Lunds kommun startsida

Till nästa föregångare

Information och utspringstider för studenten 9 juni 2023 på Hedda

Alfred Skoog och Maya Sabah går i årskurs ett på Hedda Anderssongymnasiet. De tycker att skolan har en gemenskap, en trygg miljö där man trivs och där de får stöd av lärarna.

Läs om vår historia och våra samarbeten samt hur vi arbetar på Hedda Anderssongymnasiet.

Hedda Anderssongymnasiet är nu en av 70 skolor i Sverige och deltar då i ett större europeiskt EPAS-nätverk

Välkommen till Hedda
Anderssongymnasiet

Som elev på Hedda Anderssongymnasiet blir du inte en i mängden. Här kommer du att få vara med och påverka. Tillsammans med andra elever på skolan kommer du att få sätta dig in i utmaningar i omvärlden.

Alla nya elever får samma projektledarutbildning, tillgång till ett makerspace och möten med spännande samarbetspartners från omvärlden.

Hemma hos Hedda

Följ med in på byggarbetsplatsen i VR och se vår nya skola växa fram! Den nya skolan kommer att ha plats för 1 620 elever. Första inflyttning kommer att ske hösten 2023.

En kortguidad rundtur i Heddas nya lokaler. Har du inget VR-headset och kollar på din telefon så kan du ändå flytta bilden. Testa gärna att pausa och se dig runt ordentligt! Undertext finns tillgängligt för de delar där tal finns med.

Från en pionjär till en annan. Det här är Hedda Andersson.

Alla elever är välkomna till biblioteket måndag-onsdag samt fredagar klockan 9-12. Du vet väl att du kan komma åt de flesta resurser hemifrån?

Vår skola ska ge unga redskap för att vara delaktiga i att hitta lösningar. Här utbildas ungdomar inte bara för framtiden, utan för att kunna agera nu!