Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Redan under dina första skolveckor får du genomgå en projektledarutbildning tillsammans med dina klasskamrater. Ni får en gemensam kompetens som gör att ni blir effektiva som team och lär er att utnyttja era olikheter för största framgång.

Heddas Ledarskapsutbildning

Utbildningen har tre delar: kreativitet, samarbete och projektledning.

Utbildningen i kreativitet innehåller idégenerering, idévalidering och idépaketering. Eleverna får en workshop i entreprenörskap. Att vara modig, att testa och våga ta risker, att vilja lösa problem och att utgöra ett bra team är viktiga delar i ett framgångsrikt entreprenörskap.

Eleverna tränas i goda strategier för samarbete. Lär man känna varandra väl tidigt kan man snabbt se hur man kan komplettera varandra och bli effektiva tillsammans i klassen. Det är också värdefullt att få lära känna sina egna kompetenser genom sitt samarbete med andra.

Utbildningen i projektledning arrangeras i samverkan med en extern aktör. Eleverna får tillgång till en utbildningsplattform med begrepp och metoder som gör att man redan efter första skolveckan vet hur man ska ta sig an utmaningar med relevanta metoder.

Den inledande ledarutbildningen avslutas alltid med ett skarpt uppdrag, Hedda Challenge. Den dagen är själva finalen på utbildningen och innan dagen är slut koras årets vinnare.

Projektveckor

Under oktober är det dags för höstens projektperiod. Temat kan vara allt från hållbara städer till tekniska innovationer för att lösa den globala vattenfrågan.

Under projektveckorna bryts den vanliga undervisningen och istället jobbar eleverna tillsammans för att finna nya lösningar. Alla elever arbetar i mindre grupper och tillsammans planerar, utformar och skapar de sina produkter. Efter en inledning av föreläsningar, studiebesök och filmvisningar är det dags att börja skapa. Ett mål för skolan är att eleverna ska ge sig i kast med samhällets problem redan nu.

Ramarna kan vara ganska fria och därmed ger dessa också utrymme för en stor variation av idéer. Några exempel är mer miljövänliga taxiföretag, skosnören av återvunna plastpåsar och solcellsdriven mobilladdare. Det kan handla om kampanjer för att sprida information om den miljöbelastning som vanligt mjällschampo utgör och aktioner för att få kartong att bli ett alternativ till plastpåsar i livsmedelsbutikerna. Energialstrande cyklar och tandborstar som är mindre beroende av plast är också ett par exempel som eleverna arbetat med. Idéerna paketerades i rapporter och presenterades i form av filmer och muntliga presentationer inför en jury eller för samhällets beslutsfattare. Allt för att göra skillnad!

Vad säger eleverna?

”Det ska bli spännande, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig men jag är nyfiken på veckan”.

”Samarbete det är något som krävs på alla arbetsplatser för att arbetet ska fungera och därför också även på vår skola”.

”Vi har lärt oss mycket om entreprenörskap och om samarbete. Och jag har lärt känna många. Vi vill ha fler sådana här veckor.”

Heddas vision med projektveckorna

På Hedda vill vi tillsammans ta de första stegen mot att skapa en bättre framtid, både för dig och andra. Med en stark koppling till både samhälle och näringsliv vill vi försöka lösa dagens och morgondagens stora utmaningar genom mycket projekt- och grupparbeten för att ge eleverna gemensam kompetens som gör att de blir effektiva som team och lär sig att utnyttja varandras olikheter till framgång. Detta eftersom vi anser att särskilda kunskapsområden och individuella förmågor är en naturlig del i samarbetet, och viktigt i yrkeslivet.

I februari var det dags för vårterminens projektveckor på Hedda där det vanliga schemat bryts och eleverna får jobba tillsammans i grupper för att hitta lösningar på såväl stora som små problem.

Alla elever i årskurs 1 har hållbarhet på agendan. Som inledning tar alla skolans klasser fram ett bidrag till utställningen Bortom fossilsamhället som arrangeras i skolans bibliotek. Därefter är det globala målet 11 Hållbara städer och samhällen den övergripande utmaningen. Eleverna på skolans fyra program tar sig an utmaningen på lite olika sätt. Målet är smarta städer.

Vad är en smart stad? En smart stad använder digital teknik och innovativa lösningar för att berika invånarnas liv, förbättra infrastrukturen, modernisera offentliga tjänster, förbättra tillgängligheten, driva hållbarhet och påskynda den ekonomiska utvecklingen. En smart stad är en stad i regnbågens färger där alla är inkluderade och accepterade och som skapar förutsättningar för varje invånare att nå sin fulla potential. Vid periodens slut blir det tävling för självkörande bilar, utställning på Stadshallen med smarta lösningar.

Alla program har haft temat sex, relationer och kommunikation under vårens projektperiod. En teknikklass har däremot byggt vindkraftverk och alla treor har haft fokus på att slutföra sina gymnasiearbeten.

 

Vi har frågat Viktor, Ardian, Linus och Anton i Ek20a vad de tycker om den senaste projektveckan innan påsklovet.

– Jag tycker det är bra att få in lite externa föreläsare som kan mycket om ämnena de pratar om. Och projektveckorna gör att man får variation i sin undervisning och kan lägga fokus på just det temat. Det är roligt och givande så vi hade önskat att projektet kunde varat längre, två veckor som det brukar, berättar Ardian.

Vad har ni gjort under projektet?

– Vi har diskuterat, skrivit en del och haft ett fotomaraton i temats stil. Genom projektveckan har man fått djupare förståelse för saker som är viktiga både fysiskt och juridiskt. Bland annat har RFSU och Tjejjouren varit och föreläst, berättar Linus.

Är det olika teman på projektveckorna beroende på program?

– Det är olika teman varje gång, i höstas hade vi på ekonomiprogrammet till exempel tema arbetsmarknad och framtid för oss. Vi fick bland annat testa på hur det är att göra arbetsintervjuer i grupp, lära oss skriva personligt brev och CV, berättar Anton.

Varför kör ni projekt och inte bara på vanliga lektioner? Vad är skillnaden?

– Skolverket har specifikt lagt fram och sagt att det behövs mer av just denna sortens undervisning på gymnasiet, alltså sexualitet, samtycke och kommunikation, så då satte lärarna klorna i det och packade ihop det till ett paket. Vilket passar perfekt för vår skolas idé med att köra projektveckor en gång per termin. Under projektveckorna vill vi verkligen jobba på elevernas kreativitet, engagemang och handlingskraft så att de kan ta sig vidare. De blir rustade för vidare studier och får lära sig att samarbeta och hantera utmaningar på ett sätt som arbetsgivare vill ha och som vi anser att samhället behöver, berättar rektor Malin Dahlgren.

Vilka teman skulle ni vilja jobba med under framtida projektveckor?

– Det hade varit kul om det fanns ett antal teman man fick välja individuellt mellan. Eller att klassen får rösta fram det. För oss på ekonomi hade det också varit bra med någon duktig företagsledare som kom och föreläste. Någon som vet vad de snackar om och kan mycket inom ekonomi, säger Viktor

Vad har varit det bästa hittills under dessa projektveckor?

– Det har varit mycket variation, olika uppgifter och föreläsare kring delar i temat tycker jag. Projektveckorna gör att man får variation i sin undervisning och kan lägga fokus på just det temat, konstaterar Viktor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar