laborationer inom atom- och kärnfysik.

Har man möjlighet att skugga eller komma på besök?

Vi kommer att lägga ut information om skolbesök i samband med vårt Öppet Hus 3-4 december.

Om man behöver hitta boende i Lund, kan skolan hjälpa till?

Nej, tyvärr gör vi inte det. Man måste lösa det på egen hand. Vi har inget internat men några elever har bott som inneboende eller hyrt ett rum.

FAQ HV Frisör

Vad är det för antagningspoäng till HV Frisör?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Länk till Antagningsstatistik

Ger HV Frisör behörighet till universitet eller högskola?

Vill du studera vidare på universitet eller högskola har du möjlighet att inom ramen för det individuella valet eller utökat program läsa ämnen som ger dig grundläggande behörighet.

Blir jag behörig frisör efter gymnasiet?

När grundutbildningen på gymnasiet är klar har du möjlighet att avlägga ett praktiskt delprov och ett teoriprov. Efter det följer arbetstimmar på en salong innan du kan göra gesällprov som sedan är ett intyg på att du är en yrkesskicklig frisör. Med gesällbrevet i din hand är du behörig frisör och har rätt till full lön enligt branschens kollektivavtal.

FAQ på NA

Vad är det för antagningspoäng till NA?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos skanegy.se

Snabbmatte, vad är det?

Snabbmatte är en möjlighet för dig som läst gymnasiets Matematik 1c redan på grundskolan att direkt kunna gå in i Matematik 2c vid skolstart! Man är så att säga ett steg före klassen. Sedan kan man välja att fortsätta att ”läsa före” även i påbyggande mattekurser. Vi försöker att schemalägga snabbmattelektionerna parallellt med klassens matematik så långt det går. Ange att du vill läsa Snabbmatte när du söker till programmet.

Vilka behörigheter kan man få på NA?

På Naturvetenskapliga programmet får man behörighet till många högre utbildningar redan i grunden. Sedan skiljer det sig något beroende på vilken inriktning man väljer.

 • NA-inriktning naturvetenskap och samhälle (NANAS). Här är man behörig till väldigt mycket men inte direkt behörig till högre tekniska, medicinska eller naturvetenskapliga utbildningar.
 • NA-inriktning naturvetenskap (NANAT): Mycket hög behörighet även till högre tekniska, medicinska och naturvetenskapliga utbildningar. T ex Civilingenjör, läkare och sjukhusfysiker.

Om du tar en titt på följande översikt över några vanliga utbildningar på universitet /högskola kan du bilda dig en uppfattning om vad som gäller.
Särskild behörighet till universitet och högskola .

Vad är skillnaden mellan inriktningarna på natur (Na-natur respektive Na-samhälle)

Man läser inte lika mycket Kemi, Fysik och Matematik om man väljer Na-samhälle. Istället läser man mer samhällskunskap och geografi.

Hur ser kursplanen ut?

Poängplaner för samtliga program hittar du under respektive utbildning.

Vilka inriktningskurser kan man läsa när man läser natur på Polhemskolan?

Inriktningskurserna hittar du här på sidan.

Hur mycket måste man plugga när man läser natur?

Det är individuellt, men de allra flesta måste plugga varje dag och oftast även på helgerna.

Var kommer eleverna ifrån som går på Polhemskolan?

Från Lund, kranskommunerna och vissa kommer från andra delar av Skåne. Vi har också en litet antal elever från andra delar av Sverige.

Jag funderar på att söka NA profil Europa. Jag undrar hur många fler kurser språk man behöver gå jämfört med ett vanligt naturprogram.

Profil Europa på NA innebär att man läser fler steg i sitt språk inte att man läser fler språk. Vilket språk det handlar om hänger ihop med vilket land man vill åka till.
Vill man åka till Madrid ska man läsa Spanska, till Paris gäller Franska. Även i London ska man läsa ett modernt språk och där är det Tyska, Spanska, eller Franska man kan läsa.
Valt språk ska i första hand vara en fortsättning från grundskolan. Det betyder att eleven vanligen läser steg 3 som sitt obligatoriska språkval hos oss i åk 1 och dessutom steget över, steg 4, som individuellt val under åk 2.

Man kan läsa språk på samma sätt på NA även med andra profiler men då utan att åka ut i Europa så klart.

Innehåller kursen Träningslära 1 mycket praktisk träning?

50 % praktisk träning och 50 % teoretiska inslag.

FAQ på Idrottsgymnasiet

Går det att kombinera NIU/ Idrott och Hälsa specialisering med alla program på Polhem?

 • NIU kan kombineras på de nationella programmen EK, HV Frisör, NA, SA och TE. Det går inte att kombinera NIU med spetsprogrammen NA/FY och NA/MA och Europaprofilerna på SA, EK och NA.
 • Idrott och hälsa specialisering kan man kombinera på samtliga program.

Vad är det för skillnad mellan NIU och Idrott och hälsa specialisering?

Det är två olika ämnen.

 • NIU är Specialidrott och Idrott och hälsa specialisering är en egen kurs inom ämnet Idrott och hälsa.
 • NIU måste man söka till och genom uttagning bli antagen till. Du kan läsa 400 poäng inom ramen för ämnet Specialidrott. Poängen kan tas från bland annat det Individuella valet och Programfördjupningen.
 • Idrott och hälsa specialisering kräver att du utövar idrotten aktivt i en förening, men har ingen uttagning etc. Du kan läsa 200 p (100 p i åk 1 och 100 p i åk 2) inom ramen för ditt Individuella val.

Är det bara praktiska moment på NIU/ Idrott och hälsa specialisering?

Kurserna innehåller övervägande praktik men även omfattande teoridelar.

Hur söker jag till NIU respektive Idrott och hälsa specialisering?

 • NIU: Ansökningstiden går ut den 1 december 2021.
 • Idrott och hälsa specialisering: Du fyller i ansökan om Idrott och hälsa – specialisering i samband med ditt skol- och programval i Skånegy. Efter det kommer du att få bekräfta din ansökan i ett separat mejl som Polhemskolan skickar ut till dig.

Hur många träningstillfällen är det?

 • NIU: 3 tillfällen i veckan (tis, ons, tors) i åk 1 och 2. Du kan välja till kursen Idrottsspecialisering 3 i åk 3.
 • Idrott och hälsa specialisering: 2 tillfällen i veckan (tis och tors) i åk 1 och 2.

Kan man utöva vilken idrott som helst på Polhem?

 • NIU: basket, fotboll, handboll, simning och simhopp
 • Idrott och hälsa specialisering: Alla idrotter som finns i Riksidrottsförbundet men det är inte säkert att vi kan erbjuda en idrottsspecifik grupp. Är det för få sökande till en viss idrott kan man dock ändå gå kursen Idrott och hälsa specialisering i gruppen Övrig idrott.

Missar jag något skolämne när jag läser NIU/ Idrott och hälsa specialisering i skolan?

Du ges möjlighet att kombinera idrotten med de behörighetsgivande kurserna som du eventuellt behöver utöver din vanliga gymnasieexamen.

Hur kommer jag i kontakt med instruktörer för att få svar på frågor innan jag söker till idrottsgymnasiet?

Under respektive idrott på programsidan hittar du kontaktinformation till instruktörerna.

Länk till Idrottsgymnasiets programsida

Vilka är de tre främsta argumenten för att söka till just idrottsgymnasiet på Polhemskolan?

Du får:

 • utvecklas i skolan och i din idrott
 • utveckla hela människan, mentalt, socialt och fysiskt
 • glädje och möjlighet till livslångt idrottande inom både bredd- och elitverksamhet

Hur många platser finns det på specialisering - fotboll. Kvoterar ni killar respektive tjejer?

Vi har 32 platser till fotbollen för pojkar och får vi för många sökande lottar vi ut platserna. Vi har aldrig behövt göra detta, och i gruppen för flickor har vi alltid haft plats för alla sökande.

Idrott och hälsa-specialisering

Krävs det något från min klubb för att läsa detta?

Det krävs att man aktivt utövar sin idrott i en förening.

Hur sker betygssättning?

I kursen Idrott och hälsa – specialisering, precis som i övriga kurser man läser.

Kommer jag få utöva min idrott (kajak) eller är det en gemensam idrottsutbildning med andra idrotter?

Det är i en grupp med idrottsutövare från många olika idrott, så inte specifik kajak på schemat.

Har man inget individuellt val i årskurs 3 om man har valt idrott och hälsa-specialisering?

Så kan man välja att göra, det vill säga inga IV-val i åk 3.

FAQ på SA

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer SA?

Tänk på att man på SA läser mycket texter och skriver och analyserar. Det gäller att man har ett intresse för att diskutera, ifrågasätta och analysera!

Vad är det för antagningspoäng till SA?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos skanegy.se

Vilka Moderna språk erbjuder ni?

Spanska, tyska, franska, italienska, kinesiska, japanska och danska.

Kan jag fortsätta med mitt Moderna språk från grundskolan eller kan jag välja ett nytt Modernt språk?

Du kan fortsätta med det Moderna språk du har läst på grundskolan och du har även möjlighet att välja ett nytt modernt språk (steg 1).

Är jag garanterad att få det Moderna språk jag valt?

Nej, tyvärr inte. Vi genomför inte ett Modernt språk med för få sökande.

Vad gäller mitt val av inriktning och profil?

Ditt val som du gör inför gymnasiet av inriktning och profil är preliminärt. Du gör det definitiva valet under ditt första skolår hos oss.

Spelar det någon roll vilken inriktning eller profil jag väljer när det gäller min behörighet inför fortsatta studier?

Du tar examen från ett Samhällsvetenskapligt program. Din behörighet till högre utbildningar beror till exempel på vilka behörighetsgivande kurser du väljer inom ramen för det Individuella valet.

Har jag förtur till Europaprofilen om jag väljer det i årskurs 9?

Ditt val i årskurs 9 är bara preliminärt. Det definitiva valet gör du i årskurs 1 och då kan alla elever som går SA välja att söka Europa. Europaprofilen har en separat antagningsprocess, där de sökande bland annat intervjuas.

Kan man kombinera NIU och Idrott och hälsa specialisering med alla inriktningar och profiler på SA?

Du kan kombinera NIU på alla inriktningar och profiler, förutom Europaprofilen. Idrott och hälsa specialisering kan du kombinera med alla inriktningar och profiler.

Vad är skillnaden på EK och SA?

Du kommer att läsa olika inriktningar och kurser beroende på vilket program du väljer, så det är viktigt att man väljer det man är mest intresserad av.
På SA måste man läsa 200 poäng Modernt språk, på EK 100 poäng Modernt språk.
Du är behörig från SA att söka ekonomiutbildningar om du har valt till Matematik 3b.

Vilka individuella val kan man läsa på SA?

Vi på Polhem försöker erbjuda en bredd på kurser inom ekonomi, estetiska kurser, idrottskurser, naturvetenskapliga kurser, andra samhällsvetenskapliga kurser och språk och tekniska kurser. Det är fördelen med en lite större skola, valmöjligheterna blir fler.

Kan man kombinera Europaprofil med ett idrottsval på SA?

Man kan välja "Idrott och hälsa specialisering" och Europa, det går bra.

FAQ på TE

Vad är det för antagningspoäng till TE?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos skanegy.se

Kan man läsa språk på Teknikprogrammet?

Ja, inom ramen för individuellt val.

Hur är lärarna på Teknikprogrammet?

Superbra!!!

Kan man läsa idrottspecialisering eller NIU på Teknikprogrammet?

Ja, det kan man

Kan man bli civilingenjör på alla inriktningarna?

Ja, det kan man.

Vilka kurser kan man läsa på teknikprogrammet som ger meritpoäng

Moderna språk, mattekurser och engelska 7

Vilka kurser är valbara?

Två kurser inom individuellt val, och två kurser inom programfördjupningen

Hur många tjejer går på teknikprogrammet?

Ca 17% är tjejer. Vi har startat en tjejgrupp på Teknikprogrammet.
Gruppen startade för några år sedan i syfte att få tjejerna på teknik att lära känna varandra över årskurserna, få råd och stöd av varandra samt att umgås och genomföra olika projekt.

Kan man hoppa mellan inriktningarna?

När inriktningskurserna kör igång, i åk 2, kan man inte byta inriktningen.

Är matten svår på Teknikprogrammet?

Det är samma matte som på NA, och vår rekommendation är att man bör ha minst C i matte från grundskolan om man ska orka med alla mattekurserna på TE.

Kan man få se exempel på schema från teknik, natur och fysik?

Nej, det är ju inget fast schema och det beror ju på vad eleverna väljer. Schemat varierar mycket, även inom klasserna.

Hur mycket praktiska lektioner vs. teoretiska lektioner har man på teknik?

Detta är ett högskoleförberedande program. I åk 1 är det labbar i kemi och teknik.
I åk 2 och 3 är det praktiska moment framförallt på inriktningen Samhällsbyggande och Design. Kan tyvärr inte ange hur många lektioner, eller en procentsats. Det kan variera.

Har lärarna långa genomgångar?

Det varierar från momenten i de olika kurserna. Lärarna är erfarna och brukar känna av hur mycket eleverna orkar. Ibland varvas genomgångar med eget arbete/grupparbete.

Jag är intresserad av samhällsbyggnad och miljö, men jag ser att det inte börjar förrän i 2an - hur tar ni vara på mitt intresse av det här i ettan?

Alla inriktningskurser börjar i åk 2. I ettan bygger man grunder i matte och teknik. I Teknik 1 som man läser i åk 1, kan man t ex få jobba i ArchiCAD som är ritprogram för husbyggnationer.

Uppdaterad:

Dela sidan: