Lunds kommun startsida

Till nästa föregångare

Ett skolprojekt i engelskundervisningen på Hedda Anderssongymnasiet har gjort det möjligt för eleverna att möta beslutsfattare genom en utställning och delta på en FN konferens i Stockholm i juni.

Michelle dela med sig av några goda råd till dig som går i 9an och som ska välja till gymnasiet i år. Tänk på vad du vill uppnå och vad dina intressen är, det är viktigt för din motivation och trivsel under tre år.

Information för dig som börjar på Hedda Anderssongymnasiet 17 augusti i höst.

Välkommen till Hedda Anderssongymnasiet

Som elev på Hedda Anderssongymnasiet blir du inte en i mängden. Här kommer du att få vara med och påverka. Tillsammans med andra elever på skolan kommer du att få sätta dig in i utmaningar i omvärlden.

Alla nya elever får samma projektledarutbildning, tillgång till ett makerspace och möten med spännande samarbetspartners från omvärlden.

Hemma hos Hedda

Följ med in på byggarbetsplatsen och se vår nya skola växa fram! Den nya skolan kommer att ha plats för 1 620 elever. Första inflyttning kommer att ske hösten 2023.

Från en pionjär till en annan. Det här är Hedda Andersson.

Alla elever är välkomna till biblioteket måndag-onsdag samt fredagar klockan 9-12. Du vet väl att du kan komma åt de flesta resurser hemifrån?

Vår skola ska ge unga redskap för att vara delaktiga i att hitta lösningar. Här utbildas ungdomar inte bara för framtiden, utan för att kunna agera nu!