Bibliotek och mediatek

Biblioteket är en resurs för skolans elever och personal, mycket kan du nå hemifrån. Biblioteket samarbetar med lärarna och undervisar i informationshantering och källkritiskt förhållningssätt.

Den digitala delen av biblioteket når du via din elevdator överallt på skolan. De flesta resurserna nås hemifrån med din personliga inloggning.

I biblioteket kan du sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart. Alla på skolan får automatiskt ett konto som ger tillgång till bibliotekets resurser. Som elev på Polhem kan du läsa Sydsvenskan i din mobil eller dator.

Tillgängliga medier

Elever med läsnedsättning får, efter kontakt med specialpedagog, inloggning till Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier. Med eget konto på Legimus kan eleven sedan själv ladda ner böcker till mobil eller dator.

Mediateket

I Mediateket med läromedelssupport finns 20 studieplatser och 12 datorer. 8 av dem har avancerad programvara som krävs för att kunna arbeta med olika medier. Det finns även skrivare kopplade till nätverket och de bärbara elevdatorerna.

Av läromedelssupporten på mediateket kan eleverna få hjälp med specifika läromedelsfrågor, inlästa läromedel mm.

Kontakt

Telefontid skoldagar kl. 8.00-15.00: 046-359 74 83

E-post: polhemskolan@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: