Internationella samarbeten

Under 2019 -2021 driver vi ett Erasmus+ projekt, EUROPEAN E-CL@SSES, ett strategiskt partnerskap mellan tre skolor från Italien, Sverige och Ungern. Skolornas lärare möts för att utveckla undervisningen genom att hitta gemensamma strategier som både stärker språkutveckling och ämneskunskaper hos våra elever.

Projektets mål stärker Heddas pedagogiska idé och tillsammans med våra partnerskolor skapar vi innovativa strategier för vår lärarpraktik, som

  • Utvecklar användningen av digitala verktyg för att stödja lärandet.
  • Utvecklar samarbetslärande i klassrummet.
  • Integrerar värdegrunden i demokratiska arbetsformer.
  • Stärker dela-kulturer och ett internationellt perspektiv på partnerskolorna.
  • Utvecklar lärarkompetensen i att designa läraktiviteter som utvecklar elevers kompetenser inför framtiden.

Vi delar "best practice" i internationella samtalsgrupper för ökad inspiration och professionsutveckling.

Vårt samarbete har varit särskilt värdefullt för att stötta varandra under pandemin då våra skolor stängdes ner och undervisning skedde på distans. Efter den första lärarkonferensen i Nyíregyháza i Ungern, stängdes vår partnerskola i Rovereto, i norra Italien efter att smittspridningen tagit fart. Under pandemin har vi fortsatt vårt samarbete online och delat föreläsningar online. Vi ser fram emot vårt andra år i projektet och hoppas på ett fortsatt nära samarbete runt lektionsplanering och pedagogik.

Citat från lärare efter Ungern-besöket:

I enjoyed the atmosphere in working together and I think we can make a great project out of it! A work in progress under many views but challenging and accomplished by very motivated, hardworking and above all VERY NICE people!
I thank you all!

Uppdaterad:

Dela sidan: