Internationella samarbeten

Vi driver ett Erasmus+ projekt, EUROPEAN E-CL@SSES, ett strategiskt partnerskap mellan tre skolor från Italien, Sverige och Ungern. Skolornas lärare möts för att utveckla undervisningen genom att hitta gemensamma strategier som både stärker språkutveckling och ämneskunskaper hos våra elever.

Erasmus logotyp

Projektets mål stärker Heddas pedagogiska idé och tillsammans med våra partnerskolor skapar vi innovativa strategier för vår lärarpraktik, som

  • Utvecklar användningen av digitala verktyg för att stödja lärandet.
  • Utvecklar samarbetslärande i klassrummet.
  • Integrerar värdegrunden i demokratiska arbetsformer.
  • Stärker dela-kulturer och ett internationellt perspektiv på partnerskolorna.
  • Utvecklar lärarkompetensen i att designa läraktiviteter som utvecklar elevers kompetenser inför framtiden.

Vi delar "best practice" i internationella samtalsgrupper för ökad inspiration och professionsutveckling.

Vårt samarbete har varit särskilt värdefullt för att stötta varandra under pandemin då våra skolor stängdes ner och undervisning skedde på distans. Efter den första lärarkonferensen i Nyíregyháza i Ungern, stängdes vår partnerskola i Rovereto, i norra Italien efter att smittspridningen tagit fart. Under pandemin har vi fortsatte vårt samarbete men då online och vi delade föreläsningar online. Nu när pandemin har släppt ser vi fram emot nya gemensamma projektet och hoppas på ett fortsatt nära samarbete runt lektionsplanering och pedagogik.

Citat från lärare efter Ungern-besöket:

I enjoyed the atmosphere in working together and I think we can make a great project out of it! A work in progress under many views but challenging and accomplished by very motivated, hardworking and above all VERY NICE people!
I thank you all!

European e-cl@sses EUREC successfully completed!

European e-cl@sses logotyp

Vi är nu i hamn med vårt framgångsrika samarbete mellan tre partnerskolor med ett gemensamt syfte i att dela och stärka varandra genom e-learning. Ingen av oss anade att en verkligheten skulle tvinga oss ytterligare till kreativa lösningar för att underhålla vårt internationella samarbete i skuggan av pandemin. Vår italienska samarbetspartner var en av första skolområdena som tvingades stänga ner på grund av smittan. Samtidigt gav projektet oss möjligheter till att tillsammans bära utmaningarna med distansundervisning och att möta våra elevers erfarenheter under pandemin tillsammans.

Här kan du läsa om vårt projekt och ta del av lektionsplaneringar och läraktiviteter vi tillsammans skapat i linje med projektets innehåll:

  • Kompetensutveckling och idéutbyte för en hållbar skolutveckling.
  • Lektionsplaneringar designas, diskuteras och delas mellan skolorna för att lärarkompetensen i att arbeta ämnesöverskridande och språkutvecklande.
  • 4 ämnen som kan kopplas till de globala målen: God hälsa och välbefinnande, Hållbar energi, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion.

Här kan ni se en presentation om European E-classes Pdf, 701 kB.

Globala målen ikoner med beskrivning.

Teachers from all partner schools successfully designed and shared interdisciplinary projects and learning activities implementing CLIL methodology. Lesson plans from each partner school were shared on Twinspace before and after physical and virtual meetings. Language learning was integrated into various subjects and important skills were developed such as digital literacies and entrepreneurship to increase students’ employability. The presentations by teacher and students inspired new ideas in the partner schools, which were shared in workshops and staff meetings in the organization as a whole. The evaluations showed an increased willingness to share teaching competences and reflections around students’ learning. Contacts have been established for future exchanges between students and teachers by working together and having professional conversations during meetings.

 

The pandemic affected the project since all schools had to work online which intensified the digital learning for teachers and students. The project helped teachers to cope with the challenges to keep students motivated and resilient in difficult times. This also increased the number of digital webinars and lectures which could be viewed by more members of staff and developed new organizational skills in each partner school on how to design virtual learning and teacher training.

Uppdaterad:

Dela sidan: