Bibliotek och makerspace

Alla elever är välkomna till biblioteket måndag-torsdag klockan 9-14. Du vet väl att du kan komma åt de flesta resurser hemifrån?

Flera rader med bokyllor, låga och höga.

I biblioteket kan du sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart. Alla på skolan får automatiskt ett konto som ger tillgång till bibliotekets resurser. Som elev på Hedda kan du läsa Sydsvenskan i din mobil eller dator. Fråga i biblioteket om inloggningsuppgifter.

Om du har någon läsnedsättning och behöver talböcker kan biblioteket ge dig inloggning till Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier. Med eget konto på Legimus kan du själv ladda ner böcker till din mobil eller dator.

Informationshantering och källkritik

Syftet med biblioteksverksamheten är att alla elever ska nå ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhetens tre ben: läsfrämjande arbete, källkritik samt media- och informationskunnighet. Bibliotekarien samarbetar med lärarna och undervisar i informationshantering och källkritiskt förhållningssätt.

Makerspace

Hedda Makes! För Hedda Anderssongymnasiet är innovation och entreprenörskap viktiga ledord. Det syns till exempel i våra projektveckor och kursen Entreprenörskap som alla elever deltar i. Men självklart har Hedda ett eget makerspace. Men vad är ett makerspace för någonting?

Pumpatävling

Innovation och entreprenörskap kräver en teoretisk förståelse, men i ännu högre grad kreativitet och skaparglädje. Det ligger väl i linje med John Deweys pragmatiska pedagogik från slutet av 1800-talet, där learning by doing var ett centralt begrepp. Learning by doing modell 2021 heter The Makers Movement, en global subkultur som växer explosionsartad ur dess vagga i USA. Rörelsen omfamnar alla former av DIY (do-it-yourself) och DIWO (Do-it-with-others) och handlar om en vilja att praktiskt förstå hur saker fungerar och skapa själv, tillsammans med andra. Dewey mitt-i-prick, alltså!

Makers movement

Platsen där makers träffas och skapar kallas Makerspace, men kärt barn har många namn: Hackspace och FabLab är också vanliga beteckningar. Det är helt enkelt en lokal för praktiskt skapande.

I The Makers Movement smälts ny teknik och traditionellt hantverk samman som leder till spännande korsbefruktningar. Därför har Heddas makerspace plats och utrustning för många sätt att skapa; allt från att skapa i lera, papper och textil till trä, metall och plast. För att skapa i den verkliga världen finns utrustning för allt från lödning, limning och laminering och symaskiner till oscilloskop, laserskrivare, 3D skrivare och laserskärare. För att skapa i den digitala världen använder vi professionella program som Autodesk Inventor för CAD och Adobes program Photoshop, Premiere, InDesign och Illustrator.

Olika plattformar

Gränslandet mellan den verkliga och den digital världen utforskar vi bland annat med plattformarna Arduino, Raspberry Pi och ESP32, t.ex. i det spännande framtidsområdet Internet of Things. Vad ska vi skapa och undersöka i vårt makerspace härnäst? Kläder med sensorer? Drönare? Ska vi skaffa overlock symaskin, storformatskrivare, ugn för att bränna lera? Det bestämmer våra makers. Vår utrustningspark och material växer hela tiden, styrt av behov och intresse.

Liksom skolan hela tiden växer, så gör också vårt makerspace det. Ännu så länge har vi en begränsad lokal men när vår nya skola står klar hösten2023 flyttar vi in i specialdesignade makerspace lokaler, där vi även kommer att ett VR (Virtual Reality) lab och studio för ljudproduktion.

Hedda Makers

På samma sätt växer även vår makers verksamhet. Idag används vårt makerspace främst som en del av undervisningen, t.ex. under våra projektveckor, i entreprenörskapskursen och i gymnasiearbeten. I de nya lokalerna kommer vi att kunna öppna upp för en ”riktig” makers miljö där våra ungdomar kan undersöka, skapa och lära även utanför undervisning och lektionstid. Vi är en skola men i vårt makerspace finns inga lärare eller elever – bara makers i alla åldrar som vill förstå och skapa tillsammans. Välkomna alla makers till Hedda!

Lästips

Läs mer om makerspace och makers kulturen på:
Makers of Sweden
Artikel från Stockholm Makerspace: Makers på frammarsch

Kontakt

Skolbiblioteket:

Susanne Almbecker, skolbibliotekarie
046-359 96 17
susanne.almbecker@lund.se

Makerspace:

Ulf Jonsson, ansvarig lärare
ulf.jonsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: