Så här arbetar vi

Vår vision: Vår skola ska ge unga redskap för att vara delaktiga i att hitta lösningar. Här utbildas ungdomar inte bara för framtiden, utan för att kunna agera nu!

Alla människor har en inre drivkraft och en förmåga att påverka den värld vi lever i. Mänskligheten står inför ett antal stora utmaningar och behovet av nytänkande och samarbete är större än någonsin. Unga människors engagemang måste få större betydelse i dagens samhälle. Skolans roll är viktig för samhällsutvecklingen, men ibland kan det vara svårt för eleven att förstå hur det man läser i olika ämnen hänger samman. Det är ofta just sammanhanget som är nyckeln till förståelsen. När man förstår kan man också ta ställning. Verklig kunskap leder helt enkelt till nya sätt att agera.

Vår vision

Vi löser framtidens utmaningar nu – med kunskap och kreativitet!

– Det är omvärldens utmaningar som ligger till grund för lärandet på skolan. Elevernas engagemang fångas i nuet och tillsammans ökar vi vår kunskap successivt så att vi vidgar perspektiven och ser hela bilden. Arbetsformen kallas utmaningsdrivet lärande och bygger på hög elevaktivitet med tydlig ledning av kompetenta lärare. Hedda är en mötesplats där varje stund tas tillvara genom värdefullt samarbete, säger Malin Dahlgren, rektor på Hedda Anderssongymnasiet.

Vad betyder det för dig som elev på Hedda?

Här bygger vi kunskap utifrån sammanhang och motivation. Detta sker oftast på vanliga lektioner i respektive kurs, men också i de lite större ämnesövergripande samarbeten som sker varje termin. Då arbetar vi med skarpa frågor som valts ut tillsammans med några av våra externa samarbetspartners från näringsliv, universitet eller andra organisationer. Du och dina kamrater redovisar sedan era resultat även för dem.

Skolbyggnaden är en mötesplats som även är öppen för andra än skolans personal och elever. Våra lokaler är välutrustade och moderna, anpassade för våra nya arbetssätt. Vi har varierande studiemiljöer som ger möjlighet till just de olika lärprocesser det finns behov av för stunden.

Redan i skolstart får du som elev en bra grund för din gymnasietid i den projektledarutbildning alla får ta del av under de inledande veckorna. Du kommer snabbt in i samarbetet med kamrater och lärare och får viktiga verktyg för det fortsatta arbetet.

På Hedda är alla elever välkomna!

Som stöd för skolans fortsatta utveckling har Hedda Anderssongymnasiet en rådgivande styrelse med representanter från våra externa samarbetspartners. Elever och föräldrar har också en mycket god möjlighet att vara delaktiga i skolans utveckling via våra olika organ för delaktighet i planering och verksamhetsutveckling.

- På Hedda är alla elever välkomna! Grundförutsättningen för gott lärande är att alla närvarande inkluderas i varje vardagligt möte och skolans värdegrund är utgångspunkten för all vår verksamhet. Din vardag planeras för att ge god möjlighet till såväl arbete som vila. Du kan välja att vara fysiskt aktiv och tydligt inriktad på en hållbar kosthållning utan problem, säger Malin Dahlgren.

Våra mål

  • Att samarbeta inom skolan och med externa samarbetsparter för att ge våra elever en utbildning med en stark känsla av sammanhang och delaktighet
  • Att skapa goda förutsättningar för lärande med trygghet och trivsel som grund och gemensamt fokus på kompetenserna kreativitet, ledarskap och samarbetsförmåga

Nolltolerans mot kränkande behandling

Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Lärare och all annan personal som arbetar i skolan och får veta att en elev tycker att de har blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till rektor. Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, åtgärdas och följs upp så att alla former av kränkningar och trakasserier upphör.

Så arbetar vi med mobbning, trygghet och säkerhet i skolan i Lunds kommun

Möt Heddas externa rådgivare

Vi tror att unga människor behöver engageras mer i de samhällsutmaningar som finns omkring dem både nu och i framtiden. För att nå dit vet vi att det krävs vetenskapligt förankrade pedagogiska metoder och nya samarbetsformer.

Ett av våra mål är att ge våra elever en stark känsla av sammanhang och delaktighet i din samtid och framtid. Detta gör vi genom att genom samverkan med externa aktörer. Vi formar en skola som ger eleverna allt de behöver för att bli aktörer i sin egen omvärld. I dessa sammanhang behöver det skapas ytor som ungdomarna kan agera i. Det externa rådet ska hjälpa oss i skolutvecklingsfrågor.

Heddas rådgivare kommer från fler olika företag och organisationer, Probi, PwC, Axis, Lunds universitet, Svenskt Näringsliv Malmö, TheGoals.org och Lunds kommun. I rådet ingår Heddas ledningsgrupp och på sikt även elever.

Det känns spännande att vara medlem i Heddas externa råd. Det kommer ge en unik inblick i gymnasieskolans värld och vilka utmaningar som finns. Hanna Sjungare, Axis Communications.

”Det är intressant och spännande att jobba med människor och teknik”

Lisa Sjungare, Axis Communications

Jag heter Lisa Sjungare, har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH. Jag arbetar som chef för en grupp mjukvaruutvecklare på Axis Communications i Lund. Tidigare har jag jobbat på Ericsson/ST-Ericsson, först som mjukvaruutvecklare och senare som projektledare. Jag tycker det är intressant och spännande att jobba med människor och teknik. Jag är gift och har två barn i grundskoleålder och bor utanför Södra Sandby.

Lisa Sjungare
Lisa Sjungare, Axis Communications

”Jag vill bidra till att förbereda Heddas elever för kommande studier och yrkesliv”

Niklas Brandt, Vice President HR & IT, på Probi

”Under drygt 35 år har jag arbetat på olika chefspositioner inom ekonomi och administration i det privata näringslivet. Jag vill gärna dela med mig av denna erfarenhet genom tankar och idéer kring undervisningens innehåll och utformning. Min förhoppning är att detta ska bidra till att Heddas elever blir väl förberedda för kommande studier och yrkesliv.”

Niklas Brandt, har 35-års erfarenhet inom ekonomi, HR och IT i privata företag. Idag är Niklas Vice President HR & IT, på Probi, där han började 2008 som CFO, Chief Financial Officer. Niklas kom då närmast från Moving AB, där han var CFO i sex år. Innan dess har han haft ett antal ledande anställningar inom finans och administration i olika företag, t ex Tibnor och EF Education.

Niklas Brandt
Niklas Brandt, Vice President HR & IT, på Probi.

”Digitaliseringen kommer att förändra vårt samhälle och arbetsmarknaden radikalt under kommande år. Detta perspektiv vill jag få in i samtalen kring lärande och utbildning.”

Åsa Melvanius, VD för HiQ Skåne

Åsa Melvanius, tidigare digitaliseringschef i Lunds kommun och numera VD för HiQ Skåne, har 20 års erfarenhet från Tech-branschen. Där har hon jobbat i en rad olika roller från programmerare till grafisk designer. Under de senaste 11 åren har Åsa haft olika ledarroller på ett stort internationellt IT-konsultföretag. Där hon varit med och möjliggjort den digitala utvecklingen på flera av Sveriges största företag.

Åsa Melvanius
Åsa Melvanius, VD för HiQ Skåne.

Uppdaterad:

Dela sidan: