Från en pionjär till en annan. Det här är Hedda Andersson.

Hedda Andersson var Lunds första kvinnliga student och Sveriges andra kvinnliga läkare. En föregångare som med sitt mod och sin målmedvetenhet banade väg för andra. Det är med Hedda Anderssons pionjäranda, handlingskraft och framtidstro vi nu bygger Lunds nyaste kommunala gymnasieskola. Och en framtid som präglas av allas lika rättigheter.

Hedda Andersson tog student- och medicinexamen uppbackad av sin mormor och sin mor. I en tid när kvinnor hade begränsad tillgång till högre utbildning var det verkligen modigt gjort. En riktig bragd.
/Stig Svensson, vice ordförande i utbildningsnämnden.

Fotografi på Hedda Andersson
Hedda Albertina Andersson

Uppdaterad:

Dela sidan: