Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Hedda Anderssongymnasiet utmanas eleverna att agera i samhällsfrågor och ta sig an framtidens problem. För dig som elev på samhällsvetenskapsprogrammet innebär det du tillsammans med alla andra elever på skolan, tränas i entreprenörskap.

I den obligatoriska entreprenörskapskursen får du i samarbete med andra elever göra verklighet av en idé och presentera den för världen utanför skolan. På så vis utvecklas din kreativitet och handlingsförmåga.

Kontakter med organisationer och företag

Samarbete är ofta vägen fram för den som vill vara med och driva samhällsutvecklingen framåt. Hos oss kommer du ofta att jobba i grupp, både i det vardagliga arbetet med din klass, men också genom de projekt som görs på skolan, där elever från olika klasser och program ges möjlighet att jobba tillsammans för att lösa problem.

På samhällsvetenskapsprogrammet ska eleverna lära sig att bättre förstå varför samhället ser ut som det gör. Då krävs kontinuerliga kontakter med personer, organisationer och företag utanför skolans väggar. Under varje fas av utbildningen på samhällsvetenskapsprogrammet ges du därför möjlighet att interagera även med andra yrkesmänniskor än skolpersonalen.

Undersöka samhällsfrågor

Något så komplext som ett samhälle måste tolkas från en rad olika håll. Därför får du på samhällsvetenskapsprogrammet, oavsett vilken inriktning du väljer, studera en rad olika samhällsvetenskapliga ämnen, så som filosofi, psykologi och historia.

Du lär dig också hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt undersöker samhällsfrågor. Genom att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt förbereds du dels för vidare studier på högskolan, dels får du större möjligheter att påverka din omgivning redan nu.

Språk är ett självklart inslag

För att kunna göra din röst hörd är det också viktigt att du vidareutvecklar din förmåga att kommunicera. Språk är ett självklart inslag i samhällsvetenskapsprogrammet med två obligatoriska kurser i modernt språk, liksom träning i att argumentera och att anpassa sitt budskap beroende på vem man vill nå ut till.

Elever i klassrum

Två inriktningar

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på förståelse för mänskligt beteende och samspelet mellan människor. Sociologi och fortsättningskurs i psykologi är två av de kurser som är specifika för denna inriktning.

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger utrymme till fördjupningar i aktuella samhällsfrågor som analyseras utifrån olika infallsvinklar. Det historiska perspektivet ges ökad tyngd inom denna inriktning.

Mer om samhällsvetenskapsprogrammet

Hanna Stavne, biträdande rektor, berättar om programmet och inriktningarna. Hur fungerar det med projektveckor, vad läser man tillsammans?

Kontakta oss om du har frågor

Hanna Stavne, biträdande rektor
Telefon: 046-359 61 38
hanna.stavne@lund.se
heddagymnasiet@lund.se

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma ämnen, 600 poäng

Ämne

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna Språk

200

Psykologi 1

50

Individuellt val 1

100

Individuellt val 2

100

Gymnasiearbete

100


Inriktning beteendevetenskap

Ämne

Poäng

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100


Inriktning samhällsvetenskap - 450 p

Ämne

Poäng

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100


Programfördjupning - 300 p

Ämne

Poäng

Inriktning Samhällsvetenskap

Entreprenörskap

100

EU

100

Valbar

100

Inriktning Beteendevetenskap

Entreprenörskap

100

Kriminologi

100

Valbar

100


Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Hedda Andersson

Naturvetenskapsprogrammet på Hedda Anderssongymnasiet är programmet för dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik och som vill vara med och lösa framtidens utmaningar för mänskligheten redan under gymnasietiden.

Hedda Andersson

Du utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och lär dig om teknisk utveckling. Utbildningen belyser även teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du läser fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

Hedda Andersson

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av ekonomi, företagen, juridik och entreprenörskap. Du kommer redan tidigt i din utbildning att få ta del av hur man arbetar med att bygga upp och driva ett företag.