Hedda Anderssongymnasiet

Till nästa föregångare

På Hedda Anderssongymnasiet är projektveckan i full gång. Hållbara städer, FN-rollspel och framtidsplaner.

Vi skapar vintage fair för att ge våra avgångselever en mer hållbar student. Du som har klänningar, kostymer och annat som hör en bal till får gärna skänka detta till vår vintage marknad. Låt din klänning eller kostym få uppleva ännu en bal!

Framtiden ställer krav på att våra städer är hållbara. Genom ett projektarbete har våra elever utvärderat platser i Lund och gett förslag på hur dessa kan bli bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Välkommen till Hedda
Anderssongymnasiet

Som elev på Hedda Anderssongymnasiet blir du inte en i mängden. Här kommer du att få vara med och påverka. Tillsammans med andra elever på skolan kommer du att få sätta dig in i utmaningar i omvärlden.

Alla nya elever får samma projektledarutbildning, tillgång till ett makerspace och möten med spännande samarbetspartners från omvärlden.

Från en pionjär till en annan. Det här är Hedda Andersson.

Alla elever är välkomna till biblioteket måndag-torsdag kl 10.00-14.00, fredag 10.00-13.00.

Under flera år var Hedda Andersson Lunds enda studentska och var den första kvinnan som tog examen vid Lunds universitet.