Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här gör du en sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 via Edlevo.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception och därefter i Edlevo.

För elev under 18 år

Du som vårdnadshavare behöver göra en sjukanmälan för ditt barn. Anmälan ska göras varje dag barnet är hemma.

Sjukanmälan för vårdnadshavare

För myndig elev

Du behöver göra en sjukanmälan i Edlevo. Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka i skolan.

Sjukanmälan för elev

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Edlevo.

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Edlevo för vårdnadshavare

Edlevo för elev

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

Torsdagen den 15 augusti–onsdagen den 18 december (83 skoldagar) 18 veckor.

Vårterminen 2025

Tisdagen den 7 januari–fredagen den 13 juni (95 skoldagar) 23 veckor. ­

Lovdagar

  • 28 oktober–1 november
  • 17–21 februari
  • 14–17 april
  • 2 maj
  • 30 maj

Uppdaterad:

Dela sidan: